Giới thiệu và chi tiết các thuật toán Grayscale, ảnh nhị phân và một số thuật toán giúp biến đổi một ảnh xám thành ảnh nhị phân (Adaptive threshold).

Đang xem: Kỹ thuật grayscale và nhị phân hoá Ảnh xám là gì, giáo trình xử lý Ảnh

*

*

Ảnh nhị phân

Là ảnh mà giá trị của các điểm ảnh chỉ được biểu diễn bằng hai giá trị là 0 (Đen) và 255 (Trắng) (Tương ứng với 0 và 1, nhưng để nguyên giá trị 0 và 255 để có thể hiểu hơn trong việc tính toán).Vì giá trị của điểm ảnh được biểu diễn bởi 2 giá trị là 0 hoặc 1, nên 1 điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 bit nên ảnh có kích thước rất nhỏ.

Xem thêm: Ssd Msata Là Gì – Khác Gì Với Msata, M2 Pcle, Ssd 2

Nhị phân hóa

Là quá trình biến đổi 1 ảnh xám thành ảnh nhị phân.

Gọi giá trị cường độ sáng tại 1 điểm ảnh là I(x,y) .INP(x,y) là cường độ sáng của điểm ảnh trên ảnh nhị phân .(Với 0 ) và (0 ).

Để biến đổi ảnh xám thành ảnh nhị phân. So sánh giá trị cường độ sáng của điểm ảnh với 1 ngưỡng nhị phân T. 

Nếu I(x,y) > T thì INP(x, y) = 0 (0).Nếu I(x,y) > T thì INP(x, y) = 255 (1).

Chú ý

Có thể chọn giá trị T từ 0 đến 255, nhưng thông thường nhiều người hay chọn 1 giá trị đó là 128 tức là giá trị trung bình của max(255) và min(0) của cường độ sáng (Intensity) của điểm ảnh.Dễ dàng nhận thấy với mỗi T thì có 1 ảnh nhị phân khác nhau (Khác nhau ở đây là cường độ sáng của các tấm ảnh nhị phân với mỗi giá trị T).

Xem thêm:

Có 1 kỹ thuật gọi là nhị phân hóa ngưỡng động giúp thu được ảnh nhị phân mà không quan tâm tới cường độ sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *