*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 4 năm trước

Theo từ điển Oxford thì:

Specifically có những nghĩa sau:

1. Một cách chi tiết và chính xác. Có thể dịch là “rõ ràng”. Ví dụ:

○ I specifically told you not to go near the water!= Mẹ đã nói với con là không được đến gần mép nước!

2. Chỉ liên quan đến / chỉ dành cho một thứ nhất định nào đó. Có thể dịch là “đặc biệt”. Ví dụ:

○ liquid vitamins specifically designed for children= vitamin dạng lỏng được thiết kế đặc biệt cho trẻ em

3. Dùng khi ta muốn thêm thông tin chi tiết và chính xác hơn. Có thể dịch là “cụ thể”. Ví dụ:

○ The newspaper, or more specifically, the editor, was taken to court for publishing the photographs.= Tờ báo, hay nói cụ thể hơn là người biên tập, đã bị đưa ra tòa vì cho xuất bản những bức ảnh đó.

Đang xem: Specifically là gì, nghĩa của từ specifically

Especially có những nghĩa sau:

1. Có mức độ lớn hơn đối với một người, vật,… so với những cái khác, hoặc có mức độ lớn hơn trong những hoàn cảnh nhất định so với những hoàn cảnh khác. Ví dụ:

○ The car is quite small, especially if you have children.= Chiếc xe này khá là nhỏ, đặc biệt nếu bạn có con cái.

(nếu có con thì có vẻ còn nhỏ hơn nữa so với bình thường)

○ Teenagers are very fashion conscious, especially girls.= Tuổi teen thì rất để tâm đến thời trang, đặc biệt là con gái.

Xem thêm: You Too Là Gì – You Too Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

(nếu là con gái thì còn để tâm hơn nữa so với bình thường)

2. Dành cho một mục đích, người, … nhất định. Ví dụ:

○ I made it especially for you.= Tôi làm nó đặc biệt dành cho bạn.

Xem thêm: Unbiased Là Gì – Nghĩa Của Từ Unbiased

(dành riêng cho bạn)

3. Rất nhiều. Ví dụ:

○ I wasn’t feeling especially happy that day.= Tôi không cảm thấy đặc biệt vui ngày hôm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *