Wield là gì, wield in vietnamese

      123
The clan wielded significant power over the course of the Muromachi (1336–1467), Sengoku (1467–1600), and Evì chưng periods, moving, however, from Shikoku, lớn Kinai, và then lớn Kyūshū over the centuries.

Bạn đang xem: Wield là gì, wield in vietnamese


Gia tộc này nắm quyền lực tối cao đặc trưng vào quá trình thời kỳ Muromađưa ra (1336-1467), Sengoku (1467-1600), với Edo, mặc dù vậy, qua không ít thế kỷ, đưa từ Shikoku, mang đến Kinai, cùng rồi đến Kyūshū.
Arbitrary detention, abduction and forced disappearance, torture, & assassination are all tools wielded by secret police "to prsự kiện, investigate, or punish (real or imagined) opposition."
Sự giam cầm tùy luôn tiện, bắt cóc cùng mất tích hiếp dâm, tra tấn, cùng sát hại là tất cả các cơ chế được công an kín sử dụng "để ngăn chặn, khảo sát hoặc trừng pphân tử (thực hay tưởng tượng)."
Instead of piloting a Gunmen, she wields a high-powered energy rifle và uses her superb marksmanship và wise counsel to help her teammates.
Cô thường không phải là vô lăng của Gunmen, gắng vào kia cầm một khẩu súng trường năng lượng cao cùng thực hiện tài thiện xạ tuyệt vời nhất cùng sự chí lý của bản thân sẽ giúp các đàn của cô.
A six-hour firefight ensued, in which over 1,000 machine gun rounds were fired by both sides; the North Korean crew were said to have wielded shoulder-held rocket launchers.
Một cuộc chiến súng kéo dãn sáu giờ kế tiếp, trong số đó 2 bên bắn ra hơn 1.000 phát súng máy; bộ đội Bắc Triều Tiên được cho là vẫn sử dụng các bệ pđợi tên lửa vác vai.
He wrote, "sounding at complete ease & wielding a wildly creative sầu w&, an ever-maturing Dion conjures up surprise on what should be regarded as her next "big" album."
Ông dấn xét rằng, "như vang lên sinh hoạt điểm tkhô cứng thoát hoàn thành cùng sử dụng cây đũa thần trí tuệ sáng tạo một cách phóng khoáng, một Dion cứng cáp hơn khi nào hết vẫn gợi lên sự bất ngờ cùng với phần lớn gì tín đồ nghe từng mong đợi cho một album "lớn" tiếp theo của cô."
This early device was essentially a cavalry training mechanism; it prepared và strengthened the riders for actual combat as they wielded their swords at the mock enemies.
Thiết bị ban đầu này cơ bản là 1 trong cách thức huấn luyện và đào tạo kỵ binh; nó chuẩn bị với bức tốc các tay đua đến võ thuật thực tế lúc chúng ta cầm kiếm của mình dấn thân quân thù đưa.
This restraining of himself from wielding sovereignty over the earth by a kingdom of his is likened to the banding of the remaining tree stump.
Sự từ tinh giảm quyền thống trị hoàn cầu vày một nước của ngài được ví với câu hỏi gốc cây đã trở nên đốn rồi còn bị xiềng lại.
Ông chẳng thể nắm được quyền hành pháp buổi tối cao chính vì một con mụ làm sao kia bên dưới nước thảy một thanh hao gươm cho ông.
However, the Canadian government reportedly wielded little influence in Iran after the 2003 death of journalist Zahra Kazemi worsened relations between the two countries.
Tuy nhiên, chính phủ nước nhà Canada biết tới bao gồm không nhiều ảnh hưởng trọn làm việc Iran sau cái chết ở trong phòng báo Zahra Kazemi năm 2003 có tác dụng xấu đi dục tình giữa hai nước.
+ 25 But Jesus called them khổng lồ hyên ổn và said: “You know that the rulers of the nations lord it over them and the great men wield authority over them.
+ 25 Nhưng Chúa Giê-su call họ lại và nói: “Nlỗi bạn bè biết, vua chúa trong số dân giai cấp dân mình, còn những người quyền thế thì dùng quyền hành nhằm thống trị dân.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Của Một Yamaha Town Là Gì ? Danh Sách Cửa Hàng Xe Máy Yamaha Trên Toàn Quốc


In this world, magical energy called Growshu, fills the air & people called Growsians can potentially wield magic lượt thích in ancient times.
Trong nhân loại này, tích điện yêu thuật hotline là Growshu, có đầy trong không gian cùng rất nhiều ai Gọi là Growsians hoàn toàn có thể cài đặt phép màu tiềm năng nhỏng vào thời thượng cổ.
As Blake rests under Ethan"s house, Marta, an imposing woman wielding a large pickaxe và who is one of Knoth"s executioners, breaks into the trang chính and kills Ethan after accusing hlặng of heresy.
Trong Lúc Blake nằm nghỉ bên dưới nhà của Ethan, Marta, một người đàn bà cùng với vẻ bên ngoài uy nghiêm, tay cầm một cái cuốc và là một trong những trong số những đao tủ của Knoth, xông vào trong nhà với làm thịt chết Ethan sau khoản thời gian buộc tội ông tội dị giáo.
He calls the Twelve together và counsels them lovingly, saying: “You know that those who appear to lớn be ruling the nations lord it over them & their great ones wield authority over them.
Ngài Hotline 12 sứ đọng vật dụng lại với đưa ra lời khuyên ổn yêu thương sau: “Nhỏng bằng hữu biết, những người dân được xem là vua chúa trong những dân thì ách thống trị dân mình, còn những người quyền thế dùng quyền hành nhằm quản lý dân.
Usually they were studied as secondary or tertiary weapons within a school but there are exceptions, such as the art of wielding the short staff, (jōdō) which was the primary art taught by the Shintō Musō-ryū.
Đôi khi bọn chúng được nghiên cứu và phân tích nhỏng tranh bị thứ cung cấp hoặc tam cấp cho vào một trường phái nhưng mà bao gồm trường đúng theo nước ngoài lệ, chẳng hạn như võ thuật dùng đoản thương (jōdō) là thẩm mỹ và nghệ thuật chủ yếu được dạy vì Shintō Musō-ryū.
And he carved out little wooden feet for her , & crutches , taught her the psalm criminals always sing ; and she kissed the hand which had wielded the axe cộ , và went over the heath .
Và ông ấy vẫn đóng góp một đôi cò mồi nhỏ dại đến cô nhỏ bé , cùng cả song nạng , dạy dỗ đến hát bài ca chuộc tội ; cô nhỏ xíu hôn bàn tay từng cầm rìu của fan đao phủ , với đi đi qua cánh đồng hoang .
However, this would also indicate that he did not use a guandao or even anything resembling a guandao, since the pole-mounted or long handled dao weapons such as the pudao or dadao were all wielded with two hands & so would not have been made or used in a pair.
Tuy nhiên, vấn đề đó cũng cho là ông ko sử dụng quan đao giỏi thậm chí bất kể sản phẩm gì hệt như quan lại đao, vì vũ trang dao được đính trên gậy giỏi tất cả tay thế nhiều năm nhỏng phác hoạ đao hay đại đao gần như được cầm bởi nhì tay và cho nên sẽ không thể tạo ra hoặc được áp dụng thành một cặp.
(Colossians 1:15) Jehovah’s position as the Creator gives hlặng the intrinsic right to wield exclusive sầu sovereign power over all the universe. —Romans 1:20; Revelation 4:11.
(Cô-lô-se 1:15, chúng tôi viết nghiêng). Trên cương vị Đấng Tạo Hóa, Đức Giê-hô-va độc nhất nắm quyền về tối thượng bên trên toàn bộ ngoài trái đất.—Rô-ma 1:20; Khải-huyền 4:11.
*