Talisman là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Talisman là gì

The factory-made watch is "a talisman" (559) & not a reification that conceals its embedded abstractions.
The talisman which he claimed to have lost is none other than the medal which would permit one khổng lồ recognise the goddess.
It was a talisman of the encounter between the noble & the common, or indeed, between the divine and the human.
The purchase price was double the open market value of the house, thus making this trifling episode a talisman for the squire"s eagerness to control all that he surveyed.
The road map is no magical talisman, but previous talks have also shown how cthua thảm the two parties can become.
It is most important khổng lồ remember that science is not a talisman the magic effect of which can be turned on and off.
In my view the price of bread has probably for far too long been the talisman by which the cost of living is measured.
We might reflect for one moment & ask ourselves what is this precious talisman that shines out from this somewhat turgid paper?
Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những công ty cấp phép.


Xem thêm: Xe Van Là Xe Gì ? Có Được Lắp Thêm Ghế Cho Xe Spark/Morning Van?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tài Lanh Là Gì Khi Bị Nhận Xét Tài Lanh, Hay Dạy Đời Người Khác?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Định Nghĩa