Khoản cho vạy cựu chiến binh (VETERANS LOAN) là khoản cho vay giáo dục hoặc cầm cố được đảm bảo bởi một phần trong Bộ Cựu chiến binh thanh toán vốn gốc và tiền lãi, cung cấp tài chính dưới lãi suất thị trường và không phải trả trước dành cho các Cựu chiến binh phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Như một hình thức khuyến khích bên cho vay, Bộ Cựu chiến binh (trươc đây là Cục cựu chiến binh) bảo đảm 80% khoản cho vay cầm cố nhà ở 30 năm đối với việc không chi trả bởi bên vay. Bên cho vay có thể tính lãi suất lên đến mức trần được thiết lập bởi Bộ này. Khoản cho vay Cựu chiến binh có thể được trả hết bất kỳ lúc nào mà không phải chịu tiền phạt, và có thể được đảm nhận bởi một người vay khác với cùng lãi suất nếu bên vay bán căn nhà.

VIRTUAL BANKING: Nghiệp vụ ngân hàng ảo

Đang xem: Khoản cho vạy cựu chiến binh ( veterans là gì, veteran là gì, nghĩa của từ veteran

*

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có những điều khoản nào?

*

Đôi nét về công tác tham mưu, tổng hợp của Đoàn thanh niên

*

Trình tự, thủ tục giải quyết chống phá giá ở Hoa Kỳ?

Xem thêm: Svn Là Gì ? Vấn Đề Liên Quan Đến Svn Bạn Cần Trang Bị Cho Mình

*

Quy trình điều tra chống phá giá ở Hoa Kỳ?

*

Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không? Quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

*

Tổng quan về văn phòng và công tác văn phòng đoàn thanh niên

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Word2Vec Là Gì, Học Biểu Diễn Ngôn Ngữ Cho Máy Tính

*

Tác động của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đến nền kình tế và hoạt động nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *