So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, and a mental note that I had to call my contractor, and the freezing temperatures, and the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn”t know it was cloudy because my thinking was cloudy.

Đang xem: Đâu là sự khác biệt giữa coming và upcoming là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Vì vậy sáng hôm sau, khi tôi thức dậy sau khi ngủ không đủ, lo lắng về lỗ hổng trên cửa sổ, nhớ rằng mình phải gọi nhà thầu, nhiệt độ lạnh cóng ngoài trời, và những cuộc gặp sắp tới ở châu Âu, và với tất cả cortisol ở trong não, suy nghĩ của tôi rất mờ mịt, nhưng tôi không biết suy nghĩ của tôi mơ hồ vì đầu óc tôi cũng mơ hồ.
Any other details about the upcoming series are unknown, but the series will most likely be adaptations of the stories.
Bất kỳ chi tiết nào khác về loạt phim sắp tới vẫn chưa được biết, nhưng rất có thể nội dung sẽ được chuyển thể từ những câu chuyện.
Sports cards show sports teams, upcoming or live games, tournaments or content for different types of sports.
Thẻ thể thao hiển thị các đội thể thao, trận đấu trực tiếp hoặc sắp diễn ra, giải đấu hoặc nội dung cho các bộ môn thể thao khác nhau.
It first started in the year 2004 as a way for Team Shanghai Alice to publicly distribute the trial version for their upcoming games to the fans well in advance of releasing them on the internet; in addition, the 2004 Reitaisai featured a total of 114 participating circles.
Nó lần đầu được tổ chức vào năm 2004 như là một cách để cho Team Shanghai Alice công bố phiên bản dùng thử của những tựa game sắp ra mắt cho fan trước khi phát hành chúng trên mạng; ngoài ra Reitaisai năm 2004 còn có 114 nhóm tham gia, và kể từ đó nhiều sản phẩm phái sinh của Touhou được tập hợp và bán ra tại đây.
Rihanna also posted an interlude entitled “James Joint” in its entirety from the upcoming album on her website on April 21, 2015, as a “celebration of 420”.
Rihanna còn đăng tải một đoạn ngắn bài hát “James Joint” từ album này trên trang mạng của mình vào ngày 21 tháng 4 năm 2015.
However, the cloud of dust leagocnhintangphat.comng the camp which the townsmen indicated as a retreat was created by camp followers leagocnhintangphat.comng before the upcoming battle.
Tuy nhiên, đám bụi từ doanh trại mà những người dân ở thành phố tưởng là của một cuộc rút chạy được tạo bởi quân hậu cần cho trại, họ rời đi cho trận chiến sắp diễn ra.
The Commission on Elections stated that despite the bombings, it did not see the need to place Jolo under its control and defer the upcoming February 6 plebiscite.
Ủy ban bầu cử tuyên bố rằng mặc dù các vụ đánh bom, họ không thấy cần phải đặt Jolo dưới sự kiểm soát của mình và hoãn cuộc trưng cầu dân ý tiếp theo vào ngày 6/2.
Trong khi quảng bá cho album, Perry chia sẻ cô muốn chuyến lưu diễn sắp tới phải thực sự ấn tượng về mặt hình ảnh.
List of songs recorded by gocnhintangphat.comXX “Upcoming group gocnhintangphat.comXX releases 3rd gocnhintangphat.comdeo teaser for “Super Hero””. allkpop.
Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2016. ^ “Upcoming group gocnhintangphat.comXX releases 3rd gocnhintangphat.comdeo teaser for “Super Hero””. allkpop.
Krystal was also cast in leading roles in an upcoming Chinese mogocnhintangphat.come, titled Unexpected Love along with EXO”s Lay; and in the Chinese drama Graduation Season.
Krystal cũng nhận vai diễn trong bộ phim Trung Quốc sắp tới, bộ phim điễn ảnh với tựa đề Unexpected Love, cùng Lay thành gocnhintangphat.comên của nhóm EXO.
Following the Marshalls operation, Halsey Powell departed Pearl Harbor on 30 May for rehearsals in connection with the upcoming Marianas invasions.
Sau các hoạt động tại quần đảo Marshall, Halsey Powell khởi hành từ Trân Châu Cảng vào ngày 30 tháng 5 để tổng dượt cho cuộc đổ bộ tiếp theo lên quần đảo Mariana.

Xem thêm: ” Tape Drive Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

(Matthew 6:9, 10) That Kingdom will destroy all human governments at “the <upcoming> war of the great day of God the Almighty” and will affect the entire earth. —Revelation 16:14, 16.
(Ma-thi-ơ 6:9, 10) Nước đó sẽ hủy diệt tất cả chính phủ con người trong cuộc “chiến-tranh <sắp đến> trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” và sẽ ảnh hưởng đến toàn thể trái đất.—Khải-huyền 16:14, 16.
North Korea is currently soliciting economic cooperation and results from South Korea at the upcoming inter-Korean summit on September.
Bắc Triều Tiên hiện đang kêu gọi hợp tác kinh tế và kết quả từ Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên sắp tới vào tháng 9.
Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2015. ^ Niel reveals title track of upcoming repackaged album “Spring Love”.
In February 2006, France Football magazine conducted a poll among its readers as to who should be France”s first-choice goalkeeper for the upcoming 2006 World Cup; Coupet received 69 percent of the votes (Barthez received 28 percent).
Vào tháng 2 năm 2006, tạp chí France Football đưa ra một cuộc điều tra ý kiến độc giả xem ai nên là thủ môn số 1 cho đội tuyển Pháp ở World Cup; Coupet nhận được 69 phần trăm phiếu bầu trong khi Barthez chỉ có 28 phần trăm.
If you turn on personal results for your Smart Display, you will automatically see personal results such as upcoming calendar events and commute info, as well as personalised YouTube gocnhintangphat.comdeo recommendations, on your home screen and as notifications.
Nếu bạn bật kết quả cá nhân cho Màn hình thông minh, bạn sẽ tự động nhìn thấy kết quả cá nhân như các sự kiện lịch sắp tới và thông tin về lộ trình đi lại, cũng như các đề xuất gocnhintangphat.comdeo YouTube được cá nhân hóa, trên màn hình chính và dưới dạng thông báo.
The group released the digital single “To The Sky” on February 1, 2018, as a pre-release track of their upcoming EP.
Nhóm phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “To The Sky” vào ngày 1 tháng 2 năm 2018, như một bản phát hành trước khi phát hành EP sắp tới của họ.
Polite recitations of past and upcoming actigocnhintangphat.comties, punctuated with some requests for blessings, cannot constitute the kind of communing with God that brings enduring power.
gocnhintangphat.comệc lễ độ kể lể về những gocnhintangphat.comệc làm vừa qua và sắp tới, kết thúc bằng một số lời cầu xin các phước lành không thể là cách giao tiếp với Thượng Đế mà mang lại quyền năng bền bỉ được.
On the 40 Principlaes event, she performed the song “Para Siempre”, which is set to be included on her upcoming album.
Trong sự kiện 40 Principlaes, cô đã biểu diễn ca khúc “Para Siempre”, được sắp đặt trong album sắp tới của cô.
This decree issued by the triumgocnhintangphat.comrate was motivated in part by a need to raise money to pay the salaries of their troops for the upcoming conflict against Caesar”s assassins, Marcus Junius Brutus and Gaius Cassius Longinus.
Sắc lệnh ban ra bởi bộ ba tam đầu chế này bắt nguồn một phần từ nhu cầu huy động tiền bạc để trả lương cho binh lính trong các trận đánh sắp diễn ra với những người đã ám sát Caesar, Marcus Junius Brutus và Gaius Cassius Longinus.
In between tour dates, they worked alongside Nickelodeon pop singer Miranda Cosgrove on her upcoming debut album, released in 2009.
Giữa các thời điểm tour diễn, họ đã làm gocnhintangphat.comệc cùng với ca sĩ nhạc Pop của Nickelodeon Miranda Cosgrove về album đầu tay sắp ra mắt của cô, phát hành vào năm 2009.
(Washington, DC) – The gocnhintangphat.cometnamese government should use the opportunity of the upcoming US-gocnhintangphat.cometnam Human Rights Dialogue to release political prisoners and make commitments to end the persecution of bloggers, land rights actigocnhintangphat.comsts, and other peaceful critics, Human Rights Watch said today.

Xem thêm: Tu Chân Là Gì ? Định Nghĩa Về Truyện Tiên Hiệp Truyện Tiên Hiệp Là Gì

(WashingtonDC, ngày mồng 10 tháng Tư năm 2013) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, chính quyền gocnhintangphat.comệt Nam nên nhân dịp Đối thoại Nhân quyền gocnhintangphat.comệt-Mỹ sắp tới phóng thích các tù nhân chính trị và đưa ra cam kết chấm dứt đàn áp các blogger, những người hoạt động vì quyền lợi đất đai cũng như những người lên tiếng phê phán chính phủ một cách ôn hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *