Would you like là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Would you like có nhiều cách sử dụng khác nhau, tuy nhiên có 2 cách sử dụng chính: dùng để mời ai đó hoặc đưa ra một lời đề nghị; dùng để hỏi ước muốn, mong muốn của người khác một cách lịch sự. Cùng gocnhintangphat.com tìm hiểu qua bài viết này nhé!

CÁC CẤU TRÚC ĐI VỚI “MAKE” THÔNG DỤNG NHẤT

10 PHÚT ĐỂ NĂM CHẮC CẤU TRÚC SO…THAT,SUCH…THAT TRONG TIẾNG ANH

*

I/ Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh – dùng để mời ai đó hoặc đưa ra đề nghị một cách lịch sự

1. Cấu trúc:

*

Ví dụ:

Cấu trúc “Would you like” dùng để đề nghị cái gì đó

Would you like some coffee? – No, thank you.

Đang xem: Cách dùng của would like là gì trong tiếng anh? english for you

(Bạn có muốn uống cà phê không? -Không, cảm ơn).

Would you like a chocolate? – Yes, please.

(Bạn có muốn ăn socola không? – Vâng).

Cấu trúc “Would you like” dùng để mời ai đó làm gì

Would you like to go for a walk?

(Bạn có muốn tản bộ một chút không?).

Would you like to have dinner with us on Sunday?

(Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào chủ nhật không?)

***Lưu ý: I”d like/I would like… là cách nói lịch sự thay cho I want…

I”m thirsty. I”d like a drink.

Xem thêm: Etf Wrap Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wraps Trong Tiếng Việt Etf Wrap Là Gì

I”d like some information about hotels, please.

(Tôi cần biết một số thông tin về khách sạn).

2. Cách trả lời

Chúng ta có thể trả lời bằng các cách sau đây:

Đồng ý, chấp nhận lời đề nghị

Yes, I would

Yes, please

Hoặc Yes, I’d love to

Từ chối lời đề nghị

No, thank you/I am sorry, I can’t…./I would love to…,but…

Ví dụ:

– Would you like to go out with us?

(Bạn có muốn tham gia trò chơi với chúng tôi)

I would like to go out with you but I need to go out.

(Tôi rất muốn đi với bạn nhưng tôi cần phải ra ngoài)

– Would you like some food?

(Bạn có muốn một ít đồ ăn)

Yes, I’d love to (Vâng, tôi muốn).

Chú ý: Không dùng “Do you want” khi mời mọc người khác.

II/ Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh – Dùng để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

1. Cấu trúc:

*

Ví dụ:

– What would you like to do?

(Bạn muốn làm gì?)

– What would you like to eat?

(Bạn muốn ăn gì)

2. Cách trả lời

*

Ví dụ:

What would you like to be in the future? -I’d like to be a doctor.

Xem thêm: Công Thức Đạo Hàm Là Gì – Định Nghĩa,Công Thức, Bảng Đạo Hàm Cơ Bản

(Bạn muốn mình làm gì trong tương lai? – Tôi muốn trở thành bác sĩ)

What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work.

(Bill thích gì? – Anh ta thích đi xem phim sau khi làm việc)

III/ CẤU TRÚC WOULD YOU LIKE TRONG TIẾNG ANH – BÀI TẬP

Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *