Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chest of drawers nghĩa là gì? Có phải nghĩa làngực của ngăn kéoko?Nếu là nghĩa đó thì ngực của ngăn kéo là cái gì? (cho hình ảnh càng tốt)

*

*

Pelmet:mảnh gỗ, vải đặt bên trên cửa sổ để cho que luồn qua rèm

Pouffe:búi tóc cao

Chest of drawers: ngăn kéo

Sink unit: cái bồn rửa tay ( mình ko chắc

*

)

pelmet/pelmit/Đọc giọng UKĐọc giọng USDanh từ(Mỹ cách viết khác valance)dải che que màn cửa (ở phía trên cửa, làm bằng gỗ hay vải)pouffe/pu:f/Danh từ(cách viết khác pouf)nệm dùng làm ghế; nệm để gác chânchest of drawer : tủ quần áosink unit : đơn vị chìm

Dịch nghĩa các từ sau:

Chest of drawers

Competition

Furniture

Incredibly

Zodiac

Terrible

Giúp meo nhoa mn

Thanks

#Meo mập

Chest of drawers là rương ngăn kéo

Competitionlà cuộc thi

Furniture là đồ đạc

Incredibly là thật đáng kinh ngạc

Zodiac là cung hoàng đạo

Terrible là kinh khủng

học tốt~~

Cho biết nghĩa các từ sau:

1. Chest of drawers

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder

1. Ngực ngăn kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hít vào

5. yên bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn đuốc

9. valley

10. tự hỏi

chúc bạn học tốt

1. Ngực ngăn kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hít vào

5. yên bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn đuốc

9.thung lũng

10. tự hỏi

hok tốt

mk nha

1. Chest of drawers :

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder

1 ngăn kéo:

2hang động 3. hội trường 4. lịch sử 5. yên bình 6. đua xe 7. nhớ 8. ngọn đuốc

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Where is the chest _____________ drawers?

A. of

B.

Đang xem: Chest of drawers là gì, chest of drawers nghĩa là gì trong tiếng việt

in

C.to

D.from

Cho các từ: lamp, toilet, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling fan. Hãy liệt kê các từ đó vào đúng phòng và tìm thêm các từ khác không có trong bài.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:

Cho các từ: lamp, toilet, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling fan. Hãy liệt kê các từ đó vào đúng phòng và tìm thêm các từ khác không có trong bài.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:

Put these things into resonable room in your hose

sofa , televison ,armchair, coffe table, book case, table , chairs, curtain, fridge, cooker, cupbroard, sink, washing machine, wardrobe , chest of drawers, bec, bath, wash baisn, shower , toilet , mirror, picture, stereo, shelf, clock, telephone, lamp, vegetable, knife , light , fan , saucepan, stove

Living room :

Kitchen:

Bedroom:

Dining room:

Bathroom:

Living room : sofa , television , armchair , stereo , clock , telephone , fan

Kitchen: table , sink , fridge , cooker , cupboad ,vegetable , knife,saucepan, stove

Bedroom: curtain , wardrobe , bed , chest of drawer ,lamp

Dining room: coffe table , light ,

Bathroom: washing machine , wash basin , shower , toilet , mirror

Revwrite the sentences,beginning as shouwn so that the meaning will stay the same.

1.It is wrong of you to walk on the grass.

You must………………………………………..

2.Listening to music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movie……………………………………………………………..

3.The table is under the hat.

The hat…………………………….

4.There are two wardrobes,a picture and a chest of drawers in Minh”s room.

Minh…………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Danh Sách Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Là Gì ? Đầu Ra Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì

Lớp 6 Tiếng anh
4
0
Gửi Hủy

1.you must”n walk on the grass

2.seeing a movie isn”t as interesting as litsening to music

3.the hat is above the table

4.minh has two wardrobes, a picture and a chest of drawers in his room

Đúng 0
Bình luận (0)

1.It is wrong of you to walk on the grass.

You must not go on the grass

2.Listening to music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movie is as not interesting as listening to music

3.The table is under the hat.

The hat is on the table.

4.There are two wardrobes,a picture and a chest of drawers in Minh”s room.

Minh has two wardrobes ,a picture and a chest of drawer in his room.

k mik

~Hok tốt~

Đúng 0
Bình luận (0)

1.It is wrong of you to walk on the grass.

You must not go on the grass.

2.Listening to music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movieis less interesting than listening to music.

3.The table is under the hat.

The hatis above the table.

4.There are two wardrobes,a picture and a chest of drawers in Minh”s room.

Xem thêm: Đâu Là 5 Dạng Visual Content Là Gì, 6 Loại Visual Content Bạn Nên Sử Dụng

Minh“s room hastwo wardrobes,a picture and a chest of drawers.

Chúc em học tốt!!!

Đúng 0
Bình luận (0)
gocnhintangphat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *