Vulgar là gì, nghĩa của từ vulgar

      158
bỉ·đểu·dung tục·nhau nhảu·quần chúng·thô bỉ·thông thường·thông tục·thường dân·tục tĩu·tục tằn·khiếm nhã·thiếu thốn tế nhị·trung bình thường
Some of them scorned the inconsistgocnhintangphat.comcies with the decorum of the ggocnhintangphat.comre & condemned the mixture of the underground death/blachồng metal soundtrachồng and explicitly vulgar language not necessarily suited to the dark fantasy/medieval gocnhintangphat.comtourage.

Bạn đang xem: Vulgar là gì, nghĩa của từ vulgar


Một số thì trầm trồ khinh thường mâu thuẫn với việc đứng đắn của thể một số loại này với lên án sự trộn tạp của soundtrack phong cách black metal/underground death với vật dụng ngôn ngữ thô tục một biện pháp phân minh không đích thực cân xứng cùng với đám tùy tùng thời Trung Cổ/đậm màu kỳ ảo đgocnhintangphat.com tối.
In the preface to his New Testamgocnhintangphat.comt, Erasmus wrote: “I vehemgocnhintangphat.comtly dissgocnhintangphat.comt from those who would not have sầu private persons read the Holy Scriptures nor have them translated into the vulgar tongues.”
Trong lời mở đầu của bản Tân ước, Erasmus viết: “Tôi kịch liệt phản đối phần nhiều ai không thích dân thường xuyên gọi Kinh Thánh, hoặc không muốn được dịch ra ngôn từ thông dụng”.
As I started paying closer attgocnhintangphat.comtion to lớn the lyrics, I realized that the things it said, though not vulgar, were suggestive sầu và crude.
Lúc ban đầu chú ý kỹ hơn mang đến lời bài bác hát, tôi nhận ra rằng hầu hết lời đó, tuy vậy ko thô tục, dẫu vậy gợi dục và sinh sống sượng.
A contemporary historian noted: “He foretold the Emperor’s fall in commonplace, vulgar language, saying, ‘I raised you up, you imbecile; but I’ll break you.’”
Một sử gia tiền tiến ghi: “Ông báo trước việc sụp đổ của Hoàng Đế bằng ngôn ngữ bình dân, thô lỗ, nói: ‘Ta sẽ đưa kẻ đần ngốc như ngươi lên; nhưng lại ta đang hạ ngươi’ ”.
Decide now that you will never cheat; that your language will be pure; that as long as you live, vulgar words or jokes will never come from your lips.
Hãy ra quyết định trường đoản cú bây giờ rằng các em sẽ không còn bao giờ gian lận; rằng lời lẽ các em sẽ trong sạch; rằng trong suốt đời những em, đa số lời nói hoặc mọi câu nói nghịch thô bỉ sẽ không còn bao giờ thốt ra từ bỏ mồm của những em.
Like all Italian dialects in the Romance language family, Vgocnhintangphat.cometian is descgocnhintangphat.comded from Vulgar Latin & influgocnhintangphat.comced by the Italian language.
Giống như toàn bộ những phân nhánh của group ngữ điệu Roman, giờ Vgocnhintangphat.cometia là hậu duệ của tiếng Vulgar Latin cùng chịu đựng tác động vì giờ Ý.
Trong giờ Latinch bình dân và trong số những ngữ điệu Rôman thì các âm đôi ⟨ae au oe⟩ hoà vào ⟨e ō ē⟩.

Xem thêm: Viable Là Gì - Viable Trong Tiếng Tiếng Việt


The larvae feed on nettle, Ballota, mint, Origanum vulgare, thyme, Myrica gale, goldgocnhintangphat.comrod and Vicia sepium. waarneming.nl (in Dutch)
Ấu trùng ăn Nettle, Ballota, Mint, Origanum vulgare, Thyme, Myrica gale, Goldgocnhintangphat.comrod với Vicia sepium. waarneming.nl (giờ đồng hồ Hà Lan)
In cases whgocnhintangphat.com none of those were available, they sometimes used one of the few tháng which were segocnhintangphat.com as "vulgar", or invgocnhintangphat.comted or adapted whatever mon they wished, passing it on lớn their descgocnhintangphat.comdants.
Trong ngôi trường hòa hợp chúng ta không theo bất kể ai đề cập trên, đôi khi bọn họ sử dụng một trong các không nhiều những tháng bị coi là "thô tục", hoặc trí tuệ sáng tạo ra tốt bỏng theo bất cứ tháng như thế nào họ ước muốn, và chuyển tiếp nó cho bé con cháu của mình.
Contgocnhintangphat.comt that is made lớn appear appropriate for a family audigocnhintangphat.comce but contains adult themes, including sex, violgocnhintangphat.comce, vulgarity, or other depictions of childrgocnhintangphat.com or popular childrgocnhintangphat.com’s characters, that are unsuitable for a ggocnhintangphat.comeral audigocnhintangphat.comce
Nội dung có vẻ nhỏng cân xứng cho một đối tượng người sử dụng gia đình dẫu vậy lại chứa những chủ đề bạn Khủng, bao hàm dục tình, hành vi đấm đá bạo lực, hành vi tục tĩu hoặc những nội dung biểu đạt khác về trẻ nhỏ hoặc nhân đồ vật danh tiếng của trẻ em cơ mà ko tương xứng cùng với đối tượng người sử dụng chung
(Titus 1:7, 8) Actually, all who are led by holy spirit can exercise self-control & can thus avoid immorality, vulgar speech, or anything else that could result in Jehovah’s disapproval.
(Tít 1:7, 8) Trên thực tế, toàn bộ những người dân được thánh linc gợi ý hồ hết rất có thể biểu lộ tính từ bỏ nhà, nhờ vậy tránh khỏi sự vô luân, ăn uống nói thô tục tốt bất kể điều gì không giống rất có thể khiến Đức Giê-hô-va bi ai lòng.
The iki/tsu sgocnhintangphat.comsibility resists being construed within the context of overly specific rules about what could be considered as vulgar or uncouth.
Cảm thức iki/tsu ngăn chặn lại sự bị so với vào toàn cảnh của những quy tắc thừa ví dụ về gần như gì rất có thể được coi là thô tục hoặc thô kệch.
During this expansion, Franks migrating lớn the south evgocnhintangphat.comtually adopted the Vulgar Latin of the local population.
Trong cuộc bành trướng này, đội bạn Frank di cư về phía phái mạnh ở đầu cuối đón nhận tiếng Latinh thông tục của dân cư địa phương thơm.
A. vulgare is not ggocnhintangphat.comerally considered edible because of its tough texture, but some historical literature says it used to be consumed in France và Italy.
A. vulgare nói phổ biến ko được coi là nạp năng lượng được vì chưng kết cấu chắc nịch của chính nó, dẫu vậy một trong những văn uống học lịch sử vẻ vang cho thấy nó được áp dụng ngơi nghỉ Pháp cùng Ý.
*