Nghĩa của từ : unfold là gì, nghĩa của từ unfold trong tiếng việt

      189
Still grows the gocnhintangphat.comvacious lilac a generation after the door and lintel và the sill are gone, unfolding its sweet - scented flowers each spring, khổng lồ be plucked by the musing traveller; planted & tended once by children"s hands, in front- yard plots -- now standing by wallsides in retired pastures, & gigocnhintangphat.comng place khổng lồ new- rising forests; -- the last of that stirp, sole surgocnhintangphat.comvor of that family.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ : unfold là gì, nghĩa của từ unfold trong tiếng việt


Tuy nhiên cải tiến và phát triển tử đinch mùi hương cụ hệ một linh hoạt sau khi cửa nhà với cây ngang với những ngưỡng cửa ngõ đã không còn không còn, msinh hoạt ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt từng mùa xuân, được ngắt những du khách mơ màng; tLong với bao gồm xu hướng một lượt thủ công bằng tay của trẻ nhỏ, vào lô sân phía đằng trước - hiện giờ đứng vày wallsides vào về hưu đồng cỏ, với vị trí cho các khu rừng new tăng; - ở đầu cuối rằng stirp, nhất người sinh tồn của mái ấm gia đình nhưng mà.
In summary, autonomy is the moral right one possesses, or the capathành phố we have sầu in order khổng lồ think & make decisions for oneself progocnhintangphat.comding some degree of control or power over the events that unfold within one"s everyday life.
Tóm lại, tự công ty là quyền đạo đức nghề nghiệp nhưng mà người ta mua, hoặc năng lượng họ có nhằm suy xét và chỉ dẫn quyết định cho mình cung cấp một cường độ kiểm soát hoặc quyền lực tối cao so với những sự khiếu nại diễn ra trong cuộc sống đời thường từng ngày của mọi người.
As the morning unfolds, he calls his disciples, & from aước ao them he chooses 12, whom he names apostles.
As the conflict unfolds however, extraterrestrial forces known only as the "Scrin" suddenly enter in the battle, & alter the nature of the Third Tiberium War entirely.
Khi cuộc xung đột nhiên mở rộng, một lực lượng bên cạnh Trái Đất chỉ được nghe biết như thể "Scrin" lao vào trận chiến, với chuyển đổi thực chất của Third Tiberium War hoàn toàn.
We can be sure that Jehovah will keep his humble servants informed regarding the unfolding of his glorious purpose.
Chúng ta có thể chắc chắn là rằng Đức Giê-hô-va sẽ mang lại những tôi tớ khiêm nhường biết về dự định phú gocnhintangphat.comnh của Ngài.
A second powerful testimony khổng lồ the importance of the Book of Mormon is khổng lồ note where the Lord placed its coming forth in the timetable of the unfolding Restoration.
Chứng ngôn khỏe mạnh thiết bị hai về tầm đặc biệt của Sách Mặc Môn là để xem xét nơi mà lại Chúa đặt ngày Thành lập của sách kia vào thời hạn biểu vẫn diễn ra Sự Phục Hồi.
So contrary to what we heard a few months bachồng about how 75 percent of that oil sort of magically disappeared and we didn"t have sầu to worry about it, this disaster is still unfolding.
Đối lập với phần nhiều gì bọn họ nghe được từ bỏ vài tháng trước về bài toán 75% lượng dầu đó đã bặt tăm một cách thần kì và rằng bọn họ không phải lo lắng về vấn đề này nữa, tồi tệ này vẫn đang tiếp tục.
With my gocnhintangphat.comsual artist colleagues, we bản đồ complex mathematical algorithms that unfold in time & space, gocnhintangphat.comsually & sonically.
Cùng cùng với các tập sự là người nghệ sỹ giao diện, chúng tôi gạch ra những thuật toán thù phức hợp hoàn toàn có thể trình diễn thời gian với không khí, theo như hình hình ảnh và âm tkhô cứng.
And as those purposes continue to unfold throughout eternity, he will live sầu up completely lớn the description he gave sầu of himself: “I am the way and the truth và the life.” —John 14:6.
khi hầu như dự định này dần được tỏ lộ về sau cùng cho tới trường tồn, Chúa Giê-su sẽ sống đúng với lời nhưng ngài nói tới mình: “Tôi là đường đi, chân lý cùng sự sống”.—Giăng 14:6.

Xem thêm: Tax Declaration Là Gì ? Yêu Cầu Kê Khai Thuế (Tax Declaration)


It showed a lifting toàn thân with larger wings, that, according lớn Energia officials, could be folded around the core crew module & unfold after atmospheric re-entry in order to lớn progocnhintangphat.comde cross-range and better landing accuracy for the spacecraft.
Nó cho biết một thân có thể giở lên được với cánh rộng hơn, điều ấy, theo gocnhintangphat.comên chức Energia, rất có thể được xếp lại bao quanh mô đun phi đoàn lõi cùng mngơi nghỉ ra sau khi thâm nhập quay trở lại khí quyển nhằm cung cấp phạm gocnhintangphat.com chéo nhau cùng sự đúng chuẩn đổ xô tốt hơn mang lại tàu ngoài trái đất.
Well, if I unfold it and go back lớn the crease pattern, you can see that the upper left corner of that shape is the paper that went into the flap.
Nếu tôi mởra và quay lại những nếp gấp, chúng ta cũng có thể thấy góc trái trên của hình này là phần giấy dùng để làm gấp mẫu cánh kia.
The plot unfolds mostly on board of the prisoner transport rail car guarded by a unit of paramilitary conscripts.
Cốt truyện xảy ra chủ yếu trên đoàn tàu lửa đã chuyển động phạm nhân nhân được đảm bảo an toàn vị một đơn vị lính nhiệm vụ chình ảnh vệ.
He not only caused the physical universe and intelligent beings to exist, but as events unfold, he continues khổng lồ cause his will và purpose lớn be realized.
Ngài không chỉ tạo thành thiên hà thiết bị chất và những tạo thành vật tối ưu, nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, ngài luôn làm cho ý mong muốn và ý muốn của ngài được dứt.
All the material in the Bible covers thousands of years of history và relates in some way to the unfolding of God’s purpose.
Nội dung của Kinc Thánh bao hàm hàng chục ngàn năm lịch sử hào hùng, góp chúng ta gọi ý muốn Đức Chúa Ttách với ý định ấy được thực hiện ra làm sao.
Each episode begins with a chronological re-enactment of the disaster, which is always cut inlớn several scenes displaying critical moments in the unfolding of the disaster with a cloông xã appearing at the beginning of each scene.
Mỗi tập phim bắt đầu với gocnhintangphat.comệc tái hiện nay tồi tệ, trong các số đó luôn luôn luôn chiếu cho những người xem phần nhiều khohình ảnh tương khắc đặc trưng vào diễn biến của thảm thảm kịch với cùng 1 cái đồng hồ đeo tay xuất hiện vào khoảng bước đầu của từng chình họa.
Nonetheless, US Attorney Turner & Attorney General Frohnmeyer acknowledged that "they had little egocnhintangphat.comdence of (Rajneesh) being involved in any of the criminal actigocnhintangphat.comties that unfolded at the ranch".
Tuy nhiên, pháp luật sư Turner cùng Ctận hưởng lý Frohnmeyer thỏa thuận rằng "bọn họ không tồn tại dẫn chứng về gocnhintangphat.comệc (Osho) tsi gia vào bất kỳ chuyển động tội phạm nào xảy ra trên trang trại".
23 Even while Belshazzar & his courtiers were drinking lớn their gods & ridiculing Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace.
23 Ngay trong những lúc Bên-xát-sa cùng những cận thần của ông uống rượu mệnh danh thần của họ cùng chế nhạo Đức Giê-hô-va, thì một loạt biến chuyển ráng quan trọng đặc biệt vẫn diễn ra trong đêm tối bên phía ngoài cung điện.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*