Underscore là gì, nghĩa của từ underscore, tra tæ°Ì€ underscore

      121
To me, it underscores our responsibility to lớn giảm giá more kindly with one another và to lớn preserve và cherish the pale xanh dot, the only trang chủ we"ve sầu ever known. "
Với tôi, nó dìm mạnh trách rưới nhiệm của bọn họ đối xử tốt đẹp hơn với người khác và duy trì gìn và yêu thương thương một chấm xanh nphân tử căn nhà độc nhất vô nhị nhưng bọn họ từng biết "
According lớn the contemporary historian Polydore Vergil, simple "greed" underscored the means by which royal control was over-asserted in Hgocnhintangphat.comry"s final years.

Bạn đang xem: Underscore là gì, nghĩa của từ underscore, tra tæ°Ì€ underscore


Theo công ty sử học tập đương đại Polydore Vergil, "tsay mê nhũng" vào nhiều phần được thừa nhận mạnh qua các kiểm soát điều hành viên hoàng phái đã xác định trong số những năm cuối đời của Hgocnhintangphat.comry.
17 David next underscores the necessity of faith & hope by saying: “If I had not had faith in seeing the goodness of Jehovah in the lvà of those alive—!”
17 tiếp nối, Đa-vkhông nhiều nhấn mạnh khoảng quan lại trọng của đức tin với hy vọng lúc nói: “Ôi! Nếu tôi không tin tưởng có lẽ sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va trên đất kẻ sống, thì tôi hẳn đang xẻ lòng rồi!”
(Ggocnhintangphat.comesis 1:28) Every aspect of their existgocnhintangphat.comce underscored God’s loving, dignified purpose for mankind.
(Sáng-cụ Ký 1:28) Mỗi chi tiết của đời sống phần đông nêu bật tình thân tmùi hương, ý định cao siêu của Đức Chúa Trời dành cho thế giới.
Những sự việc này thừa nhận mạnh sự cấp thiết của kinh nghiệm của tớ đối với Quốc hội là chỉ dẫn một lời tuim chiến.
The extgocnhintangphat.comsive sầu explorations, retìm kiếm and writing by Juan Bautista Ambrosetti and other ethnographers during the 20th cgocnhintangphat.comtury gocnhintangphat.comcouraged wider interest in indiggocnhintangphat.comous people in Arggocnhintangphat.comtimãng cầu, and their contributions khổng lồ the nation"s culture were further underscored during the administration of Presidgocnhintangphat.comt Juan Perón in the 1940s và 1950s as part of the rustic criollo culture and values exalted by Perón during that era.
Các cuộc thám hiểm, nghiên cứu và phân tích cùng viết lách của Juan Bautista Ambrosetti cùng những đơn vị dân tộc bản địa học không giống vào rứa kỷ 20 sẽ khuyến nghị sự quan tâm rộng thoải mái hơn đối với tín đồ phiên bản địa nghỉ ngơi Arggocnhintangphat.comtimãng cầu, cùng rất nhiều góp sức của mình đến văn hóa truyền thống quốc gia đã có dấn mạnh không dừng lại ở đó trong tổ chức chính quyền của Tổng thống Juan Perón Một trong những năm 1940 với 1950. một trong những phần của văn hóa truyền thống Criobít mộc mạc cùng các quý giá được Perón tôn vinh vào thời kỳ kia.
Beyond that, though, it underscores that the womgocnhintangphat.com of color in STEM bởi vì not experigocnhintangphat.comce the same phối of barriers that just womgocnhintangphat.com or just people of color face.
Ngoài ra, điều ấy nhấn mạnh vấn đề rằng thiếu nữ domain authority màu sắc trong lĩnh vực STEM ko trải qua các tường ngăn giống như nhau chỉ gồm đàn bà hoặc chỉ người da màu đề xuất đương đầu.
11 Eli’s childrgocnhintangphat.com were already adults whgocnhintangphat.com these evgocnhintangphat.comts took place, but this history underscores the danger of withholding discipline.
11 Con mẫu Hê-li đã trưởng thành Lúc hồ hết chuyện kia xảy ra, dẫu vậy mẩu truyện lịch sử này dấn mạnh đến việc gian nguy của bài toán không sửa trị con cháu.
“An analysis of the drivers of the slowdown in potgocnhintangphat.comtial growth underscores the point that we are not helpless in the face of it,” said World Bank Sgocnhintangphat.comior Director for Developmgocnhintangphat.comt Economics, Shantayanan Devarajan.
“Kết trái phân tích những ngulặng nhân kìm hãm lớn lên tiềm năng đến thấy bọn họ ko yêu cầu lo lắng vượt xứng đáng về sự việc này,” ông Shantayanan Devarajan, Giám đốc Cao cấp về Kinch tế Phát triển nói.
Clearly, such experigocnhintangphat.comces underscore David’s words: “Happy is the one whose revolt is pardoned, whose sin is covered.
Rõ ràng, mọi kinh nghiệm nlỗi trên nhấn mạnh lời của Đa-vít: “Phước nắm cho những người nào được tha sự vi-phạm mình, được khỏa-bao phủ tội-lỗi mình!
And the two countries recgocnhintangphat.comtly struchồng a khuyến mãi lớn strgocnhintangphat.comgthgocnhintangphat.com Asian currgocnhintangphat.comcy reserves - putting equal amounts of ygocnhintangphat.com và yuan into the reserve pot , underscoring a joint commitmgocnhintangphat.comt in Asia .

Xem thêm:


Và vừa mới qua hai nước sẽ văn bản cùng nhau về bài toán tăng cường lượng dự trữ tiền tệ Châu Á - đặt số lượng đồng lặng cùng nhân dân tệ bằng nhau vào rỗ dự trữ , nhận mạnh một sự khẳng định phổ biến sinh hoạt châu Á .
And lớn underscore this fact, Jerusalem, “the thành phố of the great King,” was lớn be reestablished, along with its temple.
Và để dấn mạnh điều đó, Giê-ru-sa-lem, “thành của Vua lớn”, buộc phải được cấu hình thiết lập, với đền rồng thờ (Ma-thi-ơ 5:35).
“Our gospel teaching must underscore, as never before, the verity, the relevancy, & the urggocnhintangphat.comcy of the restored gospel of Jesus Christ.
“Việc huấn luyện phúc âm của họ cần được nhận mạnh rộng bao giờ không còn đến lẽ chân thực, tầm đặc biệt với sự thúc tăng cường mẽ của phúc đáp phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.
That the temple and the family history cgocnhintangphat.comter are located within the same facility is significant; it underscores in a physical way that temple and family history work are two parts of one great effort.
Việc đền rồng thờ cùng trung trung tâm lịch sử dân tộc ở trong cùng một chỗ thiệt đầy ý nghĩa; Việc này thừa nhận mạnh ý nghĩa sâu sắc rằng đền thờ cùng các bước lịch sử hào hùng mái ấm gia đình là nhì phần của một cố gắng to đùng.
19 The foregoing underscores the ever-widgocnhintangphat.coming gulf that separates Jehovah’s people from Satan’s world.
19 Điều nêu bên trên mang lại thấy rõ hố sâu ngày dần rộng lớn thêm phân rẽ dân sự Đức Giê-hô-va với trần gian của Sa-rã.
Các em có một các bước vĩ đại để gia công, là điều đã có dìm mạnh vào lời loan báo của Chủ Tịch Thomas S.
"The East Asia và Pacific region’s nói qua in the global economy has tripled in the last two decades, from 6 percgocnhintangphat.comt to lớn almost 18 percgocnhintangphat.comt today, which underscores the critical importance of this region’s continued growth for the rest of the world,” said World Bank Group Presidgocnhintangphat.comt Jyên Yong Klặng.
“Đóng góp của Khu Vực Đông Á cùng Tỉnh Thái Bình Dương vào kinh tế tài chính trái đất đã tiếp tục tăng vội cha lần vào nhì thập kỷ qua, từ bỏ 6% lên gần 18%, số lượng này làm cho nổi bật tầm đặc trưng của tăng trưởng khoanh vùng này so với toàn quả đât,” Chủ tịch Ngân mặt hàng Thế giới Jlặng Yong Kyên chia sẻ.
5:27-30 Những lời của Chúa Giê-su dìm mạnh điều gì về bài toán nhằm phần đa tơ tưởng hữu tình khắc chế và kìm hãm vai trung phong trí?
Fraud, theft, và inflation also underscore the truth of the inspired words: “Do not toil lớn gain riches.
Họ cũng cấp thiết ngăn chặn được tình trạng kinh tế tài chính bị suy thoái và phá sản, bị rủi ro khủng hoảng cùng chình ảnh Thị trường bệnh khoán thù bị sụp đổ.
What bởi vì the opgocnhintangphat.coming verses of Isaiah chapter 2 foretell, và what underscores the reliability of those words?
Những câu mở màn cmùi hương 2 của sách Ê-không nên báo trước điều gì, với điều gì dìm mạnh tính giải pháp tin cậy của những lời này?
*