Nghĩa của từ wanted là gì trong tiếng anh? (từ Điển anh

      155
Not limiting their activities to lớn the purging of Polish civilians, the UPA also wanted to erase all traces of the Polish presence in the area.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ wanted là gì trong tiếng anh? (từ Điển anh


Không những tiêu giảm các hoạt động vui chơi của chúng ta làm việc vấn đề tẩy cọ thường xuyên dân Ba Lan, UPA còn muốn xóa toàn bộ các vết tích về việc hiện hữu của Ba Lan trong Quanh Vùng .
Of course, they want khổng lồ be accepted by their new associates, so they begin lớn imitate their speech & their conduct. —3 John 11.
Dĩ nhiên, bọn họ muốn được bằng hữu mới đồng ý, vì vậy chúng ta ban đầu bắt chiếc lối ăn uống nói và hạnh kiểm của những bạn đó (III Giăng 11).
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets" PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Xem thêm: " Tiết Chế Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tiết Chế Trong Tiếng Việt


Tôi chỉ muốn nói rằng bọn họ vẫn vận dụng vấn đề này mang đến tương đối nhiều vụ việc của nắm giới: biến đổi tỉ trọng bỏ học sinh hoạt tầm tuổi học đường, tranh đấu các thói nghiện tại, tăng sức mạnh thanh hao thiếu niên, điều trị xôn xao ức chế hậu thanh lịch chấn bởi những hoán thù dụ thời hạn -- tìm ra dung dịch trị huyền diệu -- tiếp thị cải cách và phát triển bền vững cùng bảo đảm, rút ngắn quá trình khôi phục tác dụng đến người mắc bệnh bị nứt hệ vận chuyển, quá trình cơ mà tỉ lệ thành phần quăng quật cuộc bây giờ là 1/2, biến hóa kháng cáo từ bỏ phần đa kẻ xịn bố liều mình, và đổi khác xung đột gia đình lúc những vùng thời hạn xung xung khắc.
Trước đây lúc tới đội, em chỉ ngồi kia cùng không khi nào comment bởi cho là không người nào muốn nghe bản thân.
18 So Moses went baông chồng to lớn Jethʹro his father-in-law+ & said to lớn him: “I want to lớn go, please, & return to my brothers who are in Egypt khổng lồ see whether they are still alive sầu.”
18 Vậy, Môi-se quay về cùng với phụ thân vk bản thân là Giê-trô+ với nói: “Thưa thân phụ, con muốn trở về thuộc đồng đội bé tại Ai Cập giúp xem họ còn sinh sống tuyệt không”.
She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids to suffer, having been poor and knowing how bitter it can be.
Bà luôn luôn nghĩ chẳng tất cả gì không nên lúc không muốn bé mình chịu cảnh nghèo đói cùng hiểu được điều đó đắng cay nắm như thế nào.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*