Understandably, you want to be an unfailing support for your adolescent child during this difficult time.

Đang xem: Nghĩa của từ vững chãi là gì, nghĩa của từ vững chãi trong tiếng việt

(Romans 16:1, 2) Such men and women must have been a fine stabilizing influence when persecution broke out.
Thí dụ, vào năm 1824, ông Grew viết một bài lập luận vững chãi chứng minh thuyết Chúa Ba Ngôi là sai.
Và nhìn vào những chiến binh rắn chắc, vững chãi này. nhìn ra phía đại dương và tránh xa khỏi giông bão.
Khi những sợi tơ tự nhiên được đan cài vào những sợi tơ có sẵn, toàn bộ khối cầu trở nên vững chãi hơn.
As they spin biological silk over robotically spun silk, they give this entire pavilion its integrity.
Dòng chữ này có ý nghĩa là Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như lửa và vững chãi như núi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ White Collar Là Gì, Nguồn Gốc Của Blue

This phrase refers to the idea of Swift as the Wind, Silent as a Forest, Fierce as Fire and Immovable as a Mountain.
Ông Zoellick cho rằng Ngân hàng Thế giới đang vững chãi, khỏe mạnh và có vị thế tốt để đối mặt với thử thách mới
Sau sự kiện này, triều Henry trở nên vững chãi, chính phủ khởi sự điều chỉnh những điều bất cập trong bản “Mười Tín điều”.
After it was clear that Henry”s regime was safe, the government took the initiative to remedy the evident inadequacy of the Ten Articles.
Hình ảnh đầu tiên là cây, được trồng vững chãi trong lòng đất nhờ gốc rễ, làm cho nó được đứng vững và nuôi dưỡng cây.
The first image is that of a tree which is firmly planted thanks to its roots, which keep it upright and give it nourishment.
Cũng như cây có rễ giữ cho nó bám chắc vào đất, những nền móng của căn nhà cũng làm cho nó vững chãi lâu bền.

Xem thêm: Vnpay Là Gì – Có Nên Dùng Không

Just as the roots of a tree keep it firmly planted in the soil, so the foundations of a house give it long-lasting stability.
Suy cho cùng, bạn thích giống như một chiếc lá rơi bị làn gió thổi đi đây đó hay một cây vững chãi dù gặp giông bão?
In the end, which would you rather be like —a fallen leaf that gets blown around by every mild breeze or a tree that withstands even powerful storms?
Khi ý thức rõ về bản thân và sống đúng với niềm tin của mình, bạn giống như một cây bám rễ sâu, vững chãi dù gặp giông bão
When you have a strong identity, you are like a firmly rooted tree that can withstand powerful storms
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *