telescopic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telescopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic.

Đang xem: Telescopic là gì, nghĩa của từ telescopic

Từ điển Anh Việt

telescopic

/,telis”kɔpik/ (telescopical) /,telis”kɔpik/

* tính từ

(thuộc) kính thiên văn

chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn

a telescopic star: ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn

lồng vào nhau, kiểu ống lồng

the three telescopic legs of the photographic apparatus: ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh

(thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn

a telescopic view of the situation: tóm tắt tình hình

telescopic

(thuộc) kính thiên văn

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

telescopic

* kỹ thuật

co rút được

kính thiên văn

lồng nhau

ống kính mở rộng

ống lồng

cơ khí & công trình:

co duỗi được

xây dựng:

kính viễn vọng

điện lạnh:

viễn vọng (kiểu) ống nối lồng

Từ điển Anh Anh – Wordnet

telescopic

visible only with a telescope

a bright star with a telescopic companion

capable of discerning distant objects

a telescopic eye

telescopic vision

having parts that slide one within another

a telescopic antenna

a telescopic drinking cup

*

*

*

*

Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.

Xem thêm: Primary Source Là Gì ? Tổng Hợp Đầy Đủ Kiến Thức Về Source Code

Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Thuế Pit Là Gì – Tìm Hiểu Quy Định Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *