Bên cạnh thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập còn được tiếp nhận vào viên chức một số trường hợp đặc cách. Vậy thủ tục tuyển đặc cách này thế nào?

Khi nào được xét tuyển đặc cách vào viên chức?

Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng xem xét tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc cách sau đây:

– Có ít nhất 05 năm làm ở vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên, phù hợp vị trí cần tuyển, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc ngoài công lập;Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Đang xem: Thủ tục xét tuyển Đặc cách là gì, thủ tục xét tuyển Đặc cách viên chức thế nào

– Có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp vị trí việc làm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, ngành nghề truyền thống;

– Từng là cán bộ, công chức, viên chức sau đó được chuyển đến lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

Đáng chú ý: 05 năm đóng bảo hiểm xã hội không kể thời gian tập sự, thử việc. Đồng thời, được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm không liên tục mà chưa nhận trợ cấp một lần kể cả trước đó có công tác ở vị trí công việc thuộc các đối tượng trên.

Như vậy, hiện nay, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc cách nêu trên nếu các đối tượng đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định mới nhất (Ảnh minh họa)

Tuyển dụng đặc cách viên chức theo thủ tục thế nào?

Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức được thực hiện theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 115 năm 2020. Cụ thể, thủ tục này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Sơ yếu lý lịch viên chức (lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác);

– Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bản sao);

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ);

– Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác (có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác).

Bước 2: Xem xét, tiếp nhận

Xem xét vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

– Đối tượng: Chỉ áp dụng với người có ít nhất 05 năm làm ở vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên, phù hợp vị trí cần tuyển, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên.

– Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Xem thêm: Dịch Vụ Vận Tải Là Gì – Vận Tải Là Gì, Có Bao Nhiêu Loại Vận Tải Hiện Nay

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung và hình thức sát hạch được Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo người đứng đầu cơ quan tuyển dụng trước khi thực hiện.Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng kết quả kiểm tra, sát hạch.

– Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng viên chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận.

Xem xét vào viên chức giữ chức vụ quản lý

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các trường hợp được xem xét đặc cách tuyển dụng vào viên chức.

– Hình thức: Không thực hiện việc sát hạch, kiểm tra như khi xem xét vào viên chức không giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên, những đối tượng nêu trên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Đồng thời, quyết định bổ nhiệm là quyết định tiếp nhận vào viên chức.

Xem thêm: Wikipedia: Thảo Luận Là Gì, Tổng Quan Về Thảo Luận Tại Quốc Hội

Trên đây là thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định mới nhất tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *