Work Order là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Work Order – Definition Work Order – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Work Order
Tiếng Việt Lệnh Công Tác; Lệnh Sản Xuất
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Work Order là gì?

Lệnh sản xuất thường là một nhiệm vụ hay một công việc cho một khách hàng, có thể được lên lịch hoặc giao cho một người nào đ . Một lệnh sản xuất như vậy có thể được yêu cầu từ khách hàng hoặc được tạo ra trong nội bộ tổ chức. Lệnh sản xuất cũng có thể được tạo ra để theo dõi Kiểm tra hoặc Kiểm toán. Một lệnh sản xuất có thể dùng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.Bạn đang xem: Work order là gì

Work Order là Lệnh Công Tác; Lệnh Sản Xuất.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Đang xem: Nghĩa của từ work order là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Ý nghĩa – Giải thích

Lệnh sản xuất là một tài liệu nội bộ được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp dựa trên dự án, sản xuất, xây dựng và chế tạo. Trong môi trường sản xuất, một lệnh sản xuất được sử dụng để báo hiệu sự bắt đầu của quá trình sản xuất xây dựng hoặc kỹ thuật của các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và rất có thể sẽ được liên kết với một hóa đơn nguyên vật liệu.

Xem thêm:

Trong môi trường dịch vụ, lệnh sản xuất có thể tương đương với đơn đặt hàng dịch vụ trong đó ghi lại địa điểm, ngày và giờ dịch vụ được thực hiện và tính chất công việc được thực hiện.

Xem thêm: Unseen Là Gì, Nghĩa Của Từ Unseen, Nghĩa Của Từ Unseen

Một lệnh sản xuất thường bao gồm một hoặc nhiều mục sau:

– Hướng dẫn;

– Những ước tính về chi phí;

– Các hình thức;

– Ngày và thời gian để thực hiện lệnh;

– Thông tin về vị trí và thực thể để thực hiện lệnh ;

Definition: A work order is usually a task or a job for a customer, that can be scheduled or assigned to someone. Such an order may be from a customer request or created internally within the organization. Work orders may also be created as follow ups to Inspections or Audits. A work order may be for products or services.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Work Order

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Work Order là gì? (hay Lệnh Công Tác; Lệnh Sản Xuất nghĩa là gì?) Định nghĩa Work Order là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Work Order / Lệnh Công Tác; Lệnh Sản Xuất. Truy cập gocnhintangphat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *