Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch –

Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch –

Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch – Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch – Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch –

*

Follow us :

*
*
*
*

*

Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch

*

Cổng truy nhập và cổng trung kế

1. Cổng truy nhập

– Một cổng trên Switch sẽ hoạt động trong chế độ cổng truy nhập (Access link) hoặc cổng trung kế (Trunk link).

Đang xem: Vlan trunking là gì, vtp (vlan trunking protocol)

– Trong chế độ cổng truy nhập, cổng chỉ thuộc một VLAN. Tất cả các máy tính cắm vào cổng mày đều thuộc VLAN đó.

– Frame được gửi trên cổng truy nhập sẽ tuân theo chuẩn định dạng khung ethernet (802.3).

– Cổng truy nhập thường dùng khi cổng được kết nối đến máy trạm.

Cấu hình cổng truy nhập:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastetnernet slot/port_number

Switch(config)#switchport mode access

Trong đó slot/port_number là cổng cần cấu hình.

2. Cổng trung kế

– Cổng trung kế (Trunk link) là một kết nối vật lý và logic để hỗ trợ các VLAN trên các Switch liên kết với nhau.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Venison Là Gì, Nghĩa Của Từ Venison Trong Tiếng Việt

– Cổng trung kế cho phép frame của nhiều VLAN có thể truyền trên đó. Một cổng trung kế không được gán cho một VLAN riêng biệt.

– Cổng trung kế thường được dùng để kết nối giữa các Switch hoặc giữa Switch và Router. Chính vì vậy cổng trung kế thường là cổng có băng thông lớn.

– Các VLAN được ghép kênh qua cổng trung kế. Để ghép kênh lưu lượng của các VLAN, một giao thức đặc biệt sẽ được sử dụng để đóng gói frame để thiết bị có thể xác định được nó thuộc VLAN nào. Chuẩn frame được sử dụng đó là 802.1Q hoặc ISL.

– Nhờ cổng trung kế mà một VLAN có thể được mở rộng ra toàn mạng.

– Chỉ cần một đường vật lý cho cả hai VLAN giữa hai Switch.

Xem thêm: ” Điêu Ngoa Là Gì ? Nói Điêu Là Sao? Nghĩa Của Từ Điêu Ngoa

*

Cổng trung kế

Cấu hình cổng trung kế:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastetnernet slot/port_number

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Trong đó slot/port_number là cổng cần cấu hình. Lựa chọn một trong hai giao thức trung kế 802.1Q (Dot1Q) hoặ ISL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *