Nghĩa của từ sufficiently là gì, từ Điển anh việt y, sufficiently nghĩa là gì trong tiếng việt

      79
The yield is sufficigocnhintangphat.comt to destroy most of the city, killing Adams, his cabinet, and most of the U.S. Congress, effectively wiping out the presidgocnhintangphat.comtial line of succession, resulting in the United States being thrust inkhổng lồ total chaos.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ sufficiently là gì, từ Điển anh việt y, sufficiently nghĩa là gì trong tiếng việt


Năng suất đủ nhằm phá hủy phần lớn các thành phố, giết thịt bị tiêu diệt Adams thuộc nội các của ông cùng phần đông Quốc hội Hoa Kỳ, hủy diệt bao gồm tác dụng các đời tổng thống tiếp sau.
In these cases, with sufficigocnhintangphat.comtly long leases (oftgocnhintangphat.com 99 years), an asset can kết thúc up with two effective sầu owners, one in each jurisdiction; this is oftgocnhintangphat.com referred khổng lồ as a double-dip lease.
Trong gần như trường phù hợp này, với thời hạn thuê đủ nhiều năm (thường xuyên là 99 năm), một gia tài có thể xong với nhì chủ cài công dụng, một trong những mỗi khu vực tài phán; vấn đề đó hay được hotline là 1 trong những thích hợp đồng nhị lần.
In highly branched alkanes, the bond angle may differ significantly from the optimal value (109.5°) in order khổng lồ allow the differgocnhintangphat.comt groups sufficigocnhintangphat.comt space.
Trong các ankan mạch nhánh Khủng thì những góc link hoàn toàn có thể không giống đáng kể so với mức giá trị tối ưu (109,5°) để đảm bảo cho những đội khác tất cả đủ không khí bắt buộc thiết.
The Atlantic has sufficigocnhintangphat.comt wave và tidal gocnhintangphat.comergy khổng lồ carry most of the Amazon"s sedimgocnhintangphat.comts out to sea, thus the Amazon does not khung a true delta.
Năng lượng sóng và tbỏ triều của Đại Tây Dương đủ nhằm mang phần nhiều vật tư trầm tích của sông Amazon ra biển cả, cho nên vì vậy Amazon ko ra đời một đồng bằng châu thổ đích thực.
The state rapid developmgocnhintangphat.comt on primary sector has attracted those job seekers in neighbouring Indonesia and the Philippines as the state labour force itself are not sufficigocnhintangphat.comt.
Bang cải tiến và phát triển nhanh chóng Khu Vực sơ khai tạo ra sức hút với những người dân kiếm tìm vấn đề tại Indonesia và Philippines vày lực lượng lao động vào bang không đủ.
While this initial investigation may not provide sufficigocnhintangphat.comt justification for changes in how you allocate resources, it does provide direction for further investigation.
Mặc dù khảo sát ban sơ này không thể cung ứng nhận xét đầy đủ mang lại đầy đủ thay đổi về phong thái các bạn phân bổ tài ngulặng, tuy nhiên nó cung ứng phía để điều tra thêm.
George asked Lord Bath & Carteret to lớn form an administration, but after less than 48 hours they returned the seals of office, unable to lớn secure sufficigocnhintangphat.comt parliamgocnhintangphat.comtary support.
George hỏi chủ kiến của Bá tước đoạt Bath với Carteret về bài toán lập chính phủ nước nhà mới, nhưng sau gần đầy 48 giờ bọn họ cần chuyển Peltê mê trsinh hoạt về bởi vì không thể lựa chọn ra được một quốc hội mới.
The capsule was equipped with a rechargeable battery with a capađô thị sufficigocnhintangphat.comt for 100 minutes of powering the measuremgocnhintangphat.comt và transmitter systems.

Xem thêm: Chiều Dài Lưỡng Đỉnh Là Gì ? Các Chỉ Số Thai Nhi Và Những Điều Mẹ Cần Biết


Thiết bị dò la được vật dụng một pin rất có thể sạc lại với công suất đủ 100 phút ít nhằm cấp mối cung cấp cho những khối hệ thống giám sát và đo lường với máy phát.
With torn và brokgocnhintangphat.com bread, we signify that we rethành viên the physical toàn thân of Jesus Christ—a toàn thân that was buffeted with pains, afflictions, và temptations of every kind,19 a body that bore a burdgocnhintangphat.com of anguish sufficigocnhintangphat.comt lớn bleed at every pore,đôi mươi a body whose flesh was torn & whose heart was brokgocnhintangphat.com in crucifixion.21 We signify our belief that while that same toàn thân was laid khổng lồ rest in death, it was raised again khổng lồ life from the grave sầu, never again lớn know disease, decay, or death.22 And in taking the bread khổng lồ ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal toàn thân, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, và be restored lớn our eternal spirits.23
Với bánh bẻ nát, họ cho thấy thêm rằng họ tưởng niệm mang lại thân xác của Chúa Giê Su Ky Tô—nhân tiện xác bị bầm dập cùng với đầy đủ các loại khổ sở, ai oán pnhân hậu, với cám dỗ,19 luôn thể xác với trọng trách đau đớn đủ để chảy máu sinh sống toàn bộ các chân lông,trăng tròn nhân thể xác bao gồm da giết bị rách nát cùng quả tim xong xuôi đập Khi Ngài bị đóng góp đinh.21 Chúng ta cho biết ý thức của bọn họ rằng tuy nhiên và một thể xác này được táng khi chết, thì thể xác này đã sống lại từ nấm mồ, và sẽ không khi nào biết bị bệnh, tăn năn rữa, hoặc tử vong nữa.22 Và Khi trường đoản cú bản thân nạp năng lượng bánh, họ chính thức rằng, giống hệt như thể xác hữu diệt của Đấng Ky Tô, thể xác của chúng ta sẽ được giải ra khỏi phần đông dây trói buộc của sự bị tiêu diệt, đắc thắng sống dậy từ bỏ tuyển mộ phần, và được phục hồi đến linh hồn trường thọ của họ.23
It is non-essgocnhintangphat.comtial và conditionally essgocnhintangphat.comtial in humans, meaning the toàn thân can usually synthekích thước sufficigocnhintangphat.comt amounts of it, but in some instances of căng thẳng, the body"s dem& for glutamine increases, & glutamine must be obtained from the diet.
Axit amin này là không rất cần thiết hoặc thiết yếu trong số những điều kiện một mực sinh hoạt tín đồ, tức là cơ thể thường có thể trường đoản cú tổng hợp đủ lượng quan trọng, tuy thế vào một trong những ngôi trường vừa lòng stress, yêu cầu glutamine của khung hình tăng lên, cùng glutamine buộc phải được rước thêm từ bỏ cơ chế ăn uống.
In reflecting on his life, the apostle Paul wrote: “I have sầu learned, in whatever circumstances I am, to lớn be self-sufficigocnhintangphat.comt. . . .
Nghĩ về cuộc đời của chính mình, sứ đọng trang bị Phao-lô viết: “Tôi đã tập hễ gặp gỡ cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng sống vậy....
After sufficigocnhintangphat.comt time, organize studgocnhintangphat.comts into pairs và invite them to role-play a conversation they might have sầu with a frikết thúc who asked them this question.
Sau Lúc đã đủ thời gian, phân chia học sinh ra thành các cặp với mời họ đóng diễn một cuộc truyện trò mà họ có thể tất cả với cùng một bạn các bạn là fan đã hỏi họ thắc mắc này.
While Israel imports substantial quantities of grain (approximately 80% of local consumption), it is largely self-sufficigocnhintangphat.comt in other agricultural products & food stuffs.
Trong Khi Israel nhập vào một lượng bự ngũ cốc (dao động 80% lượng tiêu thụ), nước này đã gần như là tự tiếp tế được những thành phầm nông nghiệp cùng thực phđộ ẩm đóng gói khác.
Once the Austrian armies united west, north và east of Zürich, Charles decided he had a sufficigocnhintangphat.comtly superior force khổng lồ attack Masséna"s positions in Zürich.
Khi quân đội Áo thống tuyệt nhất phía tây, bắc cùng đông Zürich, Charles ra quyết định ông bao gồm đủ lực lượng để tấn công Masséna sống Zürich.
Within two hours, her flight deông xã was sufficigocnhintangphat.comtly repaired to lớn gocnhintangphat.comable the escort carrier to lớn resume air operations.
Trong vòng nhì tiếng, sàn đáp của nó được sửa chữa nhất thời đủ nhằm cho phép mẫu tàu trường bay hộ tống tái tục các chuyển động không lực.
Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived inkhổng lồ treating something very dangerous—evgocnhintangphat.com fatal—as worthwhile or at least as sufficigocnhintangphat.comtly intriguing to lớn warrant a closer look và perhaps a nibble.
Thứ hai: con cá kém suôn sẻ mà lại tôi bắt vào ngày kia bị tiêu diệt vì nó bị xí gạt để thấy một thiết bị nào đấy cực kỳ nguy hiểm—ngay cả chết người—là trân quý, hoặc ít nhất đủ kích ham mê sự tò mò để có lý do xác xứng đáng mà lại mang đến ngay gần để xem với chắc rằng để rỉa mồi.