Trong Cuộc tấn công của người vô tính, Lucas muốn trang phục của Padmé phải phản ánh được yếu tố lãng mạn trong câu chuyện.

Đang xem: Nghĩa của từ wardrobe là gì, nghĩa của từ wardrobe trong tiếng việt

Co-director Jennifer Lee created a cheerful wardrobe featuring “playful” floral patterns and saturated colors in order to accurately reflect Anna”s personality.
Đồng đạo diễn Jennifer Lee tạo ra một tủ quần áo rực rỡ với những hoạ tiết “tinh nghịch” và màu sắc bão hoà để thể hiện chính xác nhất tính cách của Anna.
Costume designer Elizabeth Haffenden oversaw a staff of 100 wardrobe fabricators who began manufacturing the costumes for the film a year before filming began.
Nhà thiết kế thời trang Elizabeth Haffenden đã phải trông nom đội ngũ 100 thợ làm các tủ quần áo ngay từ 1 năm trước khi bắt đầu quay phim.
Perhaps the most well-known form of this abuse is “wardrobing” or “free renting” – in which the person makes a purchase, uses the product(s), and then returns the merchandise.
Có lẽ hình thức nổi tiếng nhất của sự lạm dụng này là “xáo trộn” hoặc “cho thuê miễn phí” – trong đó người này mua hàng, sử dụng (các) sản phẩm và sau đó trả lại hàng hóa.
Here, she succeeded as the creator and designer of the wardrobe for the play El Retablo de Don Cristóbal by Federico García Lorca.
Tại đây, bà đã thành công với tư cách là người sáng tạo và nhà thiết kế quần áo cho vở kịch El Retablo de Don Cristóbal của Federico García Lorca.
The documentary followed Duff as she prepared for the release of Dignity by attending photoshoots, interviews, wardrobe fittings, rehearsals and a trip to Europe.
Bộ phim theo chân Duff chuẩn bị cho đợt phát hành của Dignity cùng những buổi chụp ảnh, phỏng vấn, lựa chọn phục trang, tập luyện và một chuyến đi đến châu Âu.
In wealthier lands, the urge may be to acquire a lavish wardrobe, a bigger house, or a more expensive automobile.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn 22Tcn 332:2006 Về Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Chỉ Số Cbr Là Gì

Ở những nước giàu, có lẽ ước muốn của người ta là có quần áo xa xỉ, sở hữu một ngôi nhà lớn hơn hoặc chiếc xe hơi đắt tiền hơn.
Meanwhile, Bradley Stern of PopCrush called it “a colorful visual buffet including a flower dude, UFO adventures and fourth wall-breaking meta marionette moments” and added that it”s the K-pop version of The Lion, the Witch and the Wardrobe.
Trong khi đó, Bradley Stern của PopCrush gọi đây là “một màn tiệc buffet về thị giác, có nhân vật từ hoa, UFO và những phân đoạn phá vỡ bức tường thứ tư” và so sánh đây như là phiên bản K-pop của Sư tử, Phù thủy và cái Tủ áo.
Costume designer Gary Jones focused on authenticity with his wardrobe designs: “We started by doing a lot of research and having ideas of the ways (costumes) should look in order to be (historically accurate) but as we went on, we really began creating a whole new world.”
Nhà thiết kế phục trang Gary Jones tập trung vào tính chân thực của các thiết kế: “Chúng tôi bắt đầu bằng việc nghiên cứu cẩn thận và phác thảo ý tưởng về kiểu dáng của trang phục cho giống với thời kỳ lịch sử đó nhưng khi bắt tay vào công việc, chúng tôi tạo ra một thế giới khác hẳn”.
To help answer this question, determine how much your actual take-home pay is after subtracting taxes, child care, commuting costs, wardrobe, meals out, and extras.
Để trả lời câu hỏi này, hãy tính xem lương bạn thật sự còn lại bao nhiêu sau khi trừ thuế, tiền gửi con, chi phí đi lại, quần áo, ăn ngoài, và những thứ khác.
His jeans and work shirts were replaced by a Carnaby Street wardrobe, sunglasses day or night, and pointed “Beatle boots”.
Quần bò phủi cùng chiếc áo khoác nhàu được trang phục từ Carnaby Street thay thế, luôn luôn đeo kính râm và đi những “đôi giày The Beatles”.
* Learn basic clothing alteration and repair techniques as you adapt your wardrobe to standards of modest dress.
* Học cách cơ bản để sửa quần áo và kỹ thuật sửa chữa khi em làm cho tủ quần áo của mình thích nghi với các tiêu chuẩn quần áo trang nhã.
Jo Anne Worley as the Wardrobe – The castle”s authority over fashion, and a former opera singer, who has been turned into a wardrobe.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trù Phú Là Gì, Định Nghĩa Của Từ Trù Phú Trong Từ Điển Lạc Việt

Jo Anne Worley trong vai Chiếc tủ quần áo – Người chịu trách nhiệm về thời trang của lâu đài, và trước đây từng là một ca sĩ opera, đã bị biến thành một chiếc tủ quần áo.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *