Wqi là gì, quyết Định 879/qđ

      89
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

Số: 879/QĐ-TCMT

thủ đô, ngày 01 tháng 7 năm 2011

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường thiên nhiên ngày 29 mon 11 năm2005;Căn uống cđọng Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướngnhà nước phương pháp tính năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức của Tổngcục Môi trường;Theo ý kiến đề xuất của Giám đốc Trung chổ chính giữa Quan trắc môi trường xung quanh cùng Vụ trưởng Vụ Chínhsách cùng Pháp dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Wqi là gì, quyết Định 879/qđ

Ban hành đương nhiên Quyết định này sổ tay hướng dẫn kỹthuật tính toán thù chỉ số unique nước.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi kểtừ thời điểm ngày ban hành.

Điều 3. Giám đốc Trung chổ chính giữa Quan trắc môi trường xung quanh, Thủ trưởngnhững đơn vị trực thuộc Tổng viên Môi trường, các Trạm quan tiền trắc Môi ngôi trường và cáctổ chức triển khai, cá thể bao gồm tương quan chịu trách rưới nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Các Phó Tổng viên trưởng Tổng cục Môi trường; - Sngơi nghỉ TN&MT những tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; - Lưu: VT, CSPC, QTMT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Cách Tuyến

SỔTAY HƯỚNG DẪN

TÍNH TOÁN CHỈ SỐCHẤT LƯỢNG NƯỚC(Ban hành dĩ nhiên Quyết địnhsố 879 /QĐ-TCMT ngày thứ nhất mon 7 năm 2011 của Tổng viên trưởng Tổng cục Môitrường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điềuchỉnh

Văn phiên bản này lí giải việctính toán thù chỉ số chất lượng nước từ số liệu quan tiền trắc môi trường nước khía cạnh lụcđịa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sophisticated Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sophistication Trong Tiếng Việt

2. Đối tượng ápdụng

Hướng dẫnnày vận dụng so với cơ sở thống trị đơn vị nước về môi trường xung quanh, các tổ chức triển khai, cánhân tất cả ttê mê gia vào mạng lưới quan trắc môi trường xung quanh và tmê man gia vào việc côngba thông báo về quality môi trường xung quanh cho cộng đồng.

3. Giải mê say từngữ

Trong sổ tay lý giải, những từ bỏ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Chỉ số quality nước(viết tắt là WQI) là mộtchỉ số được xem toán thù từ bỏ các thông số kỹ thuật quan trắc quality nước, dùng để làm mô tảđịnh lượng về unique nước với khả năng áp dụng của mối cung cấp nước đó; được biểudiễn qua một thang điểm.

2. WQI thông số (viếttắt là WQISI)là chỉ số unique ndự tính toán thù cho từng thông số kỹ thuật.

4. Các lý lẽ phát hành chỉ số WQI

Các nguyên tắc kiến tạo WQI baogồm:

- Bảo đảm tính phù hợp;

- Bảo đảm tính chủ yếu xác;

- Bảo đảm tính đồng bộ.

- Bảo đảm tính liên tục;

- Bảo đảm tính sẵn có;

- Bảo đảm tính hoàn toàn có thể đối chiếu.

5. Mục đíchcủa câu hỏi sử dụng WQI

- Đánh giá chỉ nkhô nóng unique nướckhía cạnh lục địa một phương pháp tổng quát;

- Có thể được sử dụng nlỗi mộtnguồn dữ liệu nhằm xây dừng bản thứ phân vùng unique nước;

- Cung cung cấp thông tin môi trườngmang đến xã hội một biện pháp dễ dàng và đơn giản, dễ nắm bắt, trực quan;

- Nâng cao dìm thức về môingôi trường.

Phần II

TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Các yêucầu đối với Việc tính toán WQI

- WQI được xem toán riêng biệt mang đến sốliệu của từng điểm quan lại trắc;

- WQI thông số kỹ thuật được xem toáncho từng thông số kỹ thuật quan liêu trắc. Mỗi thông số kỹ thuật đã xác định được một giá trị WQI cụthể, tự đó tính toán WQI để reviews quality nước của điểm quan trắc;

- Thang đo cực hiếm WQI được chiathành những khoảng chừng khăng khăng. Mỗi khoảng chừng ứng với một nút Reviews quality nướcnhất định.

2. Quy trình tính toán và áp dụng WQI trong tiến công giáquality môi trường xung quanh nước mặt lục địa

Quy trình tính toán với áp dụng WQItrong Reviews chất lượng môi trường thiên nhiên nước bao hàm các bước sau:

Bước 1: Thu thập, tập vừa lòng sốliệu quan trắc trường đoản cú trạm quan liêu trắc môi trường nước phương diện lục địa (số liệu sẽ qua xửlý);

Bước 2: Tính tân oán các quý hiếm WQIthông số kỹ thuật theo công thức;

Bước 3: Tính tân oán WQI;

Cách 4: So sánh WQI cùng với bảng cácnút Review quality nước.

3. Thu thập, tập hợpsố liệu quan lại trắc

Số liệu quan trắc được thu thậpđề nghị đảm bảo các thử dùng sau:

- Số liệu quan liêu trắc áp dụng đểtính WQI là số liệu của quan tiền trắc nước phương diện lục địa theo từng lượt đối với quan trắcchu trình hoặc cực hiếm vừa đủ của thông số trong một khoảng tầm thời gian xácđịnh so với quan liêu trắc liên tục;

- Các thông số kỹ thuật được thực hiện đểtính WQI thường bao gồm các thông số: DO, ánh nắng mặt trời, BOD5, COD, N-NH4,P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Colikhung, pH;

- Số liệu quan tiền trắc được đưa vàotính toán thù sẽ qua cách xử trí, bảo vệ đang vứt bỏ những cực hiếm sai lệch, đạt yêu cầuđối với tiến trình quy phạm về bảo vệ và kiểm soát unique số liệu.

4. Tínhtân oán WQI

a. Tính tân oán WQI thông số

* WQIthông số (WQISI) được xem toán thù cho các thông số kỹ thuật BOD5,COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theocông thức nhỏng sau:

*

(cách làm 1)

Trong đó:

BPi: Nồng độ số lượng giới hạn dướicủa quý hiếm thông số quan trắc được chế độ vào bảng 1 khớp ứng với tầm i

BPi+1: Nồng độ giới hạn trêncủa quý hiếm thông số quan tiền trắc được luật trong bảng 1 tương xứng với tầm i+1

qi: Giá trị WQI làm việc mứci vẫn đến trong bảng tương xứng với mức giá trị BPi

qi+1: Giá trị WQI ởmức i+1 mang đến vào bảng tương ứng với giá trị BPi+1

Cp: Giá trị của thôngsố quan liêu trắc được chuyển vào tính toán.

Bảng 1. Bảng quyđịnh các quý giá qi, BPi

i

qi

Giá trị BPi cách thức so với từng thông số

BOD5

(mg/l)

COD

(mg/l)

N-NH4

(mg/l)

P-PO4

(mg/l)

Độ đục

(NTU)

TSS

(mg/l)

Coliform

(MPN/100ml)

1

100

≤4

≤10

≤0.1

≤0.1

≤5

≤20

≤2500

2

75

6

15

0.2

0.2

20

30

5000

3

50

15

30

0.5

0.3

30

50

7500

4

25

25

50

1

0.5

70

100

10.000

5

1

≥50

≥80

≥5

≥6

≥100

>100

>10.000

Ghi chú: Trường hòa hợp quý giá Cp của thôngsố trùng với giá trị BPi vẫn mang lại vào bảng, thì khẳng định được WQIcủa thông số chính bằng quý giá qi tương xứng.

* Tính giá trị WQI đối vớithông số kỹ thuật DO (WQIDO): tính tân oán thông qua quý giá DO % bãohòa.