Chest of drawers là gì, chest of drawers nghĩa là gì trong tiếng việt

      369
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chest of drawers tức là gì? Có nên nghĩa làngực của ngăn uống kéoko?Nếu là nghĩa kia thì ngực của ngăn kéo là loại gì? (đến hình hình họa càng tốt)


*

*

Pelmet:mhình họa mộc, vải vóc đặt trên hành lang cửa số làm cho que luồn qua rèm

Pouffe:búi tóc cao

Chest of drawers: ngăn kéo

Sink unit: cái bể cọ tay ( mình ko chắc

*
)


pelmet/pelmit/Đọc giọng UKĐọc giọng USDanh từ(Mỹ cách viết khác valance)dải đậy que màn cửa (sinh hoạt bên trên cửa, làm cho được làm bằng gỗ xuất xắc vải)pouffe/pu:f/Danh từ(biện pháp viết không giống pouf)nệm cần sử dụng có tác dụng ghế; nệm nhằm gác chânchest of drawer : tủ quần áosink unit : đơn vị chức năng chìm

Dịch nghĩa những từ sau:

Chest of drawers

Competition

Furniture

Incredibly

Zodiac

Terrible

Giúp meo nhoa mn

Thanks

#Meo mập


Chest of drawers là rương ngăn uống kéo

Competitionlà cuộc thi

Furniture là vật dụng đạc

Incredibly là thiệt xứng đáng ghê ngạc

Zodiac là cung hoàng đạo

Terrible là tởm khủng

học tập tốt~~


Cho biết nghĩa những tự sau:

1. Chest of drawers

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder


1. Ngực ngăn kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hít vào

5. yên bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn gàng đuốc

9. valley

10. từ bỏ hỏi

chúc bạn học tốt


1. Ngực ngăn uống kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hkhông nhiều vào

5. lặng bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn đuốc

9.thung lũng

10. tự hỏi

hok tốt

mk nha


1. Chest of drawers :

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder

1 ngăn uống kéo:

2hang rượu cồn 3. hội trường 4. lịch sử hào hùng 5. yên bình 6. đua xe pháo 7. nhớ 8. ngọn gàng đuốc


Choose the best answer A, B, C or D to lớn complete the following sentences

Where is the chest _____________ drawers?

A. of

B.

Bạn đang xem: Chest of drawers là gì, chest of drawers nghĩa là gì trong tiếng việt

in

C.to

D.from


Cho những từ: lamp, toilet, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling bạn. Hãy liệt kê những từ kia vào đúng phòng cùng search thêm các từ bỏ khác không tồn tại vào bài xích.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:


Cho những từ: lamp, toilet, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling bạn. Hãy liệt kê các trường đoản cú đó vào đúng phòng và tìm kiếm thêm những tự không giống không có vào bài.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:


Put these things into lớn resonable room in your hose

sofa , televison ,armchair, coffe table, book case, table , chairs, curtain, fridge, cooker, cupbroard, sink, washing machine, wardrobe , chest of drawers, bec, bath, wash baisn, shower , nhà wc , mirror, picture, stereo, shelf, clock, telephone, lamp, vegetable, knife , light , tín đồ , saucepan, stove

Living room :

Kitchen:

Bedroom:

Dining room:

Bathroom:


Living room : sofa , television , armchair , stereo , cloông chồng , telephone , fan

Kitchen: table , sink , fridge , cooker , cupboad ,vegetable , knife,saucepan, stove

Bedroom: curtain , wardrobe , bed , chest of drawer ,lamp

Dining room: coffe table , light ,

Bathroom: washing machine , wash basin , shower , toilet , mirror


Revwrite the sentences,beginning as shouwn so that the meaning will stay the same.

1.It is wrong of you to walk on the grass.

You must...............................................

2.Listening lớn music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movie.......................................................................

3.The table is under the hat.

The hat..................................

4.There are two wardrobes,a picture & a chest of drawers in Minh"s room.

Minh...............................................................................................................

Xem thêm: Danh Sách Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Là Gì ? Đầu Ra Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì


Lớp 6 Tiếng anh
4
0
Gửi Hủy

1.you must"n walk on the grass

2.seeing a movie isn"t as interesting as litsening to music

3.the hat is above the table

4.minch has two wardrobes, a picture & a chest of drawers in his room


Đúng 0

Bình luận (0)

1.It is wrong of you to lớn walk on the grass.

You must not go on the grass

2.Listening to lớn music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movie is as not interesting as listening to music

3.The table is under the hat.

The hat is on the table.

4.There are two wardrobes,a picture và a chest of drawers in Minh"s room.

Minh has two wardrobes ,a picture và a chest of drawer in his room.

k mik

~Hok tốt~


Đúng 0
Bình luận (0)

1.It is wrong of you to lớn walk on the grass.

You must not go on the grass.

2.Listening lớn music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movieis less interesting than listening to music.

3.The table is under the hat.

The hatis above the table.

4.There are two wardrobes,a picture và a chest of drawers in Minh"s room.

Minh"s room hastwo wardrobes,a picture và a chest of drawers.

Chúc em học tập tốt!!!


Đúng 0
Bình luận (0)
gocnhintangphat.com

*