*

Ý NGHĨA HAI CHỮ ĐỒNG TRINHKính thưa toàn thể anh chị em,Anh chị em đã nghe rất nhiều lần về hai chữ Đồng Trinh như gọi ở bậc Đồng Trinh, các Thánh Đồng Trinh, nhất là tước hiệu Đức Mẹ Đồng Trinh, hay Nữ Trinh Maria, v.v…Vậy hai chữ Đồng Trinh có ý nghĩa gì?Thưa, Đồng Trinh là trạng thái của một thân xác toàn vẹn, không vướng lây dục tình.Có hai loại đồng trinh:1. Đồng Trinh thể lý (Physical Virginity): là kiêng lánh mọi hành động cố tình về dục vọng dâm ô. Theo nghĩa hẹp là kiêng tránh mọi giao hoan tính dục với người khác phái hoặc với người đồng phái.2. Đồng Trinh luân lý (Moral Virginity): là kiêng lánh mọi ước muốn chủ tâm về tính dục.Còn Đồng Trinh toàn vẹn là gì?Khi một người giữ toàn vẹn được cả thân xác không làm điều dâm ô và trí lòng không hề ưng thuận, chiều theo ước muốn tình dục: đó là Đồng Trinh toàn vẹn.ĐỨC MẸ MARIA ĐỒNG TRINH TOÀN VẸN VÀ TRỌN ĐỜIAnh chị em có biết Đức Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta đã Đồng Trinh như thế nào không?Thưa: Đức Mẹ đã giữ mình Trinh Khiết toàn vẹn, cả về thể lý lẫn luân lý, và đồng trinh trọn đời, nghĩa là cho đến chết.Xin anh chị em nhớ lại việc chúng ta đã tuyên xưng Đức Mẹ Đồng Trinh trong 2 kinh Tin Kính chúng ta thường đọc.1. Trong kinh Tin Kính giáo dân đọc chung với linh mục chủ tế thánh lễ Chúa nhật, có câu sau đây: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm Người.”2. Trong kinh Tin Kính giáo dân thường đọc ngoài thánh lễ, có câu tương tự như trên: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi BÀ MARIA ĐỒNG TRINH.”Khi đọc kinh cầu Đức Bà, anh chị em đã gặp câu: “RẤT THÁNH NỮ ĐỒNG TRINH TRÊN HẾT CÁC KẺ ĐỒNG TRINH.”Nhưng rõ ràng hơn hết là câu chúng ta đọc trong kinh Cáo Mình: “Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng và RẤT THÁNH ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH.”Như thế, chúng ta đã cùng với Giáo hội tuyên xưng công khai: “ĐỨC MẸ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH,” và “ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH TRÊN HẾT CÁC KẺ ĐỒNG TRINH.”Nói theo danh từ bình dân thì: Đức Mẹ Đồng Trinh rất mực, Đồng Trinh hết cỡ! Đồng Trinh quá xá!

Đang xem: Nghĩa của từ Đồng trinh là gì, Ý nghĩa sâu xa của tượng Đức mẹ Đồng trinh

TrướcSau

*

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Chỉ Số Neu Là Gì Và Những Nguyên Nhân Tăng Giảm Neu?

Đồng ý

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Ulcer Là Gì ? (Từ Điển Anh Chuyên Đề Loét Dạ Dày( Peptic Ulcer)

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *