Went là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Went là gì

Although it is fair to say nothing went out of the office without my approval, not much would have sầu emerged without their presence and tư vấn.
Four of these children with chronically depressed mood went on to lớn develop a major depressive sầu episode as young adults.
However, the greatest tribute is khổng lồ the author for the half-century of retìm kiếm and many months of writing that went inlớn this work.
The texts we have examined thus far concern the confessions made by soldiers before they went into combat.
The primary difference between those who went on to recurrent hypertensive disease of pregnancy was in the interpregnancy plasma volume and the inter-pregnancy venous capacitance.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

*Xem thêm: Thị Phi Là Gì ? Nên Đối Mặt Với Thị Phi Như Thế Nào? Nên Đối Mặt Với Thị Phi Như Thế Nào

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Touching Là Gì ? Nghĩa Của Từ Touches Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Định Nghĩa