a lô ; a ; a đúng ; a ̀ co ; a ̀ co ́ ; a ̀ vâng ; a ̀ ; a ̀ đu ́ ng ; ah ; aha ; ai chả biết ; ai cầm cái đĩa nhỉ ; ai là người hùng vậy ; ai ; alo ; alô ; an toàn rồi ; anh biết hắn à ; anh biết rồi ; anh biết đấy ; anh co ; anh có thích cô ta không ; anh có ý này ; anh cũng không sao ; anh không sao chứ ; anh muốn gì ; anh muốn xem ; anh mà ; anh nói thật chứ ; anh phải đến đó mỗi đêm à ; anh sửa nó cho tôi nhé ; anh thật sự khỏe ; anh ; anh đấy ; anh ấy còn sống ; anh ấy không phải ; anh ổn ; arthur ; azim ; ba ; ba ̀ co ; ba ̀ co ́ ; ban ; bao ; bay ; biến đi ; biết mà ; biết rồi ; biết ; bronson ; bà chủ thấy ; bác sĩ ; bóng ; bô ; bô ́ ; bắt đầu nhé ; bọn ; bố ; bố à ; bớt đi ; ca ; carl ; chao ; cho anh ; cho bà chủ thấy ; cho con a ; cho tôi ; chu ; chu ́ ; chuyện gì thưa sếp ; chuyện vẫn ổn chứ ; chuyện ; chuẩn luôn ; chuẩn ; chà ; chào họ ; chào ; cháu ; chân ; châu âu ; chính thế ; chính xác ; chính ; chôn ; chú nick savrinn ; chú ; chúc ; chúng không thích anh thì sao ; chúng tôi ; chúng ; chă ; chưa ; chạy ; chắc chắn ; chắc chứ ; chắc có ; chắc mà ; chắc rồi ; chắc vậy ; chắc ; chỉ ; chịu ; chờ ; chứ gì nữa ; chứ gì ; chứ sao ; chứ thầy ; chứ ; co ; co ̀ ; co ́ ; co ́ đau ; coi ; con a ; con cũng vậy ; con hả james ; con muốn ; con tin ; con ; con đây ; con ổn bố à ; cu ; cu ̃ ; cuối cùng ; cuốn ; các anh ; các cậu gọi taxi về được chứ ; cái gì ; cái này ; cái ; cám ; cám ơn ; câ ; còn nhớ tôi không ; còn nữa à ; còn sống ; còn ; có chút chuyện cần nhờ ; có chớ ; có chứ ; có gì ; có moi móc truyền thống nha ; có mà ; có một khởi đầu rồi đó ; có nghe ; có phải ; có rồi ; có sao không ; có thấy ; có thế chứ ; có thể ; có tốt ; có ; có ý nghĩa ; có đây không ; có đây ; có đó ; có đấy ; có ạ ; cô hiểu tôi hát gì chứ ; cô hiểu ; cô ; cô đang nuốt bong bóng của tôi ; cút ; cũng phải ; cũng ; cưng ; cương từ châu phi ; cảm ; cảm ơn ; cần tôi ; cậu biết vấn đề là gì không ; cậu ; cậu ổn ; cậu ở quán ăn nhé ; của bố ; cứ làm ; cứ theo dõi ; cứ tưởng anh tiêu thật rồi ; cứ vào ; cứ ; drover whistling whoo ; du ; dzeeee ; dào ôi ; dĩ nhiên ; dĩ ; dạ có ; dạ không ; dạ nhớ ; dạ phải ; dạ vâng ; dạ ; dạ đúng vậy ; dạ đúng ; dạo ; dễ ; em không sao ; em yêu ; em ; em đi một mình à ; em ổn chứ ; em ổn ; eo ; fred astaire ; gammons ; giê ; giỏi ; giờ tôi không có ; giờ ; giỡn ; gà ; gì con ; gì em ; gì thế ; gì vậy ; gì ; gì đó ; gă ; gần giống thế ; gọi cảnh sát ; gọi dwight ; gọi lại cảnh sát los angeles ; gọi ; ha ; hay lắm ; hay quá ; hay thật ; hay ; hello ; hiểu không ; hiểu ; hoan hô ; hoà hợp à ; hoá ra mày cũng thế hả ; huh ; hyah ; hãy ; hình như ; hô ; hôm ; hôn ; hơn bao giờ hết ; hả ; hắn không đi làm hôm nay ; hẳn rồi ; hẹn gặp lại anh ; họ có ; họ hát hay thật đấy ; họ ; họ đã ; hợp chứ ; hừ ; hử ; im đi ; iu ; john ừ ; kh ; khi bắn lão rug ; khi nào ; khi ; không ai sao cả ; không có gì ; không có ; không nhỉ ; không pha ; không phải ; không sao chứ ; không sao ; không thật tinh khiết ; không ; không à ; không ạ ; khỏe ; khỏi ; kê ; kệ ; la ̀ pha ; lou dorchen ; là gì ; là khá giỏi đó ; là như vậy ; là vậy ; là ; làm gì ư ; làm sao biết khi nào chúng nở ; làm ; lên ; lại chả thật ; lại gần ; lại không nhỉ ; lại lâu thì tốt ; lại ; lạnh sao ; lấy ; mang ; mau ; max đấy ; metro ; mi ; mmm ; murdock ; muốn gì ; muốn nhảy không ; muốn ; muốn được ; mà cũng phải ; mà thôi ; mà ; mày ; mâ ; mình ; mười hai ; mẹ ; mọi chuyện sẽ ổn ; mọi người sẵn sàng chưa ; mỏ khỏe quá mày ; một lời với con ; mừng anh đã tỉnh ; mừng tới abilene ; na ; new ; ng ca ; ng ta ; ng ; ngay ; ngay đây ; nghe nè ; nghe thấy không ; nghe ; nghe đây ; nghi ; ngon lành ; ngon quá ; ngoài ; ngày mai nhé ; người ngoài trái đất ; ngờ ; ngừng ; nhiên ; nhà thờ ; nhé ; như ; như ̃ ; nhưng cậu ; nhưng sự ; nhưng tao pha ; nhưng ; nhấn phím ; nhỉ ; nhỏ ; nhớ rồi ; nhớ ; no ; no ́ ; nom bert ; nào ; này ; nè ; nó chạy chứ ; nó thực sự không ; nó ; nói hay ; nói rồi mà ; nói thật ; nắm ; nặng ; nếu cậu thích thì nhớ đến ; nếu ; oh yeah ; oh ; ok ; okay ; ph ; ph £ i ; ph £ ; pha ; pha ̉ i rô ; pha ̉ i rô ̀ i ; pha ̉ i rô ̀ ; pha ̉ i ; pha ̉ ; phe ; phài ; phải há ; phải không ; phải phải ; phải roi ; phải rồi ; phải thì ; phải vậy ; phải ; phải ông burnham không ; phải đó là chai nước cuối không ; phải đó ; phải đấy ; phải đồng ; phụ nữ ; quay ; quá hay ; quá được ; quần jean cỡ bự ; ra thế ; rick ; rosalie đi ; russell ; rô ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rõ rồi ; rõ ; rảnh ; rất nóng ; rất thích ; rất tốt đẹp ; rất vui đấy ; rồi mẹ ; rồi mẹ à ; rồi rồi ; rồi sao ; rồi tờ hoá đơn đến ; rồi ; rồi đấy ; rồi ạ ; sao băng à ; sao cơ ; sao hả ; sao không ; sao vậy ; sao ; sao đây ; savrinn ; seattle à ; sói ; sướng ; sẵn sàng chưa ; sẽ bơi lội ; sẽ cần nó thôi ; sẽ trả tiền cho tôi ; sẽ đi đàm phán ; sỏi đây ; t ; ta sẽ bơi lội ; ta sẽ đi đàm phán ; tai tôi ; tao nói đúng chứ ; tao ; taxi ; th ; thanh ; thi ; thiệt ; thua ; thánh ; thâ ; thê ; thê ́ thi ̀ tô ; thê ́ thi ̀ tô ́ t ; thê ́ thi ̀ tô ́ ; thì sao ; thì đó ; thì đúng vậy ; thích ; thích đùi cừu không ; thôi nào ; thôi ; thư ; thư ́ ; thưa ngài ; thưa ; thấy mình như bay bổng ; thấy rồi ; thấy ; thận đấy ; thật hả ; thật mà ; thật nhé ; thật sao ; thật tuyệt ; thật ; thật à ; thật ư ; thắng ; thế a ; thế chứ ; thế hử ; thế không công bằng ; thế nhé ; thế nào ; thế này á ; thế sao ; thế thôi à ; thế với tôi à ; thế ; thế à ; thế đấy ; thế ư ; thực sự như vậy ; thực ; tin gì ; tin tôi ; tiền ; tom ; tony ; tránh ra xem ; trèo ; trên boong tàu ấy ; trước tiên ; trước đây ; trời ; trời ạ ; tuyệt lắm ; tuyệt quá ; tuyệt vời ; tuyệt ; tuyệt đấy ; tuần ; tâ ; tâ ́ ; tâm ; tô ; tô ́ ; tôi biết anh ta ; tôi biết anh ; tôi biết ; tôi có thể ; tôi có thể à ; tôi có xem ; tôi có ; tôi cúp máy ; tôi hiều ; tôi không sao ; tôi muốn cậu đi theo chúng tôi ; tôi nghe ; tôi nghe đây ; tôi sẽ làm được ; tôi vậy ; tôi xong rồi ; tôi ; tôi đoán ; tôi đã khai thật ; tôi đã ; tôi ổn ; tạm biệt ; tạo ; tất nhiên rồi ; tất nhiên ; tất ; tệ nhất ; tốt lắm bố ạ ; tốt rồi ; tốt thôi ; tốt ; tốt đẹp ; tớ hiểu mà ; tớ là mike ; tớ ; tớ đang ; tới ngay ; từng kết hôn ; tự đọc ; uh ; uh đúng ; uh đấy ; uhhh ; uhm ; um ; uống ; viê ; vui chưa ; vui ; và tôi cảnh cáo anh đấy ; và ; và đúng như thế ; vâ ; vâ ́ ; vâ ̣ ; vâng a ; vâng có ; vâng em giác ngộ ; vâng rồi ; vâng tôi ; vâng ; vâng đúng vậy ; vâng ạ ; vì ; vơ ; vải tốt nhỉ ; vầng ; vậy ah ; vậy hen ; vậy hả ; vậy là ; vậy nhé ; vậy sao ; vậy thì đúng ; vậy thôi ; vậy ; vậy à ; vậy ư ; với cái áo choàng ; với ; vời ; webber ; xem nào ; xin chào ; xin lỗi ; xin vui ; xin ; xong rồi ; xẩy ; ya ; ye ; year ; yep ; yes ; you all right ; yê ; zack ; à không ; à phải ; à uh ; à vâng ; à ; à ừ ; à ừm ; àh ; ái chà chà ; â ; ãc ; ê ; ô ; ôi giời ; ôi ; ôkê ; ông roy given à ; ông ; ông điền ; ùh ; ùm ; úng ; ý ; đau vì quá đau ; đau ; đi chứ ; đi ra ; đi ; đo ; đu ; đu ́ ng rô ; đu ́ ng rô ̀ ; đu ́ ng rôi ; đu ́ ng thê ; đu ́ ng thê ́ ; đu ́ ng vâ ; đu ́ ng vâ ̣ ; đu ́ ng ; đu ́ ; đáng ; đâ ; đây ; đây ạ ; đã di tản ; đã tráo đổi ; đã tìm thấy nó trước ; đã từng ; đã ; đó là vợ anh ấy à ; đó là ; đó ; đúng chứ ; đúng không ; đúng là như vậy ; đúng là ; đúng như thế ; đúng nhỉ ; đúng rôi ; đúng rồi ; đúng rồi đấy ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng vậy đấy ; đúng ; đúng đó ; đúng đấy ; đúng ạ ; đưa tay phải đây ; đưa đây ; đươ ; đươ ̣ ; đương nhiên ; được chưa ; được chứ ; được lắm ; được mà ; được rồi ; được thôi ; được ; được đấy ; đấy ; đẹp thật ; đẹp ; đến ; đền rồi ; để ; đồ heo phá hoại sao ; đồng nghiệp ; đồng ; đồng ý ; đỡ rồi ; đỡ ; đủ rồi ; đủ ; đừng chen nhau mà bay ; đừng chửi nữa ; đừng chửi ; đừng ; ơ ; ơ ̉ ; ơn trời đất ; ơn ; ư ; ư ̀ h ; ư ̀ không sao ca ; ư ̀ ; ư ̀ ư ; ư ̀ ư ̀ ; ̀ pha ; ̀ vâng ; ̀ vậy ; ́ ng ; ́ nghi ; ạ ; ấy mất gẫy cái răng à ; ấy tốt rồi ; ậy ; ồ phải ; ồ vâng ; ồ vậy ; ồ ; ồ đúng vậy ; ồ được ; ổ ; ổn ; ờ phải ; ờ thì ; ờ ; ờm ; ở ; ứ ; ừ hả ; ừ mà ; ừ nhưng anh đập hụt ; ừ nhỉ ; ừ nói ; ừ phải rồi ; ừ thì ; ừ ; ừ đúng ; ừ được ; ừ đấy ; ừ ừ ; ừa ; ừh ; ừm ; “ ; ♫ yeah ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *