*

Tin tức và sự kiện

*

Thời sự

*

*

*

Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.

Kinh doanh dược bao gồm: kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng; kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.

Đang xem: Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược là gì, chứng chỉ hành nghề dược là gì

Theo Luật Dược (Luật số 105/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội), các vị trí công việc sau phải có Chứng chỉ hành nghề dược:

1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược,

2. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc,

3. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược:

1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược,

2. Có đủ thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam.

3. Có giấy chứng nhận đủ sứ khoẻ để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

4. Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Dược.

Luật Dược quy định cụ thể điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buồn thuốc, nguyên liệu làm thuốc,…

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm:

1, đơn đề nghị có ảnh chân dung của người đề nghị chụp trong thời gian không quá 06 tháng,

2, bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn,

3, giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp,

4, giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn do người đứng đầu cơ sở nơi người nộp hồ sơ đề nghị cấp,

5, giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức (trường hợp người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất).

Xem thêm:

6, bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,

7, Phiếu lý lịch tư pháp

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, người đứng đầu cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản.

Nội dung cơ bản của Chứng chỉ hành nghề dược gồm: Thông tin cá nhân của người hành nghề dược; văn bằng chuyên môn; hình thức hành nghề; phạm vi hoạt động chuyên môn; hình thức cấp; ngày cấp, cơ quan cấ, ngày có hiệu lực.

Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược.

Chứng chỉ hành nghề dược có thể được cấp lại, điều chỉnh, bị thu hồi. Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất là một trong số 11 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề dược.

Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét duyệt. Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi.

Xem thêm: Cách Tự Đăng Ký Cổng Thanh Toán Trực Tuyến Stripe Là Gì ? Stripe Là Gì

Quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề dược này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *