"Do You Thang Là Gì - Nghĩa Của Từ Vế Thang Trong Tiếng Việt

      65
1. được, chiến hạ lợi2. rộng, giỏi3. giỏi đẹp4. cảnh đẹp5. hoàn toàn có thể đảm nhận, hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng6. xuể, xiết, hết7. vật trang sức quý trên đầu

Bạn đang xem: "Do You Thang Là Gì - Nghĩa Của Từ Vế Thang Trong Tiếng Việt

1. (Động) Được, sở hữu được ưu ráng. ◎Như: “bách chiến bách thắng” 百戰百勝 trăm cuộc chiến được cả trăm.2. (Động) Hơn, thừa hơn. ◇Luận Ngữ 論語: “Chất win vnạp năng lượng tắc dã, vnạp năng lượng thắng chất tắc sử, văn uống chất bân bân, nhiên hậu quân tử” 質勝文則野, 文勝質則史, 文質彬彬然後君子 (Ung dã 雍也) Chất phác hoạ thắng vnạp năng lượng nhã thì là fan quê mùa, văn uống nhã chiến thắng chất phác cho nên người chnghiền sử (duy trì vấn đề văn thư), vnạp năng lượng và chất phần lớn nhau new là tín đồ quân tử. ◎Như: “Thắng nghĩa căn” 勝義根 tức là mẫu của ngũ căn uống 五根 (đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) vẫn có đầy đủ, nó xuất xắc soi tỏ chình ảnh, phát ra thức, là mẫu dung nhan trong trắng. “Thắng nghĩa đế” 勝義諦 tất cả bốn thứ: (1) “Thế gian thắng nghĩa” 世間勝義 tức là đối với pháp hư sằng ngũ uẩn của thế gian, nhưng phân tích mẫu nghĩa chân nlỗi mầu nhiệm hơn. (2) “Đạo lí chiến hạ nghĩa” 道理勝義 tức thị những bực Thanh-văn uống soi tỏ những lẽ trong bốn đế 四諦, khổ tập khử đạo 苦集滅道 có nghĩa là chiếc nghĩa mầu nhiệm hơn hết. (3) “Chứng đắc chiến hạ nghĩa” 證得勝義 tức là bực Thanh-văn uống hội chứng được rõ lẽ tín đồ cũng ko 人空 nhưng pháp cũng không 法空, Có nghĩa là chiếc nghĩa mầu nhiệm rộng. (4) “Thắng nghĩa thắng nghĩa” 勝義勝義 Tức là loại nghĩa “độc nhất chân pháp giới” 一真法界 chỉ bao gồm chư Phật bắt đầu biết không còn hội chứng không còn, là dòng nghĩa mầu rộng các cả các nghĩa mầu.3. (Danh) Đồ trang sức quý bên trên đầu. ◎Như: Đời xưa cắt giấy màu sắc làm cho hoa, nhằm download vào tóc đến đẹp nhất, hotline là “hoa thắng” 花勝. Đàn bà đàn bà hiện giờ xuất xắc tết những thứ đoạn vóc tải đầu, Call là “xuân thắng” 春勝, “pmùi hương thắng” 方勝 cũng chính là ý ấy. Có sản phẩm công nghệ chyên call là “tiểu thắng” 戴勝 vì chưng đầu nó tất cả bông mao, nhỏng con gái cài hoa vậy.4. (Tính) Tiếng nói so với bên đã hết rồi. ◎Như: “thắng quốc” 勝國 nước tấn công được nước tê.5. (Tính) Tốt rất đẹp. ◎Như: “danh thắng” 名勝 đẹp nhất bao gồm giờ, “chiến hạ cảnh” 勝景 cảnh rất đẹp.6. Một âm là “thăng”. (Động) Có thể đảm nhận được, phụ trách được. ◎Như: “thăng nhậm” 勝任 có tác dụng nổi bài toán, “nhược bất thăng y” 弱不勝衣 yếu ớt ko khoác nổi áo.7. (Phó) Hết, xuể, xiết. ◎Như: “bất thăng hoàng khủng” 不勝惶恐 lo sợ siêu, “bất khả thăng số” 不可勝數 ko có gì đếm xuể.
① Ðược, tấn công được quân giặc hotline là win. Nhỏng bách chiến bách thắng 百戰百勝 trăm trận chiến được cả trăm.② Hơn, như danh thắng 名勝, chiến thắng cảnh 勝景 chình họa nước nhà đẹp hẳn lên cảnh không giống, thắng nghĩa căn uống 勝義根 Có nghĩa là cái của năm căn 五根, đôi mắt 眼, tai 耳, mũi 鼻, lưỡi 舌, thân 身 vẫn đang còn đầy đủ, nó tuyệt soi tỏ chình ảnh, phạt ra thức, là loại dung nhan trong trắng. Thắng nghĩa đế 勝義諦 tất cả tứ thứ: (1) Thế gian chiến hạ nghĩa 世間勝義 tức là so với pháp hư xằng ngũ uẩn của trần gian, nhưng mà phân tích dòng nghĩa chân nlỗi nhiệm mầu rộng. (2) Ðạo lí chiến thắng nghĩa 道理勝義 tức thị những bực Thanh-văn soi tỏ những lẽ trong bốn đế 四諦, khổ tập diệt đạo 苦集滅道 có nghĩa là chiếc nghĩa mầu nhiệm hơn cả. (3) Chứng đắc thắng nghĩa 證得勝義 nghĩa là bực Thanh-vnạp năng lượng triệu chứng được rõ lẽ người cũng không 人空 nhưng pháp cũng không 法空, Có nghĩa là chiếc nghĩa nhiệm mầu rộng. (4) Thắng nghĩa chiến hạ nghĩa 勝義勝義 Tức là mẫu nghĩa nhất chân pháp giới 一真法界 chỉ bao gồm chỏng Phật bắt đầu biết không còn bệnh không còn, là chiếc nghĩa mầu rộng các cả những nghĩa mầu.③ Ðồ trang sức quý bên trên đầu. Ðời xưa giảm giấy mùi hương làm cho hoa, nhằm tải vào tóc đến đẹp, Điện thoại tư vấn là hoa chiến hạ 花勝. Ðàn bà phụ nữ hiện nay tốt đầu năm các thiết bị đoạn vóc tải đầu, gọi là xuân thắng 春勝, phương thơm chiến thắng 方勝 cũng chính là ý ấy. Có sản phẩm công nghệ chyên điện thoại tư vấn là tiểu chiến hạ 戴勝 vị đầu nó bao gồm bông mao, nhỏng con gái cài đặt hoa vậy.④ Tiếng nói đối với mặt đã không còn rồi, nlỗi win quốc 勝國 nước đánh được nước kia.⑤ Một âm là thăng. chịu đựng tốt, nhỏng thăng nhậm 勝任 xuất xắc có tác dụng nổi vấn đề, nhược bất thăng y 弱不勝衣 yếu hèn không hay mặc nổi áo, bất thăng hoàng khủng 不勝惶恐 run sợ rất.

Xem thêm: Subscribe Là Gì? Cách Tạo Nút Subscribe Trên Youtube Subscribe Là Gì

① Được, thắng: 打勝仗 Thắng trận, tấn công thắng; 勝國 Nước thắng trận; ② Hơn, giỏi: 他的技術勝過我 Kĩ thuật của anh ấy hơi rộng tôi; ③ Tốt đẹp: 勝景 Thắng chình ảnh, cảnh đẹp; 名勝 Danh lam chiến hạ cảnh; ④ cũng có thể đảm đương, Chịu đựng đựng nổi: 勝任 Làm nổi (công việc); ⑤ Xuể, xiết, hết: 數不勝數 Không sao đếm xuể, quan trọng đề cập hết; ⑥ (văn) Vật trang sức bên trên đầu: 花勝 Hoa thiết lập đầu bằng giấy; 春勝 Vóc đầu năm lại để sở hữu đầu. Xem 勝 .

• Du Phù Đổng thiên vương vãi miếu hữu cảm nhi đề - 遊扶董天王廟有感而題 (Cao Bá Quát)• Đăng Kyên Lăng Vũ Hoa đài vọng Đại giang - 登金陵雨花臺望大江 (Cao Khải)• Điếu Nguyễn Trung Trực - 吊阮忠直 (Huỳnh Mẫn Đạt)• Hàn thực kỳ 03 - 寒食其三 (Trần Phu)• Hoạ Triệu viên ngoại “Quế Dương kiều ngộ giai nhân” - 和趙員外桂陽橋遇佳人 (Tống Chi Vấn)• Kinch Thiên Bản ngẫu thành - 經天本偶成 (Bùi Xương Tự)• Lữ xá - 旅舍 (Ngô Thì Nhậm)• Thạch tê hành - 石犀行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn uống cây bút vi bách trục, dĩ thất ngôn ngôi trường cú ký kết Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký - 微之整集舊詩及文筆為百軸,以七言長句寄樂天,樂天次韻酬之,餘思未盡,加為六韻重寄 (Bạch Cư Dị)