Tên các loại chè tiếng anh gọi là gì, chè tiếng anh là gì

      385
*
Chè giờ anh là gì ?

Từ Điển Tiếng Anh Các Loại Chè

Những loại trà phổ cập ngơi nghỉ toàn nước được gọi là giờ Anh nhỏng sau:

Chtrằn phân tử sen – Sweet lotus seed gruel Chè trôi nước  Rice Ball Sweet Soup Chtrần sắn – Cassava Gruel Chè cổ đậu Trắng với nước cốt dừa – White cow-pea with coconut gruel Chè đậu xanh – Green beans sweet gruel Chè đậu đen – Blaông chồng beans sweet gruel Chè cổ đậu đỏ – Red beans sweet gruel Chnai lưng khoai môn với nước dừa – Sweet Taro Pudding with coconut gruel Chè cổ chuối – Sweet banana with coconut gruel Chtrằn sáo sọn – Sweet mung bean gruel Chè cổ cha màu – Three colored sweet gruel Chè cổ Thái – Tnhì Sweet gruel Chtrần khúc bạch – Khuc Bach sweet gruel Chè cổ bưởi made from grapefruit oil and slivered rind Chtrần cốm – made from young rice Chè cổ củ súng – made from water lily bulbs Chtrằn củ mài – made from Dioscorea persimilis Chè cổ hột lựu (called by this name in southern Vietnam and by chè hạt lựu in northern Vietnam) – in this dish, rice paste are cut into lớn pomegranate seed-shaped pieces.

Bạn đang xem: Tên các loại chè tiếng anh gọi là gì, chè tiếng anh là gì

Chtrần củ từ (or chè khoách từ) – made from Dioscorea esculenta Chtrần khoai phong lang – made from sweet potato Chè chuối – made from bananas và tapioca (Vietnamese: bột báng) Chè cổ mít – made from jackfruit Chè thốt nốt – made from sugar palm seeds Chtrần được thiết kế từ lô hội – made from Aloe vera Chnai lưng bánh lọt – made from bánh lọt – a cake from Huế (lọt means “to sift”). Chtrằn bắp (the Southern dialect) hay còn gọi là chè ngô (the Northern dialect) – made from corn and tapioca rice pudding Chtrằn sắn lắt – made from sliced cassava Chè sắn bột tốt có cách gọi khác là chè bột sắn – made from cassava flour Chè lam – made from ground glutinous rice Chtrằn củ quả – mixture of so many different fruits including pinehãng apple, watermelon, hãng apple, pear, mango, lychee, dried banamãng cầu, cherry, và dried coconut with milk, yogurt, & syrup Chnai lưng nhãn  made from longan Chnai lưng xoài – made from mango Chtrằn trái cây – made from fruits Chtrằn trái vải – lychee and jelly Chè cổ sầu riêng – made from durian Chtrần sen dừa  made from lotus seeds và coconut water Chtrằn phân tử sen – made from lotus seeds Chè được gia công từ bỏ những củ sen – made from lotus tubers Chè mã thầy (or trà củ năng) – made from water chestnuts Chnai lưng hạt lựu – made from the other pomegranate seed-shaped tapioca pearls. Chtrần bột thanh lọc – from small cassava and rice flour dumplings Chtrằn trôi nước – very muc balls made from mung bean paste in a shell made of glutinous rice flour; served in a thiông chồng clear or brown liquid made of water, sugar, và grated ginger root. Chtrần hột éo – basil seed drink Chè cổ khoai nghiêm môn – made from taro Chtrằn kê – made from millet Chnai lưng khoách tây – made from potato Chnai lưng sen – made from thin vermicelli and jasmine flavoured syrup Chnai lưng mè cổ đen – made from blachồng sesame seeds Chè cổ rau củ câu  made from agar agar Chè thạch sen  made from seaweed và lotus seeds Chnai lưng thạch phân tử sen – thin, vermicelli-like jellies. Chtrần sương sâm  jelly with Tiliacora triandra extract Chtrằn sương sáo – Grass jelly Chnai lưng những thiết kế bánh xếp – green bean wrapped in a tapioca skin dumpling eaten in a coconut milk base with smaller pieces of tapioca. Translated to English, the dish is “folded cake dessert”.

Xem thêm: Trích Yếu Là Gì - Cách Trình Bày Tên Loại Văn Bản Và

Chtrần ong – made form a rice, ginger root and honey & molasses– this is a northern dish, usually cooked to offer lớn the ancestors at Tết. Chè cổ phân tử đậu đen – made from the blachồng beans; one of the most popular varieties of chè, particularly for northern Vietnamese. Chè đậu phụng (also called chè lạc in southern Vietnam, or trà lạc in northern Vietnam) – made from peanuts Chè cổ đậu ván Huế – made from Dolichos lablab (hyacinth beans) a specialty in Huế Chnai lưng đậu đỏ – made from azuki beans, usually using whole beans, rarely using ground beans. Chnai lưng đậu huyết – made from red beans. Chè cổ đậu trắng – made from black-eyed peas. In this dessert is just to referred lớn as chè đậu as it is one of the most comtháng bean dessert for southern Vietnamese. Chtrằn đậu xanh – made from whole mung beans Chè đậu xanh đánh – made from ground mung beans

Chúc chúng ta học tốt

*