Nghĩa của từ switch on là gì và cấu trúc cụm từ switch off trong câu tiếng anh

      378
If someone switches on a particular emotion or behaviour, they suddenly start to feel or behave sầu in that way, but usually not sincerely:

Bạn đang xem: Nghĩa của từ switch on là gì và cấu trúc cụm từ switch off trong câu tiếng anh

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Giá Hợp Kim Tungsten Carbide Là Gì, Tungsten Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*