*

YTD là gì? Bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp của mình như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng YTD là gì? Tất cả sẽ được giải đáp sau đây.

Đang xem: Year to date ( ytd là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Có nhiều cách để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp của bạn, đơn giản nhất là tổng doanh thu đạt được. Tuy nhiên, việc tính toán này không bao gồm các dòng tiền như lương, ngân sách tiếp thị hoặc các khoản đầu tư khác. Rốt cuộc, việc tính toán lợi nhuận phải tính đến bất kỳ khoản tiền nào bạn đã bỏ ra để doanh nghiệp hoạt động. Điều này dẫn đến phép tính Tổng lợi nhuận = tổng doanh thu – tổng số tiền đã chi.

Tổng lợi nhuận có thể là một chỉ báo tốt về thành công của doanh nghiệp, nhưng đó là điểm cần phải phân tích. Nếu bạn muốn biết những gì bạn đang làm gần đây có ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào, bạn sẽ cần một khung thời gian để làm việc. Khi chúng ta bước sang năm, bạn có thể bắt đầu thấy các đề cập đến thuật ngữ “YTD”. YTD là gì? Bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp của mình như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng YTD là gì?

YTD là gì?

Nói một cách đơn giản nhất, YTD là viết tắt của Year To Date, một khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu năm đến nay. Ví dụ, nếu bạn đang đọc bài viết này vào ngày 1 tháng 7, YTD bao gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Về bản chất, YTD thay đổi hàng ngày, với một con số YTD cho trước đại diện cho thời điểm mà bạn tính toán con số đó.

Ngoài ra, YTD trong cơ sở kinh doanh hoặc chính phủ có thể đề cập đến năm tài chính thay vì năm dương lịch. YTD cho một năm tài chính đề cập đến giá trị của các hồ sơ tài chính của một năm được lưu giữ bắt đầu từ ngày được chọn làm ngày bắt đầu cho mỗi năm tài chính. Ví dụ, ở Việt Nam năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Làm thế nào bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp?

Bạn có thể muốn tính toán số liệu YTD cho nhiều khía cạnh kinh doanh của mình. Ví dụ, bạn có thể muốn biết bảng lương YTD mà bạn đã thanh toán cho đến nay để biết những gì sẽ xảy ra trong thời gian còn lại của năm. Hoặc, có thể bạn muốn biết chi tiêu quảng cáo tiếp thị YTD của mình để bạn có thể so sánh với mức tăng doanh thu của mình.

Vậy, mục đích của việc tính toán số liệu YTD là gì? Đó là thiết lập một khoảng thời gian để so sánh với các số liệu khác trong cùng khoảng thời gian đó. Chi tiêu cho quảng cáo YTD chỉ hữu ích nếu bạn so sánh nó với mức tăng doanh thu trong cùng một khoảng thời gian. Bảng lương YTD so với doanh thu chỉ hữu ích nếu bạn đã tính toán cả hai trong cùng một khoảng thời gian.

Trước tiên, hãy xác định khía cạnh nào bạn muốn tính toán số liệu YTD của mình. Nếu đó là bảng lương, bạn sẽ cần làm tròn số liệu bảng lương của mình vào đầu năm. Nếu đó là lợi nhuận hoặc doanh thu, bạn sẽ cần cung cấp số liệu tài chính của mình. Tuy nhiên, bất kể bạn đang tính toán gì, điều quan trọng là bạn phải xác định khoảng thời gian mà YTD của bạn bao gồm.

Công ty của bạn có sử dụng năm dương lịch để phân loại YTD không? Nếu vậy, hãy sử dụng các số liệu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 để tính toán. Nếu bạn sử dụng một số phân loại khác của YTD, chẳng hạn như năm tài chính, hãy đảm bảo rằng các số liệu của bạn có ngày bắt đầu thích hợp, đặc biệt nếu bạn muốn so sánh hai số liệu với nhau trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi bạn đã xác định đúng ngày đầu năm và thu thập số liệu của mình, đã đến lúc bắt đầu tính toán.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Staples Là Gì ? (Từ Điển Anh Staple Là Gì

Tính toán YTD tương đối đơn giản – trên thực tế, một phần khó khăn nằm ở việc thu thập các số liệu chính xác và đảm bảo chúng bao gồm các khoảng thời gian thích hợp. Bạn chỉ phải thêm số liệu cho mỗi tháng trong năm, cộng với số tiền cho tháng hiện tại cho đến nay. Nếu bạn chọn tính toán YTD kết thúc vào một ngày nhất định khác với ngày hôm nay, bạn phải ghi chú như vậy.

Tính toán YTD cho năm dương lịch hiện tại bắt đầu vào tháng Một. Ví dụ, lợi nhuận YTD tính đến ngày 15 tháng 3 cho một công ty kiếm được 400 triệu vào tháng Giêng, 300 triệu trong tháng Hai, 500 triệu vào tuần đầu tiên trong tháng Ba và 500 triệu vào tuần thứ hai trong tháng Ba, cộng với 75 triệu vào ngày 15 tháng Ba giống như sau:

Lợi nhuận tháng 1 + lợi nhuận tháng 2 + (tuần 1 tháng 3 + tuần 2 tháng 3 + lợi nhuận tháng 3 còn lại) = lợi nhuận YTD

Hoặc là,

400 + 300 + 500 + 500 + 75 = Lợi nhuận YTD là 1 tỷ 775 triệu

Các thuật ngữ liên quan đến YTD

YTD Earnings (Thu nhập YTD)

Thu nhập YTD là tổng thu nhập của một nhân viên trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày lập báo cáo hoặc hồ sơ bảng lương. Nó chỉ bao gồm các khoản thanh toán thực sự được thực hiện cho hoặc thay mặt cho nhân viên.

Thu nhập YTD của toàn bộ công ty phản ánh tổng tiền lương trả cho nhân viên. Để có một bức tranh toàn cảnh về các khoản chi phí, số tiền phải được điều chỉnh để phản ánh phần thuế lương của người sử dụng lao động và bất kỳ chi phí nào khác của người sử dụng lao động như phần chi phí phúc lợi của họ.

YTD Returns (Lợi nhuận YTD)

Lợi nhuận YTD đánh giá hoạt động của một khoản đầu tư kể từ đầu năm hiện tại. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định đầu tư của mình.

YTD Payroll (Bảng lương YTD)

Bảng lương YTD là số tiền mà công ty bạn đã chi vào bảng lương kể từ đầu dương lịch hoặc năm tài chính, tính đến ngày trả lương hiện tại. Để tính YTD, bạn phải xem xét tổng thu nhập của nhân viên (trước khi trừ thuế và các khoản khấu trừ).

Trong một số trường hợp, YTD cũng có thể bao gồm số tiền được trả cho các cộng tác viên hoặc freelancer. Điều quan trọng cần lưu ý là họ không phải là nhân viên của bạn — họ là những người tự kinh doanh được thuê cho một công việc cụ thể, nhưng rất cần thiết để bạn đưa vào YTD của mình.

Đối với nhân viên toàn thời gian, bảng lương YTD thể hiện tổng thu nhập của họ. Điều này khác với ý nghĩa của nó đối với một doanh nghiệp, trong đó từ đầu năm đến nay thể hiện tổng thu nhập mà tất cả nhân viên kiếm được. Nó cũng bao gồm các khoản thanh toán đã trả trong năm tài chính nhưng không nhất thiết phải nhận trong năm nay. Số tiền này có thể bao gồm một khoản hoa hồng bán hàng được thực hiện vào cuối năm ngoái nhưng chưa được thanh toán cho đến năm nay.

Xem thêm: Ứng Dụng Phương Pháp Học Vak Là Gì, Phong Cách Học Tập Vak, Phương Pháp Học Tập Vak Là Gì Và Cách Xác Định

Hi vọng những thông tin về YTD là gì cũng như cách tính YTD sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *