Nghĩa của từ utmost là gì, utmost là gì, nghĩa của từ utmost

      181
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
utmost utmost<"ʌtmoust> Cách viết khác: uttermost<"ʌtəmoust>tính trường đoản cú vô cùng; cực kì in the utmost danger trong mối nguy nan cực kỳ of the utmost importance khôn cùng đặc biệt quan trọng with the utmost care một phương pháp cận kỳ bình an to lớn be pushed lớn the utmost limits of endurance bị đẩy mang đến giới hạn sau cùng của việc chịu đựng danh từ bỏ (the utmost) nấc buổi tối nhiều, đỉnh điểm lớn enjoy oneself lớn the utmost yêu thích mang đến cực điểm our endurance was tested khổng lồ the utmost sự Chịu đựng của chúng tôi đã có được thách thức tới mức tối đa khổng lồ do/try one"s utmost nỗ lực hết sức; có tác dụng rất là mình I did my utmost lớn stop them tôi đang cố gắng hết sức nhằm chận bọn chúng lại /" tmoust/ (uttermost) /" t moust/ tính tự xa độc nhất vô nhị, ở đầu cuối utmost limits giới hạn sau cuối hết sức, vô cùng, tột độ, đỉnh điểm khổng lồ make the utmost efforts khổng lồ cố gắng hết sức để danh tự nút buổi tối đa, cực điểm lớn the utmost đến mức tối đa, cho đỉnh điểm to lớn do one"s utmost núm hết sức
*

*