GAAP o với IFRGAAP o với IFR GAAP và IFR là hai trong ố các quy tắc và hướng dẫn kế toán quy định chuẩn mực báo cáo tài chính. Trên khắp thế giới, c&

*

Nội Dung:

GAAP so với IFRS

GAAP so với IFRS GAAP và IFRS là hai trong số các quy tắc và hướng dẫn kế toán quy định chuẩn mực báo cáo tài chính. Trên khắp thế giới, các quy trình khác nhau để tính toán kết quả tài chính của các công ty đang được quan sát, được gọi là phiên bản GAAP hoặc GAAP cục bộ của họ. Đây không phải là nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở nhiều nơi trên thế giới. US GAAP là một trong những kế toán cho báo cáo tài chính của các công ty ở Hoa Kỳ. Vì có các phiên bản GAAP khác nhau ở các quốc gia khác nhau, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ủng hộ một hệ thống kế toán giống nhau trên toàn cầu. Hệ thống kế toán này được gọi là Chuẩn mực Quy chế Tài chính Quốc tế hoặc IFRS.

Đang xem: Sự khác biệt giữa ifrs và us gaap là gì, sự khác biệt giữa gaap và ifrs 2019 2021

GAAP

Như đã mô tả ở trên, GAAP là khuôn khổ mà trong đó kế toán ở bất kỳ quốc gia nào ghi lại và tóm tắt các giao dịch cũng như trình bày chúng trong báo cáo tài chính. Đây là tổng số các chuẩn mực kế toán được sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào phản ánh các công ước, quy tắc và hướng dẫn liên quan đến gocnhintangphat.comệc lập báo cáo tài chính của bất kỳ tổ chức nào. GAAP không phải là một đơn lẻ mà là một khuôn khổ các quy tắc được các kế toán gocnhintangphat.comên điều lệ và công ty kế toán tuân theo để chuẩn bị và trình bày thu nhập, chi phí, thuế và nghĩa vụ của các cá nhân và công ty.

Sự hiện diện của GAAP đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của các công ty khác nhau có thể được so sánh và phân tích mà không có bất kỳ sự mơ hồ nào và đây là một lợi thế lớn đối với các Ngân hàng, chuyên gia tài chính và quan chức thuế và thậm chí cả những người nắm giữ cổ phần và nhà đầu tư tiềm năng, những người có thể so sánh kết quả và quyết định khi hoạt động tốt hơn các công ty.

IFRS

Khi nền kinh tế trở nên toàn cầu và với sự xuất hiện của các công ty đa quốc gia, công ty mẹ thường trở nên khó hiểu khi đánh giá hoạt động của công ty con hoạt động ở một quốc gia khác vì các nguyên tắc kế toán ở cả hai quốc gia đều khác nhau. Sự khác biệt này trong kế toán dẫn đến nhiều rắc rối đặc biệt liên quan đến thuế. Do đó, hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã tự phát triển các hướng dẫn về kế toán có thể áp dụng ở mọi nơi trên toàn cầu. IFRS là một bộ hướng dẫn về kế toán đang được IASB khuyến khích và mục tiêu là đảm bảo rằng tất cả các quốc gia dần dần tiến tới IFRS. Nhiều gocnhintangphat.comệc đã được thực hiện trong vài thập kỷ qua nhưng vẫn còn rất nhiều gocnhintangphat.comệc cần phải làm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tamer Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tamer, Từ Tamer Là Gì

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS

Giống như tất cả các quốc gia khác, Hoa Kỳ đang cố gắng thay đổi và chuyển đổi các hướng dẫn được đặt ra theo IFRS về kế toán từ các nguyên tắc kế toán hiện tại được gọi là GAAP. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa hai phương pháp này, nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ ràng cần được bắc cầu để kế toán cuối cùng giống nhau ở tất cả các nơi trên thế giới. Hãy để chúng tôi xem xét một số khác biệt chính giữa hai.

Sự khác biệt:

(1) Khi nói đến đo lường hàng tồn kho, GAAP giả định rằng giá trị của nó phải được xác định chắc chắn trên cơ sở FIFO, LIFO và phương pháp bình quân gia quyền nhưng IFRS không cho phép sử dụng LIFO cho giá trị hàng tồn kho.

(2) Khi dịch vụ được cung cấp, GAAP chỉ lấy tiền làm doanh thu và không tính đến bất kỳ dịch vụ nào đang chờ xử lý. Nhưng nếu IFRS đang được sử dụng cho kế toán, thì ngay cả các dịch vụ bộ phận cũng có thể được chuyển đổi thành doanh thu. Nếu không thể tính toán doanh thu, IFRS sử dụng phương pháp lợi nhuận bằng không.

Xem thêm: Tma Là Trường Gì – Trường Đại Học Thương Mại

(3) Trong kinh doanh xây dựng, GAAP cho phép ghi nhận hợp đồng nếu nó chưa hoàn thành và nó có thể được thể hiện trong kết quả tài chính. Nhưng trong IFRS, mặc dù nó công nhận phương pháp% hoàn thành, nhưng cách tiếp cận lợi nhuận gộp theo% hoàn thành không được phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *