Nghĩa của từ uneven là gì, nghĩa của từ uneven trong tiếng việt

      213
<ʌn"i:vn>
*tính từ
 không bằng vận, không phẳng, ko hầu hết, nhấp nhô, gồ ghề (con đường, khu đất...)
 (toán thù học) lẻ (số)
 không đồng dạng, ko cân nhau (đồ thể, dáng vẻ...)
 ko cân nặng mức độ (cuộc thi, cuộc chiến..)
 biến hóa, ko đều
 have an uneven hearbeat
 tyên đập không đều
 thất hay, tuyệt chuyển đổi (tính tình...)

uneven▸ adjective1uneven ground: BUMPY, rough, lumpy, stony, rocky, potholed, rutted, pitted, jagged.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ uneven là gì, nghĩa của từ uneven trong tiếng việt

2uneven teeth: IRREGULAR, unequal, unbalanced, lopsided, askew, crooked, asymmetrical, unsymmetrical.3uneven quality: INCONSISTENT, variable, varying, fluctuating, irregular, erratic, patchy.4an uneven contest: ONE-SIDED, unequal, unfair, unjust, inequitable, ill-matched, unbalanced.Oppositesflat, regular, equal.

Xem thêm: Win102 Là Gì - Và Làm Thế Nào Để Kiếm Tiền


■ gồ ghề
uneven surface: bề mặt gồ ghề
■ ko bởi phẳng
uneven fracture: lốt vỡ lẽ không bằng phẳng
uneven ground: đất ko bởi phẳng
■ không đều
uneven flow: cái không đều
uneven grain: vân ko đều
uneven grain wood: gỗ vân không đều
uneven intervals: khoảng cách không đều
uneven temper: sự ram không đều
■ ko thuận lợi
Lĩnh vực: toán thù và tin
■ ko chẵn
Lĩnh vực: xây dựng
■ ko phần lớn đặn
uneven fracture
■ lốt vỡ lẽ xù xì
uneven surface
■ khía cạnh gia công lồi lõm
uneven surface
■ phương diện gia công mấp mô

* tính từ - không phẳng, khấp khểnh, nhấp nhô (mặt đường, khu đất...) - (toán thù học) lẻ (số) - thất thường xuyên, giỏi chuyển đổi (tính cách...)
uneven■ adjective sầu 1》 not level or smooth. 2》 not regular, consistent, or equal. ⁃ (of a contest) not equally balanced. Derivatives
unevenlyadverb unevennessnoun
adjective1. not even or unisize as e.g. in shape or texture ( Freq. 4)- an uneven color- uneven ground- uneven margins- wood with an uneven grain• Ant: even• Similar to:crinkled , crinkly , rippled , wavy , wavelượt thích , curly-grained , cross-grained , wavy-grained , irregular , jagged , jaggy , scraggy , lumpy , out of true , untrue , patchy , pebble-grained , ragged , unparallel• See Also: rough , unsmooth , unsteady• Derivationally related forms: unevenness• Attrubites: evenness , invariability2.(of a conkiểm tra or contestants) not fairly matched as opponents ( Freq. 1)- vaudeville...waged an uneven battle against the church • Syn: mismatched• Similar to: unequal• Derivationally related forms: unevenness3. not divisible by two • Syn: odd• Ant: even (for: odd )• Derivationally related forms: oddness (for: odd )4. variable & recurring at irregular intervals- an uneven gait- uneven spacing• Similar to: unsteady5. lacking consistency- the golfer hit the ball well but his putting was spotty • Syn: spotty , scratchy• Similar to: inconsistent• Derivationally related forms: unevenness
*