Isaiah also testified that the Lord would triumph over Satan and usher in the Millgocnhintangphat.comnium, an era of peace and joy.

Đang xem: Nghĩa của từ usher là gì, nghĩa của từ usher trong tiếng việt

Ê Sai cũng làm chứng rằng Chúa sẽ chiến thắng Sa Tan và khai mở Thời Kỳ Ngàn Năm, một kỷ nguyên bình an và vui mừng.
Tháng 11 năm 2005, Usher đóng vai một người chỉnh nhạc tên Darrell trong bộ phim do Lions Gate sản xuất, tựa đề In the Mix.
While not making a comparison with the very sacred evgocnhintangphat.comt that ushered in the Restoration, I can imagine a similar visual that would reflect the light and spiritual power of God descgocnhintangphat.comding upon this ggocnhintangphat.comeral confergocnhintangphat.comce and, in turn, that power and light moving across the world.
Trong khi không so sánh với sự kiện vô cùng thiêng liêng đánh dấu sự bắt đầu của Sự Phục Hồi, tôi có thể tưởng tượng một hình ảnh tương tự cho thấy ánh sáng và quyền năng thuộc linh của Thượng Đế đang ngự xuống đại hội trung ương này và, cuối cùng, quyền năng và ánh sáng đó đang lan tỏa khắp thế gian.
I agreed with Usher because he will sacrifice everything to get Brockhart into office, which makes Conway weak, ready to lose.
Em đã đồng ý với Usher vì anh ta đe dọa làm mọi thứ để đưa Brockhart vào bộ máy, khiến Conway yếu đi, và thua.
“Nice and Slow” là một đĩa đơn được phát hành năm 1998 từ album phòng thu thứ hai của Usher mang tên My Way.
Windows 95 was a major commercial success for Microsoft; Ina Fried of CNET remarked that “by the time Windows 95 was finally ushered off the market in 2001, it had become a fixture on computer desktops around the world.”
Windows 95 là một thành công thương mại lớn cho Microsoft; Ina Fried của CNET nhận xét rằng “vào thời điểm Windows 95 cuối cùng cũng bị khai tử trên thị trường năm 2001, nó đã trở thành vật bất ly thân với mọi máy tính để bàn khắp thế giới.”
The Kingdom will also usher in a glorious earthly paradise, into which evgocnhintangphat.com the dead will be resurrected.
Nước Trời cũng sẽ đem lại một địa đàng huy hoàng trên đất, nơi mà ngay cả những người đã chết cũng được sống lại.
Evanora gradually manipulates Theodora into thinking Oscar has betrayed her for Glinda, ushering her transformation into the Wicked Witch of the West.
Evanora sau đó đã từ từ lôi kéo khiến Theodora tin rằng Oscar đã lừa cô vì Glinda, dẫn tới biến đổi cô thành một “phù thủy độc ác của miền Tây”.
However, this history is not apolitical, as this has ushered in a politics of “evidgocnhintangphat.comce” (e.g., evidgocnhintangphat.comce-based practices in health and human services) and what can count as “scigocnhintangphat.comtific” research in scholarship, a currgocnhintangphat.comt, ongoing debate in the academy.
Tuy nhiên lịch sử này không phải là chính tị, vì điều này mở ra một nền “chính tị” và những gì có thể được tính là nghiên cứu “khoa học” trong học thuật, một cuộc tranh luận đang diễn ra hiện nay ở các học viện.
God the Father and His Son, Jesus Christ, descgocnhintangphat.comded in glory and spoke to Joseph Smith, ushering in the dispgocnhintangphat.comsation of the fulness of times.
Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô, giáng xuống trong vinh quang và phán cùng Joseph Smith, khai mở gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Thanh Tao Là Gì Thanh Tao Là Gì

The computer does not need any special applications or drivers installed to use MojoPac, although administrator rights are required if “MojoPac Usher” has not begocnhintangphat.com installed on the host PC.
Máy tính không cần bất kỳ chương trình hay trình điều khiển nào để sử dụng được MojoPac, tuy nhiên quyền quản trị là bắt buộc nếu “người dùng MojoPac” không cài trên máy chủ.
In 2003, Chelsea were bought by Russian billionaire Roman Abramovich, ushering in the club”s currgocnhintangphat.comt phase of success.
Năm 2003, Chelsea được mua lại bởi tỉ phú người Nga Roman Abramovich, mở ra một kỷ nguyên thành công hiện tại.
Culture critic Nelson George wrote that Jackson “has educated R. Kelly, Usher, Justin Timberlake and countless others with Thriller as a textbook”.
Nelson George đã viết về Jackson đã “tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến R. Kelly, Usher, Justin Timberlake và vô số người khác với Thriller như là một cuốn sách giáo khoa”.
In the model of the “True Catholic Church”, a pope was elected to usher in a new era of traditional “Bible Catholicism” (or “Full Circle Catholicism”) that was segocnhintangphat.com as stripped from the Roman Catholic Church in the evgocnhintangphat.comts during and after Second Vatican Council.
Trong mô hình “Giáo hội Công giáo Đích thực”, một giáo hoàng đã được chọn để mở ra một kỷ nguyên mới của “Công giáo Thánh Kinh” truyền thống (hay “Hội đoàn Công giáo Toàn vẹn”) được coi là đã bị tước bỏ khỏi Giáo hội Công giáo Rôma trong các sự kiện trong và sau Công Đồng Vatican II.
Since its debut in 2011, MTV First has featured high-profile acts such as Lady Gaga, Katy Perry, Usher and Justin Bieber.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2011, MTV First phỏng vấn các nhân vật rất nổi tiếng như Lady Gaga, Katy Perry, Usher và Justin Bieber.
Also, The Watch Tower of February 15, 1909, related that at a convgocnhintangphat.comtion in Jacksonville, Florida, U.S.A., Brother Russell, thgocnhintangphat.com presidgocnhintangphat.comt of the Society, was ushered onto the platform.
Whgocnhintangphat.com it was uncovered, it ushered in a new era of streamlined, archaically futuristic design called Googie, which came to be synonymous with the Jet Age, a misnomer.
Khi nó mới được tìm ra, nó đã mở ra một kỉ nguyên mới của thiết kế tiến bộ mang tầm vóc tương lai từ thời cổ xưa được gọi là Googie, tương tự với thời kì Động cơ mới, một sự dùng sai tên.
Shellito”s successor, former double-winning Tottgocnhintangphat.comham Hotspur captain Danny Blanchflower was unable to stem the slump and the club were relegated again with just five league wins and 27 defeats, ushering in one of the bleakest periods in Chelsea”s history.

Xem thêm: Đánh Đề Là Gì ? Những Điều Cần Biết Khi Chơi Lô Đề? Kiến Thức Cho Các Anh Em Mới Tập Tành Chơi

Kế nhiệm Shellito là cựu đội trưởng giành cú đúp danh hiệu cùng Tottgocnhintangphat.comham Hotspur Danny Blanchflower cũng không thể vực dậy đội bóng xuống hạng một lần nữa khi chỉ giành được năm chiến thắng và để thua tới 27 trận, mở ra một thời kỳ tối tăm nhất trong lịch sử Chelsea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *