Phân tán tài sản (tiếng Anh: Asset Stripping) là quá trình mua một công ty bị định giá thấp với mục đích bán tài sản của nó để tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông.

Đang xem: Coupon stripping là gì, nghĩa của từ stripping machine trong tiếng việt

Phân tán tài sản

Khái niệm

Phân tán tài sản trong tiếng Anh là Asset Stripping.

Phân tán tài sản là quá trình mua một công ty bị định giá thấp với mục đích bán tài sản của nó để tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông.

Các tài sản riêng lẻ của công ty, chẳng hạn như thiết bị, bất động sản, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ, có thể có giá trị hơn toàn bộ công ty do các yếu tố như quản lí kém hoặc điều kiện kinh tế kém.

Nội dung

Kết quả của việc phân tán tài sản thường là một khoản thanh toán cổ tức cho các nhà đầu tư và công ty đó ít khả năng tồn tại hoặc phá sản.

Phân tán tài sản là một hành động thường được thực hiện bởi công ty chuyên đi thôn tính, phương pháp của họ là mua các công ty bị định giá thấp và rút giá trị của chúng. Thực tế này đặc biệt phổ biến trong những năm 1970 và 1980 và vẫn có thể thấy trong một số hoạt động đầu tư của các công ty cổ phần tư nhân ngày nay.

Xem thêm: Anh Em Thiện Lành Là Gì – Người Nguồn Gốc Khởi Tạo Trào Lưu

Các công ty cổ phần tư nhân sẽ mua lại một công ty, bán hết tài sản có tính thanh khoản cao nhất và lấy tiền mặt để trả cổ tức cho chính mình và các cổ đông. Hoạt động như vậy có thể liên quan đến việc thâu tóm sau đó tái cấu trúc công ty tư nhân.

Tái cấu trúc thường liên quan đến việc sử dụng các khoản vay có đòn bẩy. Một chiến lược như vậy là cần thiết vì các công ty bị phân tán tài sản có thể có ít tài sản thế chấp để phát hành nợ. Thay vào đó, họ phải vay tiền, thường là ở các điều khoản và lãi suất ít có lợi hơn.

Các khoản vay có đòn bẩy thường được thực hiện bởi một nhóm các ngân hàng. Chúng quá rủi ro để giữ trong bảng cân đối kế toán nên các sản phẩm tài chính cấu trúc (structured product) nhanh chóng được bán cho các quĩ tương hỗ hoặc quĩ ETF. Họ cũng có thể được chứng khoán hóa thành các nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLOs), được mua bởi các tổ chức đầu tư.

Ví dụ

Giả sử rằng một công ty có ba doanh nghiệp riêng biệt: vận tải, câu lạc bộ golf và quần áo. Nếu giá trị của công ty hiện là 100 triệu đô la nhưng một công ty khác tin rằng họ có thể bán từng doanh nghiệp trong số ba doanh nghiệp, thương hiệu của họ và bất động sản nắm giữ ở các công ty khác với giá 50 triệu đô la mỗi công ty thì sẽ có cơ hội phân tán tài sản.

Xem thêm: Trang Web Là Gì ? Định Nghĩa Chi Tiết Website Và Lợi Ích Kinh Doanh

Một công ty khác sẽ công ty này với giá 100 triệu đô la và bán riêng từng doanh nghiệp, có khả năng tạo ra lợi nhuận 50 triệu đô la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *