Whatever là gì, cách dùng whoever, whatever

      221
Whatever the reason, more people are emigrating to Australia today than at any time since the 1950s.

Bạn đang xem: Whatever là gì, cách dùng whoever, whatever

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


We can ask emphatic questions using whatever or what on earth to express shock or surprise. We ức chế ever và earth: …
something that is said to lớn show that you vày not respect or care about what someone is saying, especially someone who is asking you to agree with them or agree to do something:
*

khổng lồ act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về bài toán này
*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trung Thành Là Gì ? Một Người Bạn Trung Thành Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*