On a whim là gì, nghĩa của từ whim, on a whim thành ngữ, tục ngữ, slang phrases

      225
7 Jesus knew that in this proud world, the man who is considered great is one who controls and commands others và who at the snap of his fingers can have sầu his every whim catered khổng lồ.

Bạn đang xem: On a whim là gì, nghĩa của từ whim, on a whim thành ngữ, tục ngữ, slang phrases


7 Chúa Giê-su hiểu được vào trần gian sang chảnh này, tín đồ được xem như cao trọng là người có quyền chỉ đạo cùng sai bảo cho người không giống và chỉ việc búng tay là được bạn khác Giao hàng.
This special affection is not the result of some whim but is based on appreciation of outstanding qualities.
28 Yea, they durst not make use of that which is their own lest they should offover their priests, who vày yoke them according khổng lồ their desires, & have brought them to believe, by their traditions and their dreams & their whims and their visions và their pretended mysteries, that they should, if they did not vì according to lớn their words, offkết thúc some unknown being, who they say is God—a being who anever has been seen or known, who bnever was nor ever will be.
28 Phải, chúng ta không còn dám sử dụng phần nhiều gì thuộc quyền cài đặt của mình nữa, chỉ bởi họ sợ hãi xúc phạm mang đến các thầy tư tế của họ, là những người đã đặt cái ách lên chúng ta theo ý muốn riêng rẽ của chính mình, và đã gợi ý họ, qua phần đông truyền thống lịch sử, số đông niềm mơ ước, các ý tưởng ngông cuồng, hầu hết mộng tưởng, cùng những tính liệu bí mật của mình, có niềm tin rằng, ví như bọn họ không tuân theo đông đảo tiếng nói của chính mình, thì bọn họ đã xúc phạm cho một đấng vô danh làm sao này mà chúng ta nói là Thượng Đế—một đấng mà người ta chưa khi nào thấy hay được cho là, là đấng chưa khi nào tất cả với cũng biến thành chẳng lúc nào gồm.
Under Roman legislation in force in the first century C.E., a slave sầu was entirely at the mercy of his master’s whims, lusts, và temper.
Dưới pháp dụng La Mã gồm hiệu lực thực thi hiện hành trong cố gắng kỷ trước tiên công nhân, quyền trống mái của người nô lệ trọn vẹn phía bên trong tay chủ; nhà có thể đãi đầy tớ tùy hứng, tùy tính khí của bản thân.
In the family, for example, vì chưng you control things by weight of authority even when this means insistence on your own personal whims or fancies?
Chẳng hạn vào gia đình, các bạn tất cả sử dụng quyền nhằm định giành phần lớn việc, thậm chí còn áp đặt ý riêng biệt của mình không?
However, the Israelites eventually ignored the spirit of the law & exploited this clause lớn get divorced on whatever basis suited their whims.
Tuy nhiên, những người dân Y-sơ-ra-ên từ từ lờ đi ý thức của khí cụ này và tận dụng pháp luật này để ly dị vì bất kể nguyên do làm sao ưa thích phù hợp với snghỉ ngơi mê thích độc nhất thời của mình.
(Romans 12:3) Eventually, children who are trained lớn respect bedtime rules realize that they are a vital spoke in the family wheel but are not the hub of it —they must conform lớn the family’s routine rather than expect the family’s routine khổng lồ consize to their whims.
Những ttốt được dạy buộc phải đi ngủ đúng giờ đồng hồ dần dần phân biệt rằng bọn chúng là member đặc trưng trong mái ấm gia đình cơ mà chưa hẳn là nhân vật trung tâm—bọn chúng đề xuất theo nề hà nếp của mái ấm gia đình, chđọng thiết yếu buộc bố mẹ đề xuất chiều ý chúng.

Xem thêm:


Brothers and sisters, we have not been left alone to be influenced by every whim and change in the world’s attitude, but we have the power to lớn choose belief over doubt.
Thưa các anh người mẹ, họ không xẩy ra bỏ mặc 1 mình để bị ảnh hưởng vì phần lớn ý thích và sự biến hóa vào cách biểu hiện của trần thế, nhưng mà bọn họ bao gồm quyền năng nhằm chọn lựa sự tin cẩn nạm bởi nghi ngại.
Imagine the outcry that would be heard if, because of some personal whim, a human judge arbitrarily allowed a criminal lớn go unpunished.
Hãy tưởng tượng tiếng bất bình sẽ nổi lên ví như một quan lại tòa do ý riêng rẽ nào đó trường đoản cú luôn tiện có thể chấp nhận được kẻ phi pháp tránh ngoài hình pphân tử.
She improvised dialogue, causing confusion aý muốn other actors, and infuriated the writer, Julius Epstein, who was called upon to lớn rewrite scenes at her whim.
Bà cũng từ bỏ ý thêm các lời thoại, gây lo sợ mang lại chúng ta diễn, có tác dụng biên kịch Julius Epstein giận sôi lên vì chưng cần viết lại vài chình ảnh theo ý bà.
Sometimes, hooded informants identified suspected anti-Japanese Chinese; other times, Japanese officers singled out "suspicious" characters at their whim và fancy.
Đôi khi, những người dân trùm đầu báo tin tức bị nghi ngờ là bạn Hoa chống Nhật; phần đa dịp khác, những sĩ quan tiền tín đồ Nhật lựa chọn ra những cá thể "khả nghi" dựa theo ý thích và tưởng tượng của họ.
Năm 2002, ở tuổi 18, Jackie Chandiru đã tđê mê gia cuộc thi Ngôi sao nhạc pop Coca-Cola một bí quyết bất ngờ.
The inscription indicates that the staff follows the commands of its owner, shrinking or growing to his whim, make copies of itself, and that it is immensely heavy, weighing 17,550 lbs (7,960 kg).
Những dòng chữ cho biết thêm rằng cây gậy này tuân thủ theo đúng lệnh của người chủ sở hữu sở hữu nó, có thể thu nhỏ hoặc pđợi khổng lồ tùy thích, tạo ra bản sao của nó, và cực kì nặng (17.550 cân tốt 7.960 kg).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*