Xsl là gì

Thông qua những trình phê chuẩn web: IE, Firefox, …, bạn cũng có thể coi được ngôn từ tập tin XML. Để một thể đến vấn đề hiển thị nội dung của tập tin XML, vào bài xích XML với Style Sheet, chúng ta cũng có thể phối kết hợp thân CSS với những thẻ của tập tin XML hổ trợ mang lại việc hiển thị trên những trình chuyên chú. Bài này đang tế bào tả kỹ thuật chuyển đổi XML quý phái một file XML khác, chuyển đổi sang trọng HTML xuất xắc một dạng văn bản dạng text khác. Đồng thời bài viết này cũng trả lời các bạn cách tạo 1 tệp tin XSLT thông qua các thành phần của XSLT 

I. Giới thiệu về Extensible Stylesheet Language (XSL):

XSL là một dạng ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML để mang tới stylesheet nhằm mục đích định dạng nội dung XML cho nhiều mục đích hiển thị sự so sánh, đồng thời XSL còn có tài năng chuyển đổi XML thành dạng định dạng khác. XSL bao quát 3 phần:

*

– XSL Transformation (XSLT): là một ngôn ngữ dạng XML dùng để chuyển đổi XML thành định dạng khác nhỏng HTML

– XML Path Language (X-Path): là một ngôn ngữ dùng để truy tìm xuất các thành phần vào XML

XSL Formatting Object (XSL-FO): là ngôn ngữ dùng để định dạng XML

II. Quá trình thay đổi XML bằng XSLT

*

XML và XSLT là đầu vào đến công cụ chuyển đổi (giỏi còn gọi là XSLT Processor). Kết quả của thao tác chuyển đổi này là một cấu trúc dạng cây với các nút là các element của XML đã được chuyển biến thành các dạng text và thuộc tính do XSLT qui định.

Bạn đang xem: Xsl là gì

– Quá trình biến hóa bao gồm 2 bước chính:

+ Bcầu 1: XSLT Processor chuyển đổi văn uống bản XML thành cấu trúc dạng cây

+ Bcầu 2: XSLT Processor bắt đầu áp dụng các khuôn mẫu (template) được knhị báo vào XSLT mang lại cấu trúc cây bên trên. Quá trình này khởi đầu từ thẻ root và đến các thẻ con, Khi tìm thấy thẻ có khai báo template vào XSLT, XSLT Processor sẽ áp dụng template này cho thẻ đó và kết quả thu được cũng là một cấu trúc cây tuy thế dữ liệu đã được chuyển đổi

 

*

III. Cú pháp của XSLT:

– Cấu trúc XSLT giống như cấu trúc XML. File XSLT là file có phần mở rộng là .xsl. Lúc muốn knhị báo XSLT trong XML chúng ta dùng cú pháp sau:

– Cú pháp thẻ root của 1 file XSLT:

……..

– Trong đó thẻ là thẻ root mang lại toàn thể các tệp tin XSLT

IV. Top Level XSLT Element:

Top Level XSLT Element là các thẻ bé của thẻ khái quát các thẻ sau:

xsl:attribute-set: dùng để thêm các thuộc tính định dạng

xsl:import: dùng để import nội dung của một XSLT khác vào XSLT hiện hành

xsl:namespace-alias: knhì báo namespace cụ thế namespace của XML

xsl:output: khai báo định dạng của output, element này có nhiều thuộc tính, quan lại trọng nhất là thuộc tính method là định dạng XML, HTML giỏi text

xsl:template: knhị báo template cho các element vào XML

xsl:variable: knhì báo hoặc gán quý giá cho biến dùng trong XSLT

V. Làm câu hỏi cùng với XSLT:

1. : là thành phần chính của XSLT, dùng để knhị báo các luật dùng để chuyển đổi các element tương ứng với thuộc tính “match” của thẻ này.

Cú pháp knhị báo

xsl:template match=”pattern” mode=”mode” name=”name” priority=”number”>

Trong đó:

match: knhị báo element nào sẽ áp dụng template này nếu không có thuộc tính này bắt buộc phải có thuộc tính name dùng để knhị báo thương hiệu của template

mode: cho phép các các nút kiểu như nhau sẽ được áp dụng nhiều hơn 1 lần

name: dùng để knhì báo thương hiệu của template, nếu ko có thuộc tính này thì phải có thuộc tính match

priority: là một số nguyên dùng để khai báo cấp độ của 1 template vào trường hợp có nhiều template cho một element, template cấp độ cao hơn nữa sẽ được áp dụng

2. : dùng để áp dụng một template cho element hiện hành tuyệt áp dụng mang đến các element bé của element hiện hành.

Cú pháp:

.

Xem thêm: Tra Từ ' Water Feature Là Gì, Nghĩa Của Từ Water Feature, Water Feature

Trong đó thuộc tính select dùng để khai báo thương hiệu element áp dụng template. Nếu thuộc tính này ko được knhị báo thì mặc định sẽ chọn hầu như các thẻ nhỏ của thẻ hiện hành

3. : dùng để rước nội dung của thẻ hiện hành và xuất cực hiếm này ra output.

Cú pháp:

xsl:value-of select=”expression” disable-output-escaping=”yes|no”/>.

Trong đó:

select: dùng để khai báo tên của Element cần mang giá trị

disable-output-escaping: giá trị hoặc yes hoặc no, dùng để khai báo các ký tự nổi bật sẽ được hiển thị như thế nào, nếu giá trị là “yes” các ký tự nổi trội sẽ được xuất ra output đúng nhỏng định dạng ban đầu, nếu là “no” các ký tự này sẽ được cố kỉnh thế (ví dụ nlỗi

4. dùng để khai báo vòng lặp đến tập hợp các element như là nhau.

Cú pháp:

5. : dùng để thêm 1 chuỗi ký tự vào output.

Cú pháp:

text

Chúng ta làm ví dụ cho các thành phần XSLT bên trên. Trong ví dụ này chúng ta tạo 1 file XML dùng để lưu trữ đọc tin những quyển sách gồm những: nằm trong tính id (mã), title (tiêu đề), price (giá).

*

Tập tin Book.xslt

*

Kết quả:

*

6. Thêm số thứ tự: thẻ

– Ví dụ:

Trong đó:

value=”position()”: lấy vị trí của thẻ hiện hành vào list

format=”1”: xuất ra output vị trí này khởi đầu từ 1

7. Kiểm tra dữ liệu thỏa lòng điều kiện nào đó xuất xắc không:

Hoặc dùng:

….

Xem thêm: Tầng Lửng Là Gì - Giải Đáp Thắc Mắc:

….

– Ví dụ: chúng ta sẽ thêm vào bảng trên cột Kết quả nếu điểm thi >= 40: Đậu,

Rẻ

= 10″>Đắt

8. Chúng ta có thể sắp xếp lại lên tiếng trải qua thẻ .

Cú pháp:

xsl:sort case-order=”upper-first | lower-first” data-type=”number | qname | text” order=”ascending | descending” select=”expression”/>

– Ví dụ chúng ta sắp xếp danh sách book theo title tăng dần. Chúng ta thêm dòng sau sau dòng :


Chuyên mục: Định Nghĩa