Downtown là gì? uptown là gì, uptown là gì? phân biệt downtown và uptown

      221
in or towards the northern part of a đô thị or town, especially if there is not much business or industry there:

Bạn đang xem: Downtown là gì? uptown là gì, uptown là gì? phân biệt downtown và uptown

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


The conspiracy is cast as overcoming uptown corruption, & thus restoring the neighborhood"s sovereignty through street justice.
The southernmost tunnel of the uptown pair, as well as the downtown tunnels, were all constructed using the tubular cast iron and tunneling shield method.
A lot of guys were big tippers uptown, but when it came to fighting for you downtown, they were nowhere.
The station can also be seen by passengers who choose lớn keep riding the as they travel around the loop to lớn head back uptown.
After the theater district migrated uptown and the neighborhood became commercialized, the residential building folded và in 1905 it was turned into lớn a khách sạn.
Work continued on construction of the downtown tubes and finishing off the interior of the uptown tubes.
Uptown quickly became the commercial hub of the area, with storied nightlife, entertainment và tall commercial buildings.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Tục Lệ Thách Cưới Là Gì ? Thách Cưới Đòi Hỏi Những Lễ Vật Gì?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*