It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.Bạn đang xem: Unidroit là gì

Đang xem: Nguyên tắc upicc ( unidroit là gì, bộ nguyên tắc hợp Đồng thương mại quốc tế

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stretcher Là Gì ? (Từ Điển Anh Stretcher Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bộ quy tắc về Hợp đồng thương mại quốc tế (PICC) do Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế (UNIDROIT) soạn thảo và ban hành năm 1994, được sửa đổi và bổ sung năm 2004 là văn bản tập hợp những nguyên tắc pháp lý cơ bản phản ánh những khái niệm đã được công nhận ở phần lớn các hệ thống pháp luật trên thế giới. Do đó, những nguyên tắc pháp lý này là cơ sở để các chủ thể trong hợp đồng đến từ các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới có thể dễ dàng thống nhất trong việc thỏa thuận, ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế (HĐTMQT). Một trong những nội dung mà PICC đề cập tới là các nguyên tắc giải thích hợp đồng. Bởi vì trên thực tế, do HĐTMQT là loại hợp đồng có yếu tố nước ngoài nên trong quá trình đàm phán, soạn thảo hợp đồng, các bên đã gặp phải những rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, thói quen thương mại… nên các điều khoản do các bên thỏa thuận đã không được hiểu một cách nhất quán. Trường hợp này thường tiềm ẩn những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên chủ thể. Vấn đề đặt ra là trong trường hợp các điều khoản trong hợp đồng không được hiểu một cách thống nhất giữa các bên thì việc giải thích các điều khoản đó như thế nào. Chúng tôi xin đề cập tới một số nguyên tắc cơ bản về giải thích HĐTMQT được ghi nhận trong PICC của UNIDROIT về HĐTMQT, có so sánh với một số quy định của Công ước Viên của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, với mong muốn những nguyên tắc giải thích hợp đồng có thể là gợi ý hữu ích cho các cơ quan hữu quan trong quá trình hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nói chung và HĐTMQT nói riêng. Những nguyên tắc giải thích này đồng thời có thể là những tham khảo cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.Nội dung liên quan đến việc giải thích hợp đồng được ghi nhận tại Chương 4 của PICC. Theo đó, việc giải thích hợp đồng được dựa trên các vấn đề trong từng trường hợp cụ thể. Các vấn đề đó là:ý chí của các bên; tuyên bố và hành vi của các bên; tính thống nhất của hợp đồng; hiệu lực đầy đủ của hợp đồng; nguyên tắc Contra proferentem; sự khác biệt về ngôn ngữ của hợp đồng; sự thiếu vắng điều khoản của hợp đồng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vận Khí Là Gì, Nghĩa Của Từ Vận Khí, Vận Khí Là Gì, Nghĩa Của Từ Vận Khí

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *