Withstand là gì, dịch nghĩa của từ withstand

      201
Recalling the ordeal, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have sầu been able to withstand the pressure lớn break my integrity.”
Nhớ lại thử thách ấy, anh Pablo nói: “Nếu không tồn tại sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va thì tôi dường như không thể giữ vững lòng kiên trinh trước áp lực nặng nề đó”.

Bạn đang xem: Withstand là gì, dịch nghĩa của từ withstand


4 Một số fan nghĩ về tuổi cùng tay nghề của họ làm cho bọn họ có khả năng xuất sắc hơn để phản kháng lại cám dỗ.
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able to withstand the rigors of tactical operations.
Nhấn bạo dạn được đặt vào thể dục thể thao thể chất nhằm một sĩ quan đã hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng được sự khắt khe của những hoạt động giải pháp.
It weighed 30% less than a steel car và was said to lớn be able khổng lồ withstand blows ten times greater than could steel.
Nó khối lượng nhẹ hơn 30% đối với xe bằng Fe thép, cùng được nói là có thể chống lại các lực ảnh hưởng tác động lớn hơn thxay mười lần.
The four-story steel structure of the building was designed to be fire-resistant và to withstand severe earthquakes and typhoons.
Chúng ta để giúp bọn họ mang rước khí giới kia để bọn họ có thể kháng lại các tên lửa của kẻ nghịch thù không?
When have sầu you been able khổng lồ withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
khi làm sao các em vẫn có thể chống lại cám dỗ hoặc thử thách bởi nới bắt đầu của cuộc sống các em là Chúa Giê Su Ky Tô?
It is also said that those who are able khổng lồ withstand the ever-increasing weight of the yukinko & last all the way through would acquire great physical strength.
Cũng bao gồm tín đồ kể rằng nếu ai rất có thể chịu đựng đựng được trọng lượng không dứt tăng của yukinko cùng vượt qua tổng thể thử thách thì sẽ sở hữu được sức mạnh khác người.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability khổng lồ withstand adversity.
(Ma-thi-ơ 5:10-12; 10:22; Khải-huyền 2:10) Điều này yên cầu đề xuất có tính nhịn nhục—kỹ năng chịu đựng nghịch chình ảnh.

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Về Thủy Canh Là Gì ? 6 Mô Hình Trồng Rau Thủy Canh


Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his gocnhintangphat.comrginia brigade to lớn withstand a svào Union attaông chồng, & he received his famous nickname, "Stonewall" Jackson.
Chuẩn tướng mạo Thomas J. Jackson cổ vũ lữ đoàn gocnhintangphat.comrginia của bản thân trụ vững vàng trước cuộc tiến công trẻ trung và tràn đầy năng lượng của quân miền Bắc, cùng được đặt mang lại biệt danh danh tiếng "Stonewall" (tường ngăn đá) Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would like khổng lồ have sầu more tư vấn or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, & abilities.
Khoanh tròn bất cứ nghành nghề dịch vụ làm sao sau đây vào cuộc sống thường ngày của các em cơ mà những em muốn được cung ứng cùng tất cả sức khỏe nhiều hơn: gocnhintangphat.comệc học hành, vấn đề kháng lại cám dỗ, quan hệ với đồng đội, kỹ năng chỉ đạo, sự thao tác, mối quan hệ cùng với những người trong mái ấm gia đình, phát huy khả năng, khả năng, và khả năng.
Pondering the events of that day reaffirms in my mind và heart that in order to successfully withstand the tempests, earthquakes, and calamities of life, we must build upon a sure foundation.
gocnhintangphat.comệc suy ngẫm về những sự kiện của ngày hôm này đã tái xác thực trong lòng trí của mình rằng nhằm thành công xuất sắc kháng lại đầy đủ cơn bão tố, rượu cồn khu đất và thiên tai của cuộc đời, họ buộc phải thiết kế trên một nền móng kiên cố.
Once thought to lớn have sầu been able to withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable to complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
Khi nghĩ mang lại kĩ năng có thể đứng vững trước phần lớn trận rượu cồn đất được dự báo, cây cầu hoàn hoàn rất có thể bị phá hủy về cấu tạo (như sụp đổ) bởi sự hủy diệt của dàn chịu lực bên trên vòm cao 98 m trên Fort Point.
It is the deepest-ligocnhintangphat.comng animal ever found, able to lớn withstand heat and crushing pressure, & the first multicellular organism found at deep subsurface levels.
Đây là "động vật sinh sống sâu nhất" từng được phạt hiện tại, hoàn toàn có thể chịu được nhiệt độ với áp suất đtrần nát, và là sinh vật nhiều bào thứ nhất được tìm thấy làm gocnhintangphat.comệc các nút sâu dưới mặt phẳng Trái Đất.
*