Well done là gì, well done nghĩa là gì

      183
used as a way of praising someone và saying that you are pleased about và approve sầu of something they have sầu done:

Bạn đang xem: Well done là gì, well done nghĩa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


The reasoning behind this is limited và simple: if the transcription is well done, the notes are authentic, and consequently so is the music.
Furthermore, the diagrams, though well done, vì not always convey the variations in expression/phenotype that actual images can.
The discussion of biotic function and indicators is well done but the authors draw primarily from references explicitly associated with soil quality.
Against this, source roông xã evaluation và oil-oil/oil-source roông chồng correlation are particularly well done, as is the application of palaeontology.
I sincerely hope that his sons become geologists showing the same amount of commitment as their father lớn a task well done.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Tax Bracket Là Gì ? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Tax Bracket Nghĩa Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*