Nghĩa của từ yolk là gì, (từ Điển anh egg yolk nghĩa là gì trong tiếng việt

      324

The egg whites & egg yolks mixed with sugar are typically beaten separately & folded together with flour.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ yolk là gì, (từ Điển anh egg yolk nghĩa là gì trong tiếng việt

Đang xem: Egg yolk là gì

Lòng đỏ trứng với lòng trắng trứng trộn với mặt đường thường xuyên được tấn công riêng rẽ rẽ và tiếp đến hòa cùng với bột mì.Other food sources of Vi-Ta-Min D include egg yolks , cod liver oil , beef liver , margarine , yogurt , & some cheeses .hầu hết nguồn thực phđộ ẩm cung cấp Vi-Ta-Min D khác bao gồm lòng đỏ trứng , dầu gan cá tuyết , gan bò , bơ thực vật , sữa chua , với một số nhiều loại phô-mai .C. perfringens can be diagnosed by Nagler”s reaction, where the suspect organism is cultured on an egg yolk truyền thông plate.C. perfringens rất có thể được chẩn đân oán vày phản ứng của Nagler địa điểm sinch thiết bị nghi hoặc được nuôi cấy bên trên một đĩa đệm lòng đỏ trứng.Phosvitin is one of the egg (commonly hen’s egg) yolk phosphoproteins known for being the most phosphorylated protein found in nature.Phosvitin là một giữa những phosphoprotein tất cả làm việc lòng đỏ trứng (thường xuyên là trứng gà), được biết đến là protein phosphoryl hóa thông dụng tuyệt nhất trong thoải mái và tự nhiên.Until now the little chicks have sầu not felt hungry because they have been sustained by the nutrition from their egg yolk.Cocada amarela ( or ), yellow coconut pudding made with sugar, grated coconut, egg yolks, and ground cinnatháng, a dessert in both Mozambique & Angola.Cocadomain authority amarela (phát âm giờ Bồ Đào Nha: hoặc phạt âm giờ Bồ Đào Nha: ), bánh pudding dừa đá quý làm cho cùng với đường, dừa nạo, lòng đỏ trứng, và bột quế, một món tnỗ lực mồm sống cả Mozambique cùng Angola.Egg tempera (where the medium is an emulsion of raw egg yolk mixed with oil) is still in use as well, as are encaustic wax-based paints.Egg tempera (thương hiệu xuất phát từ một hỗn hợp lòng đỏ trứng gà trộn với dầu) vẫn còn đó được áp dụng, như tô sáp encaustic.In the U.S., the Food và Drug Administration requires products marketed as frozen custard lớn contain at least 10 percent milkfat and 1.4 percent egg yolk solids.Tại Mỹ, Cục Quản lý Thực phđộ ẩm với Dược phđộ ẩm trải đời các thành phầm được cung cấp bên trên thị phần dưới dạng sữa trứng ướp đông lạnh cần đựng ít nhất 10% chất lớn sữa cùng 1,4% hóa học rắn lòng đỏ trứng.

The excess quantity of yolks, combined with plenty of sugar coming from the Portuguese colonies, was the inspiration for the creation of recipes made from egg yolk.Lượng Khủng lòng đỏ trứng, được kết hợp với đường từ bỏ những nằm trong địa của Bồ Đào Nha, là cảm hứng nhằm tạo thành các cách làm thổi nấu ăn kèm lòng đỏ trứng.The first phospholipid identified in 1847 as such in biological tissues was lecithin, or phosphatidylcholine, in the egg yolk of chickens by the French chemist and pharmacist, Theodore Nicolas Gobley.Phospholipid thứ nhất được xác minh vào thời điểm năm 1847 trong số mô sinh học tập là lecithin, hoặc phosphatidylcholine, trường đoản cú lòng đỏ trứng của gà vày bên chất hóa học cùng dược sĩ người Pháp, Theodore Nicolas Gobley.Guidelines issued in September 1991 by Europe”s Federation of the Condiment Sauce Industries recommend that oil and liquid egg yolk levels in mayonnaise should be at least 70% & 5%, respectively.Những tư liệu được xuất phiên bản tháng 9 năm 1991 khuyên ổn rằng hàm lượng dầu cùng lòng đỏ trứng trong mayonnaise ít nhất đề xuất là 70% và 5%, tuy nhiên như vậy là chưa hợp pháp.Marsupial embryos size a choriovitelline placenta (which can be thought of as something between a monotreme egg và a “true” placenta), in which the egg”s yolk sac supplies a large part of the embryo”s nutrition but also attaches to the uterine wall và takes nutrients from the mother”s bloodstream.Phôi túi hình thành một choriovitelline nhau tnhì (nhưng có thể được quan tâm đến của một cái gì đó thân một trứng monotreme với một nhau tnhị “thật sự”), trong các số ấy các của trứng lòng đỏ túi cung cấp một trong những phần phệ bồi bổ của phôi dẫu vậy cũng gắn cùng với các tường ngăn tử cung cùng mất chất dinh dưỡng từ tiết của bà mẹ.The eggs are guarded by the parents until yolk absorption, when the eggs are about 8 mm (0.31 in) long.

Xem thêm:

Trứng được cha mẹ bảo vệ cho tới Lúc noãn hoàng được kêt nạp, lúc trứng bao gồm size lâu năm khoảng chừng 8 milimet (0,31 in).The female carries the eggs until they are free-swimming và have absorbed their yolk sacs, about 2–3 weeks.Con loại duy trì nhỏ non cho đến khi chúng hoàn toàn có thể bơi thoải mái với kêt nạp không còn túi noãn hoàng của bọn chúng, khoảng 2-3 tuần.In Investigating Psychics, Larry Kettlekamp claims that Kulagina was filmed separating broken eggs that had been submerged in water, moving apart the whites & yolks, during which sự kiện such physical changes were recorded as accelerated and altered: heartbeat, brain waves & electromagnetic field.

Trong điều Tra tâm Linc, Larry Kettlekamp tuyên bố rằng Kulagina được ghi hình bóc tách trứng bị vỡ vạc trong nước, dịch rời lòng đỏ ra phía bên ngoài lòng trắng, trong những sự khiếu nại nhỏng đồ lý được ghi dấn như tăng tốc độ với biến hóa nhịp tim, sóng óc với năng lượng điện sóng ngắn.

*