*

*

*

Dịch vụ chứng khoán

*

*

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại gocnhintangphat.com

Xem chi tiết

Môi giới

Trái phiếu doanh nghiệp

Phân phối chứng chỉ quỹ

Công ty QLQ Eastspring Công ty QLQ SSI Công ty QLQ VCBF Công ty QLQ VFM

1. Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau 10 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF1 đã chuyển đổi thành công từ quỹ đóng sang quỹ mở, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

Đang xem: Công ty cổ phần quản lý quỹ dragon capital việt nam (dc vfm là gì,

2. Tên công ty QLQ: Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

3. Ngân hàng Giám sát, lưu ký:Ngân hàng Standard Chartered

4. Đại lý chuyển nhượng:Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

5. Thông tin quỹ:

– Tên quỹ: Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam

– Loại hình quỹ: Quỹ công chúng dạng mở

– Thời hạn hoạt động: Không thời hạn

– Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ/CCQ

– Chính sách cổ tức: Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, quỹ VFMVF1 sẽ không phân phối lợi nhuận. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

– Tần suất giao dịch: giao dịch hàng tuần, vào ngày thứ Năm

Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ:Mườitriệu đồng (10.000.000 VNĐ).

Xem thêm: Chuyển Đổi Số Là Gì – Thực Trạng Chuyển Đổi Số Tại Việt Nam

Số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản: Một trăm (100) chứng chỉ quỹ.

Lưu ý:

– Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho phần chứng chỉ quỹ được mua mới sau khi Quỹ chuyển đổi. Đối với các phần mua mới, mức phí mua lại sẽ được áp dụng theo khoản 1.2, điều 1, chương X tại Bản cáo bạch Chuyển đổi của Quỹ.

Xem thêm: Titanium Backup Là Gì – Thủ Thuật Với Titanium Backup

7. Mục tiêu:

Mục tiêu mà Quỹ đầu tư VF1 nhắm đến là xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam. Chứng khoán này bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần. Ngoài ra, mục tiêu của quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư là giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư VF1.

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin về quỹ VFM-VF1, xin vui lòng liên hệ theo các điểm giao dịch của gocnhintangphat.com bao gồm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *