Từ vựng chuyên ngành chứng khoán tiếng anh là gì : Định nghĩa, ví dụ

      232
*
*
*

*

Từ vựng giờ Anh chăm ngành: Chứng khoán

*
Từ vựng giờ Anh chăm ngành: Chứng khoán

A

– Advance against securities (n): Tiền cho vay vốn nhờ vào đồ gia dụng thay chấp– Annual stocktaking (n): Sự kiểm kê sản phẩm năm

B

– Bank stoông xã (n): Vốn của ngân hàng– Bearer securities (n): Chứng khoán thù vô danh

C

– Capital stoông xã (n): Vốn phát mặt hàng = Vốn cổ phần– Commodity price index (n): Chỉ số thứ giá– Comtháng stoông chồng (n): (Mỹ) Cổ phần thường– Cost of living index (n): Chỉ số giá bán sinc hoạt

D,E

– Dow jones index (n): Chỉ số Đao Giôn– Exchange of securities (n): Sự đàm phán triệu chứng khoán

F

– Fixed – yield securities (n): Chứng khoán thù bổ ích tức rứa định– Foreign securities (n): Chứng khân oán nước ngoài– Full paid stoông xã (n): Cổ phần nộp đủ tiền

G

– General stoông xã (n): Cổ phiếu thông thường– Gilt – edged securities (n): Chứng khoán thù viền quà, chứng khoán thù một số loại 1– Gilt – edged stochồng (n): Cổ phiếu các loại 1– Government securities (n): Trái khoán thù nhà nước, công trái– Government stoông chồng (n): Chứng khoán bên nước, công trái

I

– Interest bearing securities (n): Chứng khân oán sinch lãi– Investment securities (n): Chứng khân oán đầu tư

L

– Listed securities (n): Chứng khoán yết bảng, triệu chứng khân oán thanh toán được– Listed stock (n): Cổ phiếu yết bảng (Mỹ)

M,N

– Marketable securities (n): Chứng khoán thù lưu thông, triệu chứng khoán thù giao dịch thanh toán được– Negotiable securities (n): Chứng khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượng được

P

– Pledging of securities (n): Sự thế chấp ngân hàng chứng khoán– Preference stock (n): Cổ phiếu ưu tiên– Price và wages index (n): Chỉ số giá chỉ với lượng– Production index (n): Chỉ số sản xuất– Public securities (n): Chứng khoán thù bên nước– Purchase và sale of stochồng (n): Sự giao thương chứng khoán

Q,R

– Quoted securities (n): Chứng khân oán được định giá– Realizable securities (n): Chứng khoán thù có thể bán tốt (rất có thể biến thành tiền được)– Registered securities (n): Chứng khân oán cam kết danh– Retail price index (n): Chỉ số giá bán lẻ

S

– Securities (n): Chứng khoán– Securities for debt (n): Sự bảo đảm một món nợ– Securities for someone (n): Sự bảo đảm cho ai– Securities market (n): thị trường chứng khoán– Security (n): Vật đảm bảo an toàn, chi phí bảo đảm an toàn, sự bảo vệ, triệu chứng khoán– Security of bearer (n): Chứng khoán thù ko thương hiệu, bệnh khân oán vô danh– Speculative securites (n): Chứng khân oán đầu cơ– Stock – trương mục = Stochồng – book (n): Sổ nhập với xuất hàng– Stoông xã borrowed (n): Chứng khân oán được gia hạn tkhô nóng toán– Stoông xã broking (n): Người môi giới chứng khoán– Stoông chồng carried (n): Chứng khoán thù được gia hạn tkhô nóng toán– Stoông xã certificate (n): Giấy chứng nhận bao gồm cổ phần– Stock circles (n): Giới thanh toán triệu chứng khoán– Stoông xã exchange (n): Sở thanh toán giao dịch hội chứng khoán– Stoông xã in h& = Stochồng in trade = Stoông chồng on hand (n): Hàng có sẵn, mặt hàng tồn kho– Stoông xã market (n): Thị trường chứng khoán– Stochồng operator (n): Người buôn triệu chứng khoán– Stock tip (n): Sự truyền tai nước riêng biệt mang đến vấn đề thanh toán giao dịch chứng khoán– Stoông chồng turnover (n): Sự vận chuyển hàng– Stock(n): Cổ phiếu, kho dự trữ, mặt hàng trong kho, vốn– Stockbroker (n): Người môi giới triệu chứng khoán, người tiêu dùng bán cổ phần bệnh khoán– Stockholder (n): Người giữ chứng khoán– Stockist (n): Người tích tụ hàng– Stockjobber (n): Người đầu tư mạnh hội chứng khoán– Stockjobbery (n): Sự đầu cơ bệnh khoán– Stockjobbing (n): Sự đầu cơ bệnh khoán– Stockcác mục (n): Bảng giá hội chứng khoán– Stockman (n) (Mỹ): Người coi kho– Stockpile (n) // (v): Kho dự trữ, dự trữ– Stockroom (n): Buồng kho– Stocktaking (n): Sổ kiểm kê mặt hàng, sự kiểm kê hàng

T

– To deposit securities with… (v): Ký thác bệnh khân oán ở…– To give sầu security (v): Nộp chi phí bảo chứng– To have in stoông xã (v): Có sẵn (mặt hàng hóa)– To lay in stock (v): Đưa vào dự trữ– To lover money without securities (v): Cho vay mượn không có vật bảo đảm– To stand security for someone (v): Đứng ra đảm bảo đến ai– To stochồng up (v): Mua tàng trữ, bỏ vào kho, để vào kho– To take stoông xã in… (v): Mua CP của công ty…– To take stochồng of… (v): Kiểm kê hàng vào kho…– Transfer of securities (n): Sự ủy quyền chứng khoán

U

– Unlisted securities (n): Chứng khân oán ko yết bảng– Unlisted stoông chồng (n): Cổ phiếu không yết bảng– Unquoted securites (n): Chứng khoán thù không yết giá– Unquoted stoông chồng (n): Cổ phiếu ko yết giá– Unweighted index (n): Chỉ số bất quân bình

V,W

– Variable- yield securities (n): Chứng khoán bổ ích tức cầm đổi– Volume index of exports (n): Chỉ số cân nặng hàng xuất khẩu– Weighted index (n): Chỉ số quân bình– Whole sale price index (n): Chỉ số giá bán buôn (cung cấp sỉ)

Tổng hợp