Sought là gì, nghĩa của từ sought

      142
mưu cầu·nhằm mục đích vào·săn đón·thăm hỏi·thỉnh cầu·tìm·kiếm tìm kiếm·yêu cầu·đi tìm
At the age of 23, he joined the society of Katipunan, a movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule & started the Philippine Revolution.

Bạn đang xem: Sought là gì, nghĩa của từ sought


Năm 23 tuổi, ông dự vào tổ chức Katipunan, một tổ chức đòi độc lập mang lại Philippines ngoài chế độ trực thuộc địa Tây Ban Nha cùng bước đầu cuộc Cách mạng Philippines.
Luke gives the example of the seven sons of Sceva —members of a priestly family— who sought khổng lồ do this.
Lu-ca ghi lại trường phù hợp bảy con trai của Sê-va, là member vào một mái ấm gia đình thầy tế lễ, vẫn cố có tác dụng điều này.
Helena"s accurate gunnery was next sought by the Eighth Army, for whom she fired at 13 targets along the bombline in aid of advancing infantry.
Hỏa lực chính xác của Helena đã giúp đỡ cho Tập đoàn quân 8, khi nó nả pháo vào 13 kim chỉ nam dọc từ chiến đường cung cấp mang lại cuộc tiến quân của cục binh.
10 Because Elijah had confidence in Jehovah’s promise, he eagerly sought egocnhintangphat.comdence that Jehovah was about to lớn act.
10 Vì vững vàng tin chỗ lời hứa hẹn của Đức Chúa Ttránh cần Ê-li hào khởi tìm dấu hiệu cho biết ngài vẫn hành động.
12 Who were aseparated from the earth, and were received unto lớn myself—a bcity reserved until a cday of righteousness shall come—a day which was sought for by all holy men, & they found it not because of wickedness and abominations;
12 Là những người dân đã có được atách rời khỏi trần thế, và được thu dấn về cùng với ta—một btỉnh thành được giành riêng cho tới ngày tức thì chủ yếu đã đến—là ngày mà toàn bộ những người hiền hậu hồ hết tra cứu kiếm, tuy vậy họ chẳng kiếm tìm thấy vị sự tà ác và mọi điều khả ố;
(Lamentations 3:22, 23) Throughout history, servants of God in the most difficult circumstances have sầu sought to lớn maintain a positive, even joyful, attitude. —2 Corinthians 7:4; 1 Thessalonians 1:6; James 1:2.
(Ca-thương 3:22, 23) Trong xuyên suốt lịch sử vẻ vang, dù lâm vào hoàn cảnh đầy đủ yếu tố hoàn cảnh khó khăn độc nhất, các tôi tớ Đức Chúa Ttách vẫn tìm cách gia hạn được một thể hiện thái độ lành mạnh và tích cực, thậm chí là vui lòng.—2 Cô-rinh-đánh 7:4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Gia-cơ 1:2.
In 1991, her original label A&M sought lớn renew her contract, while others, such as Atlantic, Capitol, and gocnhintangphat.comrgin all gocnhintangphat.comed to sign her.
Năm 1991, nhãn hiệu gốc của cô bé ca sĩ A&M muốn gia hạn vừa lòng đồng của cô ý, trong những khi mọi hãng sản xuất đĩa khác, như Atlantic, Capitol, và gocnhintangphat.comrgin số đông nỗ lực tngày tiết phục phái nữ ca sĩ kéo thương hiệu đĩa của họ.
Between 1632 và 1635, Władysław IV sought lớn enhance his brother"s influence by negotiating a marriage for John Casimir to Christina of Sweden, then to an Italian princess, but lớn no avail.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Điều Hướng Là Gì ? Cách Vận Hành Điều Hướng Cử Chỉ Trên Android Q


Giữa năm 1632 và 1635, Władysław IV tìm cách tùy chỉnh cuộc hôn nhân của Jan Casimir cùng với Christimãng cầu của Thụy Điển, rồi đến một công chúa Ý, dẫu vậy bất lợi.
It also meant that, in battle, a phalanx would tover khổng lồ drift lớn the right (as hoplites sought to remain behind the shield of their neighbour).
Điều đó cũng đều có nghĩa, vào chiến đấu, một đội nhóm hình phalanx sẽ phải dịch chuyển thảnh thơi lịch sự bên phải(nhằm hoplite còn che khuất khiên đậy của người đồng đội mặt cạnh).
The shoông xã given khổng lồ Nephi’s brothers was one of many ways the Lord had sought to communicate with them.
Nevertheless, Sergius Paulus was intrigued by the Kingdom message và “earnestly sought to lớn hear the word of God.”
However, government forces easily defeated the insurgency và a sizable portion of the insurgents sought refuge in Pakischảy where they enjoyed the support of Zulfikar Ali Bhutto"s government, which had been alarmed by Daoud"s regocnhintangphat.comval of the Pashtunistan issue.
Tuy nhiên, các lực lượng chính phủ tiện lợi lũ áp cùng một số trong những lớn nổi dậy sẽ cần chạy tị nạn tại Pakistung nơi họ cảm nhận sự cung cấp của chính phủ của Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutkhổng lồ, chính phủ Pakischảy từng lo ngại trước nỗ lực hồi sinh sự gocnhintangphat.comệc Pashtunistung của Daoud.
However, the hope of drawing the Germans into lớn a decisive sea fight diminished each passing day as the enemy apparently sought khổng lồ stay in his protected waters.
Tuy nhiên, mong muốn cuốn hút hải quân Đức vào một trong những trận đánh đưa ra quyết định trên biển khơi vơi đi từng ngày một, Khi mà kẻ thù ví dụ cố sinh sống lại trong vùng biển được bảo đảm an toàn.
Whilst Copernicus sought to advance a heliocentric system in this book, he resorted khổng lồ Ptolemaic degocnhintangphat.comces (gocnhintangphat.comz., epicycles & eccentric circles) in order khổng lồ explain the change in planets" orbital tốc độ, & also continued to use as a point of reference the center of the Earth"s orbit rather than that of the Sun "as an aid lớn calculation and in order not to confuse the reader by diverging too much from Ptolemy."
Trong Lúc Copernicus tìm kiếm cách giới thiệu một hệ thống nhật trọng tâm, ông tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện toán học của Ptolemaeus (tức nước ngoài luân và các đường tròn lệch tâm) để giải thích sự thay đổi vận tốc hoạt động cù của toàn cầu, cùng đồng thời tiếp túc áp dụng trung khu quy trình Trái Đất nhỏng một điểm quy chiếu gắng vì chưng Mặt Ttránh "nlỗi một sự cung cấp mang đến tính toán thù và để tránh làm độc giả nhầm lẫn Lúc chệch quá xa khỏi con đường hướng của Ptolemaeus."
The Shanghai government sought to lớn feature Yangshan as the chief port on China"s east coast and refused to allow a cross-cất cánh bridge lớn be built on its territory, which would improve access to lớn the Port of Ningbo at Beilun.
Chính quyền Thượng Hải đang kiếm tìm cách để lấy Dương Sơn đổi mới cảng bao gồm trên bờ biển cả phía đông China và lắc đầu không có thể chấp nhận được desgin cầu qua vịnh bên trên cương vực Thượng Hải, vì điều đó đang nâng cấp tài năng tiếp cận cảng Ninh Ba trên quận Bắc Lôn.
To make the scene bloodier, Dunning sought out Italian extras who had missing limbs, then had the makeup crews rig them with fake bone & blood to lớn make it appear as if they had lost a hand or leg during the battle.
Theo Dunning, để triển khai đến chình họa này đẫm tiết hơn, ông đã tìm những diễn gocnhintangphat.comên phú người Ý vốn đã biết thành cụt chân xuất xắc tay, với cho trang điểm bằng xương với tiết mang làm cho họ trông có vẻ như bị mất tay giỏi chân thật vào trận chiến.
*