Nghĩa của từ strawberry là gì các ban !!!, nghĩa của từ strawberry, từ strawberry là gì

      246
a small juicy red fruit that has small brown seeds on its surface, or the plant with white flowers on which this fruit grows:

Bạn đang xem: Nghĩa của từ strawberry là gì các ban !!!, nghĩa của từ strawberry, từ strawberry là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


a small, juicy, red fruit shaped lượt thích a cone with seeds on its surface, or the plant on which this fruit grows
*

someone who is a good frikết thúc when it is easy khổng lồ be one và who stops being one when you are having problems

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Giá Vé Tàu Se Là Gì, Tàu Thống Nhất Se Và Tn Khác Nhau Như Thế Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*