Trong nền kinh tế hội nhập, ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Cơ hội làm việc tăng lên đồng nghĩa với việc thu nhập cá nhân cũng được nâng cao. Chính vì vậy, việc nộp thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax – viết tắt là PIT) được vô cùng quan tâm. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu Thuế PIT là gì và cách tính thuế PIT chuẩn nhất hiện nay. 

1. Thuế PIT là gì?

*

Thuế PIT (Thuế thu nhập cá nhân) là gì?

Trước hết, cần làm rõ là thuế PIT không nhắm đến những cá nhân thu nhập thấp. Những người có thu nhập vừa đủ chi phí cần thiết cho bản thân và gia đình không phải đối tượng mà thuế PIT nhắm tới. 

Thuế PIT chính là thuế thu nhập cá nhân, được tính dựa trên tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác mà cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước. 

Mục đích của thuế PIT là để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân, góp phần làm giảm sự chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư. 

2. Cách tra cứu mã số PIT

3. Cách tính thuế PIT năm 2020? (từ tiền lương – tiền công)

*

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 dành cho các đối tượng khác nhau.

Đang xem: Thuế pit là gì, tìm hiểu quy Định về thuế thu nhập cá nhân

3.1. 3 Cách tính thuế PIT cho 3 đối tượng khác nhau

Tùy vào các đối tượng và khả năng thu nhập mà thuế PIT có cách tính hoàn toàn khác nhau.

Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng trở lên, thu nhập càng cao thì thuế PIT càng lớn. Còn cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động phải nộp thuế 10% trên tổng thu nhập.Cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế là 20% trên tổng thu nhập.

Xem thêm: 18 Món Tóc Tiên Là Gì – Câu Trả Đúng Nhất Đừng Tìm Đâu Nữa!

VD: Nam đi làm tại công ty dây đai an toàn dưới 3 tháng thì phải nộp thuế 10% trên tổng thu nhập của mình.

3.2 Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng trở lên

Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT/BTC, cá nhân cư trú có hợp đồng lao động 3 tháng trở lên (một hay nhiều công ty, doanh nghiệp khác nhau) sẽ phải tính thuế PIT theo biểu lũy tiến từng phần. 

Các cá nhân hợp đồng lao động 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi hết hạn hợp đồng lao động vẫn phải nộp thuế PIT theo biểu lũy tiến từng phần. 

Thuế PIT phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

Trong đó: 

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế chính là tiền lương mà cá nhân nhận được, không bao gồm các khoản sau: 

Tiền ăn trưa (dưới 730.000VNĐ/tháng nếu trả bằng tiền mặt)Tiền phụ cấp điện thoạiTiền trang phục (dưới 5 triệu/tháng nếu trả bằng tiền mặt)Tiền đi lại công tác phí (vé máy bay, vé xe…)Tiền tăng caTiền học phí Tiền lãi nhận được từ tiền gửi ngân hàngTiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọTiền lương hưuThu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trực tiếp trong gia đình;Tiền thừa kế 

Các khoản giảm trừ bao gồm:

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghề nghiệp đặc thùGiảm trừ hoàn cảnh gia đình: Giảm trừ bản thân: 9 triệu đồng/người/tháng. Giảm trừ người phụ thuộc: 3.6 triệu đồng/người/tháng

Thuế suất PIT

Thuế suất PIT sẽ được tính theo biểu lũy tiến từng phần, tức là thu nhập càng cao thì thuế suất càng lớn. 

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất
1 Đến 5 triệu đồng 5%
2 Trên 5 đến 10 triệu đồng 10%
3 Trên 10 đến 18 triệu đồng 15%
4 Trên 18 đến 32 triệu đồng 20%
5 Trên 32 đến 52 triệu đồng 25%
6 Trên 52 đến 80 triệu đồng 30%
7 Trên 80 triệu đồng 35%

3.3 Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký dưới 3 tháng

Thuế PIT đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng là 10% trên tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

3.4 Đối với cá nhân không cư trú (thuế PIT cho người nước ngoài)

Cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế là 20% trên tổng thu nhập.

Xem thêm: Tidal Wave Là Gì – Nghĩa Của Từ Tidal Wave

4. Nộp thuế PIT theo tháng hay theo quý?

Nộp thuế PIT theo tháng hay quý được xác định một lần duy nhất, tính từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. 

Nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý thì cũng kê khai thuế PIT theo quý.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì sẽ xử lý theo 2 hướng:

Trong tháng phát sinh số thuế PIT từ 50.000.000 VND trở lên thì nộp thuế theo tháng Trong tháng phát sinh số thuế PIT dưới 50.000.000 VND thì nộp thuế PIT theo quý

Kết nối với chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/sapp.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *