Stand out là gì, nghĩa của từ stand

      584

Để học được phrasal verbs một cách thành thạo luôn là một thử thách so với người học tập tiếng anh nói chung, thậm chí là là những người dân học thọ năm. Nhưng đừng lo lắng, hãy giữ cho khách hàng “một cái đầu lạnh” cùng học từng các từ chúng ta nhé. Tiếp nối chuỗi bài học kinh nghiệm “khoai” tốt nhất tiếng anh này thì hôm nay chúng ta cùng khám phá về nhiều từ Stand out nhé!

 

Hình hình ảnh minh hoạ đến Stand out trong giờ đồng hồ anh

 

1. Ý nghĩa của Stand out và những ví dụ minh hoạ anh việt

 

Stand out trong giờ đồng hồ anh có rất nhiều hơn một đường nét ý nghĩa, sau đó là các ý nghĩa và lấy ví dụ minh hoạ anh việt:

 

Stand out – khổng lồ be noticeable; easily to be seen: dễ dàng chú ý, dễ dàng được quan sát thấy

 

Ví dụ:

 

I must say that I find the black lettering is very suitable because it will stand out on the orange background.

Bạn đang xem: Stand out là gì, nghĩa của từ stand

Phải nói là mình thấy chữ đen rất hợp vì chưng nó sẽ nổi bật trên nền color cam.

 

Stand out – much better than others thing or people which are similar: xuất sắc hơn nhiều so với đông đảo thứ giống như hoặc những người khác

 

Ví dụ:

 

Among good applicants for the vacancy we had got, there was an individual who stood out from the remainings.

Trong số rất nhiều ứng viên xuất sắc cho vị trí tuyển dụng mà cửa hàng chúng tôi nhận được, bao gồm một cá thể nổi bật so với những người còn lại.

 

Hình hình ảnh minh hoạ cho Stand out cùng ví dụ minh hoạ

 

2. Các thành ngữ cùng với stand out trong giờ anh

 

Thành ngữ

Ý nghĩa

Ví dụ

Stand out against sth/sb

Phản đối 

 

(để công khai phản đối điều nào đấy hoặc ai đó)

There is an increasing number of people who are standing out against unequal legislation.

Ngày càng có rất nhiều người đứng ra kháng lại điều khoản bất bình đẳng.

Stand (out) in relief

Nổi bật

 

(xuất hiện hoặc hiển thị rất rõ ràng ràng)

The mountain is said to stand out in sharp relief against the night sky.

Ngọn núi được đến là trông rất nổi bật trên nền trời đêm.

Stand/stick out a mile

Dễ chú ý thấy

 

(rất rõ ràng hoặc dễ dàng thấy)

The fact that she is lacking in experience sticks out a mile.

Việc cô ấy thiếu kinh nghiệm rất dễ nhận thấy.

Stand/stick out like a sore thumb

Khác biệt, nổi bật

 

(Nếu ai kia hoặc vật gì đó đứng / khác biệt, nổi bật, mọi tín đồ sẽ để ý đến họ bởi họ khôn xiết khác với những người dân hoặc sự vật xung quanh)

While everyone was wearing jeans along with T-shirts, I felt like I stuck out like a sore thumb because I was in a dress.

Trong khi toàn bộ mọi người đều khoác quần jean cùng với áo phông, tôi cảm giác mình như bị nổi bật, lạc loài bởi tôi lại đang mặc váy.

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen

Nếu không có tác dụng được thì tạm dừng đi chứ chớ phàn nàn

 

(được thực hiện như một phương pháp để nói với ai kia rằng chúng ta nên dứt phàn nàn về một vận động khó khăn hoặc cạnh tranh chịu, hoặc ngừng làm việc đó)

Mom, please. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. I’m too tired khổng lồ be your listener now.

Thôi nhưng mà mẹ. Nếu bà bầu không làm được thì ngừng lại, đừng làm cho nữa. Bé quá mệt để triển khai người lắng nghe bà bầu lúc này.

Xem thêm: Tos Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hình ảnh minh hoạ cho những thành ngữ cùng với Stand out

 

3. Những từ / cụm từ đồng nghĩa với stand out trong giờ anh

 

Từ / nhiều từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Be discernible

Rõ ràng

 

(có thể được thấy được hoặc hiểu)

The positive influence of Alexandra is discernible among many of the young.

Ảnh hưởng lành mạnh và tích cực của Alexandra có thể thấy rõ trong những nhiều người trẻ.

Be outstanding

Nổi bật

 

(rõ ràng là giỏi hơn rất nhiều so với hầu như gì bình thường)

Her beauty is outstanding among all the girls of that school.

Vẻ đẹp của cô ấy ấy là rất nổi bật trong tất cả các nàng sinh của ngôi trường đó.

Be conspicuous

Dễ thấy

 

(rất đáng để ý hoặc si mê sự chú ý, thường theo cách không ý muốn muốn)

In Western countries, being naked is very conspicuous.

Ở những nước phương Tây, việc khỏa thân là điều rất dễ dàng thấy.

Surpass

Vượt qua

 

(tốt hơn, làm giỏi hơn)

The success of this book has surpassed people’s expectation noticeably.

Thành công của cuốn sách này vẫn vượt qua sự muốn đợi của mọi người một biện pháp đáng kể.

Outshine

Toả sáng hơn

 

(trở nên khéo léo và thành công xuất sắc hơn các so cùng với một bạn nào đó)

John’s rivals were easily outshone by him.

Các đối phương của John đã biết thành anh ta đánh nhảy một biện pháp dễ dàng.

Transcend

Vượt lên trên, quá qua

 

(để tiến xa hơn, vượt lên trên, hoặc quan trọng đặc biệt hơn hoặc tốt hơn một thiết bị gì đó, nhất là giới hạn)

The best films are said to lớn be those which transcend cultural barriers.

Những bộ phim truyền hình hay nhất được biết những bộ phim truyền hình vượt qua rào cản văn hóa.

Superior

Trên hạng bình thường, vô cùng đẳng; xuất sắc

 

(tốt hơn mức mức độ vừa phải hoặc giỏi hơn những người dân khác hoặc đa số thứ cùng loại)

It was Johnny who was chosen for the interview since he was reported as the superior employee.

Johny là bạn được chọn cho cuộc chất vấn vì anh được báo cáo là nhân viên cấp dưới xuất sắc.

 

 

Bài học về stand out sẽ cô ứ hết sức các kiến thức tương quan đến chủ đề. Từ những phân tích ý nghĩa và lấy ví dụ minh hoạ cho tới các thành ngữ, ví dụ cho thành ngữ rồi thì các từ, nhiều từ đồng nghĩa, chắc chắn hẳn các bạn đã ghi chú lại để học được hết sức nhiều. Hy vọng chúng ta cảm thấy bài học kinh nghiệm hữu ích và áp dụng nó triệt để. Chúc chúng ta học tập xuất sắc và mãi ưa chuộng tiếng anh!

*