Từ Gốc (Word Root) là nền tảng của hơn 70% ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại. Học Từ Gốc là cách nhanh nhất để bạn đoán nghĩa và hiểu được trăm nghìn từ vựng mới mặc dù chưa học bao giờ. Đây gọi là học 1 hiểu 10, thậm chí là 100. Để luyện thi IELTS đạt điểm cao, các bạn cần phải hiểu được word root là gì và cách học word root. Vậy nên, hôm nay hãy cùng HA Centre đi sâu vào tìm hiểu tất tần tật mọi thứ liên quan đến Word root nhé! 

Đang xem: In words là gì trong tiếng anh? nghĩa của từ word

1. Word root trong tiếng anh là gì

Một word root( từ gốc) là một từ hoặc một phần từ có thể tạo thành cơ sở của các từ mới thông qua việc thêm các tiền tố và hậu tố. Hiểu ý nghĩa của các từ gốc có thể giúp bạn tìm ra nghĩa của các từ mới khi bạn gặp chúng.

*
*
*
*

Các word root thường gặp trong bài thi IELTS

Một số gốc từ: 

spect: see, look

You should respect your parents / the laws of a country.

The police suspected they were guilty but had no proof.

Many American pioneers traveled west to prospect for gold.

 

vert: turn

I tried a word processor but soon reverted to my old typewriter.

Missionaries went to Africa to convert people to Christianity.

The scandal diverted attention from the political crisis.

Xem thêm:

Xem thêm:

 

port: carry, take

How are you going to transport those boxes overseas?

The U.S. both imports and exports cars.

The roof is supported by the old beams.

 

duc, duct: lead

She was educated abroad.

He conducted the orchestra brilliantly.

Japan produces a lot of electronic equipment.

 

press: press, push

I was impressed by your presentation.

This weather depresses me.

She always expresses herself articulately.

 

pose, pone: place, put

The meeting has been postponed until next week.

The king was deposed by his own son.

I don’t want to impose my views on you.

HA Centre hy vọng sau bài viết này, các bạn có thể hiểu thế nào là word root, tìm được cho mình một cách học word root hiệu quả và học thêm được một số từ hay gặp trong bài thi IELTS. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *