Sprint Backlog là một phần nhỏ của Product Backlog bao gồm những tính năng mà Scrum Team đã chọn để thực hiện trong một Sprint.

Đang xem: Sprint backlog là gì, sprint backlog tổng quan

 

*

Nói cách khác, Sprint Backlog là định hướng những gì mà Development Team sẽ làm trong team và sẽ làm trọn vẹn (“Done” increment)

Nếu nói Product Backlog là những công việc còn tồn động và cần làm của cả sản phẩm, thì Sprint Backlog sẽ thể hiện những gì cần làm của sản phẩm trong 1 Sprint.

Sprint Backlog là sản phẩm được tạo ra bởi sự kiện Sprint Planning, vì theo như các bạn đã biết Sprint Planning bao gồm 2 hoạt động chính sau:

Những tính năng nào của sản phẩm sẽ được hoàn tất trong Sprint này.Là cách nào chúng ta sẽ thực hiện được những tính năng này.

Tất cả những thông tin thảo luận ở Sprint Planning sẽ được đưa vào Sprint Backlog, Sprint Backlog thể hệ sự thấu hiểu của cả Scrum Team (bao gồm Product Owner và Development Team) về những gì sẽ làm trong vòng 1 Sprint tới.

Nếu có những việc khẩn cấp, chúng ta có thể đưa vào Sprint Backlog hay không?

Hoàn toàn có thể. Tuy nhiên cả team cần phải đồng thuận và ước lượng mức độ phức tạp của công việc. Trong một số tình huống thực tế, thêm một công việc vào Sprint Backlog đồng nghĩa là mình sẽ phải bớt đi một công việc khác ra khỏi Sprint Backlog. Nếu không, thì khả năng rất cao là Sprint sẽ không thể hoàn tất vì khi Sprint Planning chúng ta đã ước lượng tương đối những gì mà team có thể làm được trong Sprint.

Xem thêm: Task List Là Gì Trong Tiếng Việt? Tra Từ Task List Là Gì

Không hoàn thành Sprint Backlog vào cuối Sprint có phải là thể hiện là Team đã làm việc không hết mình?

Hoàn toàn KHÔNG, khi đã làm việc với Scrum, điều kiện tiên quyết là bạn phải chọn những con người tự giác, và hướng tới xây dựng một team, một đội nhóm hoàn toàn có khả năng tự vận hành theo những gì Product Backlog đề ra.

Development Team và cả Product Owner phải được bảo vệ khỏi tư duy cực kỳ nguy hiểm này, nếu không Scrum sẽ có thể mau chóng chết yểu khi những người làm việc chung với nhau hoài nghi nhau, chỉ dựa trên số liệu mà không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.

Điều này vi phạm nguyên tắc Agile thứ nhất đó là 

Individuals and interactions over processes and tools

Con Người và Tương Tác giá trị hơn Quy Trình và Công Cụ

Sprint Backlog nên được lên kế hoạch chi tiết đến mức nào?

Câu hỏi này được trả lơi rất cụ thể trong Scrum Guide: Sprit Backlog cần được lên kế hoạch chi tiết sao cho những thay đổi nhỏ trong quá trình làm việc có thể được giải thích trong Daily Scrum. Như vậy, có nghĩa là Sprint Backlog phải được cả team bàn khá kĩ trong Sprint Planning để tất cả từng cá nhân trong team hiểu rõ.

Xem thêm: Phân Phối Đối Xứng ( Symmetric Là Gì ? Hạn Chế Của Phân Phối Đối Xứng

Tất nhiên, trong quá trình làm việc, khi vấp phải khó khăn, Development Team sẽ cập nhất Sprint Backlog để có được thông tin cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lấy đây làm lý do mà hời hợt trong Sprint Planning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *