Giá thực thi (STRIKE PRICE) là giá bằng dollar mà người nắm giữ quyền chọn mua có thể mua các chứng khoán cơ sở, hay người nắm giữ quyền chọn bán có thể bán bất cứ lúc nào, trong suốt thời hạn của hợp đồng quyền chọn. Cũng được gọi là Striking price, Exercise price.

Đang xem: What is strike price là gì, giá thực hiện (strike price) là gì

*

Khắc phục các vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp của Phần chung Bộ luật hình sự 2015

*

Tìm hiểu quy định về mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019

*

Bình luận về kỹ thuật lập pháp của hai chế định đạo luật luật hình sự và chế định tội phạm trong Bộ luật Hình sự (năm 1999)

*

Ngoài đương sự ra thì những ai được tham gia quá trình tố tụng dân sự?

*

Điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại công đồng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi

Xem thêm: Công Thức Đạo Hàm Là Gì – Định Nghĩa,Công Thức, Bảng Đạo Hàm Cơ Bản

*

Bình luận quy định về chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019

*

BÌnh luận quy định về gia nhập, rút khỏi, mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước có nhiều doanh nghiệp

*

Sự nổi lên của việc sử dụng nhãn hiệu như một hiện tượng toàn cầu về maketing, văn hóa và chỉ dẫn địa lý?

*

Chế định các biện pháp tha miễn và chế định trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự (năm 1999)

Cách hiểu khái niệm văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản pháp luật) hiện nay như thế nào ? Có các loại văn bản quy phạm pháp luật nào ? Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là gì ? và các vấn đề …

Xem thêm: Không Được Đồng Kiểm Là Gì ? &#39Đồng Kiểm Hàng Hóa Là Không Cần Thiết&#39

VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *